Підключення оболонки Windows PowerShell до служби

 

Застосовується до: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Останнє оновлення розділу: 2013-01-24

Після інсталяції та настроювання на комп’ютері оболонки Windows PowerShell і служби віддаленого керування Windows (WinRM) потрібно підключити оболонку Windows PowerShell на локальному комп’ютері до служби, розміщеної у хмарі, щоб виконувати завдання в організації, розміщеній у хмарі.

Після запуску Windows PowerShell сеанс Windows PowerShell триває на локальному комп’ютері. Сеанс - це копія оболонки Windows PowerShell з усіма доступними для вас командами.

Сеанс Windows PowerShell на локальному комп’ютері називається сеансом на боці клієнта у ньому є доступ лише до базових команд оболонки Windows PowerShell. У результаті підключення до служби, розміщеної у хмарі, відбувається підключення до серверного середовища центру даних Майкрософт, тобто до сеансу на боці сервера. У цьому сеансі доступні команди служби, розміщеної у хмарі.

Перш ніж почати

Перш ніж підключитися, переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано й настроєно відповідні версії оболонки Windows PowerShell і служби WinRM. Докладніші відомості див. у статті Інсталяція та настроювання Windows PowerShell.

Переконайтеся, що обліковий запис авторизовано для підключення за допомогою Windows PowerShell. Докладніші відомості див. у статті Керування доступом користувачів до віддаленого керування Windows.

Підключення оболонки Windows PowerShell на локальному комп’ютері до служби, розміщеної у хмарі

 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть елемент Усі програми, а тоді послідовно виберіть елементи Аксесуари, Windows PowerShell і Windows PowerShell.

 2. Запустіть таку команду:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. У вікні Запит облікових даних Windows PowerShell введіть дані для входу в обліковий запис в організації, розміщеній у хмарі. Потім натисніть кнопку OK.

 4. Запустіть таку команду:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteПримітка.
  Параметр AllowRedirection дає змогу організаціям, розміщеним у хмарі, у центрах даних по всьому світу підключатися до служби, розміщеної у хмарі, за допомогою оболонки Windows PowerShell, використовуючи однакову URL-адресу.
 5. Запустіть таку команду:

  Import-PSSession $Session
  

  Команди, які використовуються у службі, розміщеній у хмарі, будуть імпортуватися до сеансу на боці клієнта локального комп’ютера, що відстежується в панелі перебігу. Після завершення цього процесу можна буде запускати ці команди.

Відключення оболонки Windows PowerShell від служби, розміщеної у хмарі

Після завершення сеансу на боці клієнта завжди відключайте оболонку Windows PowerShell за допомогою такої команди:

Remove-PSSession <session variable>

Наприклад, щоб відключитися від сеансу сервера, визначеного змінною $Session, запустіть таку команду:

Remove-PSSession $Session

Увага! Якщо ви закрили вікно оболонки Windows PowerShell, не відключившись від сеансу на боці сервера, підключення залишатиметься відкритим ще 15 хвилин. Обліковий запис може одночасно мати лише три підключення до сеансу на боці сервера.

Потрібна допомога під час виконання особливих завдань?

Після підключення до сеансу сервера з’являється можливість виконувати завдання у службі, розміщеній у хмарі. Щоб отримати детальні вказівки, див. статтю Використання оболонки Windows PowerShell у службі Exchange Online.

Докладніші відомості про виправлення неполадок див. у цьому відео: Office 365: Виправлення неполадок PowerShell у службі Exchange Online

Докладніші відомості про виправлення неполадок див. у розділі Windows PowerShell: запитання й відповіді для адміністраторів.

 
Пов’язані теми довідки
Триває завантаження...
Ресурси не знайдено.