Exchange Online'da Uyumluluk Özellikleri

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2011-12-19

Exchange Online'daki uyumluluk özellikleri, kuruluşunuzun kuruluşla, düzenlemelerle ve yasalarla ilgili uyumluluk gerekliliklerini karşılamasına aşağıda belirtilen şekillerde yardımcı olabilir:

 • Saklama   Veri bekletme gereksinimlerine veya yasal gerekliliklere uymak için iletilerin silinmesini engelleme.

 • Bulma   Belirli yasal davalarla veya düzenleyici kurullardan gelen isteklerle ilişkili öğeleri arama.

 • Denetleme   İleti akışını denetleme ve ileti içeriğine veya ileti gönderenlere ve alanlara bağlı olarak yürütülebilecek kurallar uygulama.

 • Koruma   İçeriği şifreleme ve e-posta kullanımına uygulanan ilkeler yürütme.

Daha yakından inceleyelim:

Exchange Online'da uyumluluk özellikleri

 • İleti kayıt yönetimi (MRM)   MRM, kuruluşunuzun şirket ilkesine, devlet düzenlemelerine veya yasal gerekliliklere uyması için gereken, e-posta iletilerinin ve diğer ileti içeriğinin kullanıcılar veya ileti ilkeleri tarafından kalıcı olarak silinmesini engellemeye yardımcı olur. MRM ayrıca yasal veya işe yönelik değeri olmayan eski ileti içeriğini otomatik olarak kaldırmanızı da sağlar. MRM, öğelerin kullanıcıların posta kutularında ne kadar tutulacağını ve belirli bir süre tutulan öğelere yapılacak işlemleri denetlemek için bekletme ilkeleri ve bekletme etiketleri kullanır.

  Bkz. Exchange Online'da Bekletme İlkelerini Kurma ve Yönetme.

 • Bulma   Bulma özelliği, hukuk ve insan kaynakları bölümlerinde çalışanların ve diğer bulma işleminden sorumlu yöneticilerin, kuruluş içindeki birincil ve arşiv posta kutularında belirtilen bir ölçütle eşleşen iletileri aramasını sağlayan, GUI tabanlı bir araç olan Birden Çok Posta Kutusu Arama aracını kullanır. Bulma aramaları tam yönetici izinleri gerektirmediğinden, normal kullanıcılara posta kutularında arama yapmak için gereken izinleri verebilir ve bir kişinin posta kutularında arama yapabileceği kapsamı sınırlayabilirsiniz. Birden çok posta kutusu arama işleminin sonuçları Microsoft Outlook kullanılarak yazdırılabilir veya bir .PST dosyasına aktarılabilir.

  Bkz. Birden Çok Posta Kutusu Araması.

 • Kişisel arşiv   Bir kullanıcının birincil bulut tabanlı posta kutusu için kişisel arşiv adı verilen bir arşiv posta kutusu oluşturabilirsiniz. Kullanıcılar, arşiv posta kutusunu, birincil posta kutularından arşiv posta kutularına ileti taşıyarak veya kopyalayarak geçmiş ileti verilerini depolamak üzere kullanabilirler. Yöneticiler ve kullanıcılar belirli bir süre tutulan iletileri otomatik olarak arşiv posta kutusuna taşımak için MRM özelliklerini kullanabilir. Kullanıcının arşiv posta kutusundaki öğelerin dizini oluşturulduğundan, arşiv posta kutuları birden çok posta kutusu aramasına eklenir.

  Bkz. Arşiv Posta Kutusunu Etkinleştirme.

 • Mahkeme nedeniyle tutma   E-posta iletilerini ve diğer posta öğelerini daha uzun bir süre tutmak için posta kutusunu mahkeme nedeniyle tutma durumuna alabilirsiniz, bu yasal nedenle tutma olarak da bilinir. Mahkeme nedeniyle tutma öğelerin kalıcı olarak silinmesini de engeller. Bir kullanıcının posta kutusu mahkeme nedeniyle tutma durumuna alındığında, kullanıcı öğeleri posta kutusundan temizleyebilir ancak öğeler Microsoft veri merkezinde sonsuza kadar tutulur. Mahkeme nedeniyle tutma ayrıca değiştirilen öğelerin sürüm geçmişini de sağlar.

  Bkz. Posta Kutusunu Mahkeme Nedeniyle Tutma Durumuna Alma.

 • Bilgi hakları yönetimi (IRM)   IRM, e-posta iletilerinin ve desteklenen eklerinin çevrimiçi ve çevrimdışı korunmasını sağlar. IRM koruması, Outlook veya Outlook Web App kullanıcıları tarafından uygulanabilir ve yöneticiler tarafından aktarma koruma kuralları ve Outlook koruma kuralları kullanılarak uygulanabilir. IRM, yöneticilerin ve kullanıcıların, e-posta iletilerindeki hassas veriye erişebilen, bu verileri iletebilen, yazdırabilen veya kopyalayabilen kişileri denetlemesine yardımcı olur. IRM, kurum içi kuruluşunuzda Active Directory Rights Management Services (AD RMS) sunucusunun dağıtılmış olmasını gerektirir.

  Bkz. Exchange Online'da Bilgi Hakları Yönetimi'ni Kurma ve Yönetme.

  Not   Outlook Web App'ta izin verilen ve engellenen dosya eki türlerinin listesi için Outlook Web App Posta Kutusu İlkeleri | Kullanılabilir Ayarlar konusundaki “Dosya ve ek ayarları” bölümüne bakın.

 • Aktarım kuralları ve aktarım koruma kuralları   Aktarım kuralları, kuruluşunuzun içinde gönderilen ve kuruluşunuzun içine veya dışına gönderilen e-posta iletilerinin akışını denetlemenizi ve bu iletilere ileti ilkeleri uygulamanızı sağlar. Yöneticiler aktarım kurallarını uygulayarak, belirli ileti özniteliklerini veya koşulları ve söz konusu öznitelikleri içeren iletilere uygulanacak eylemleri tanımlayabilir. Örneğin, kuruluşunuzun dışına gönderilen iletinin sonuna sorumluluk reddi eklemek veya belirli kullanıcı grupları arasında e-posta iletişimini engellemek amacıyla aktarım kuralları kullanabilirsiniz.

  Aktarım koruma kuralları, AD RMS haklar ilkesi şablonunu uygulayarak IRM korumalı iletiler için aktarım kuralları kullanmanızı sağlar.

  Bkz. Kuruluş Genelindeki Kurallar.

  Microsoft Live@edu   Live@edu için Outlook Live ayrıca, okulların kurumlarındaki kullanıcılara e-posta gönderebilecek ve bu kullanıcılardan e-posta alabilecek kişileri denetlemelerine yardımcı olmak için gözetim ilkeleri de sağlar. Bkz. Gözetim İlkeleri.

 • Günlüğe kaydetme   Günlüğe kaydetme, gelen ve giden e-posta iletişimini kaydederek kuruluşunuzun kuruluşla, düzenlemelerle ve yasalarla ilgili uyumluluk gerekliliklerine yanıt vermesine yardımcı olabilir. Günlük kuralları, belirli alıcılara veya alıcılardan gönderilen e-posta iletilerini kaydetmek veya "günlüğe kaydetmek" için kullanılır. Bir ileti günlük kuralı tarafından tanımlanan ölçütlerle uyuştuğunda, özgün iletiyi içeren bir günlük raporu oluşturulur ve günlük posta kutusuna gönderilir.

  Bkz. Günlük Kuralları.

 • Denetim günlüğü   Denetim Raporları, kuruluşunuzun bir kullanıcının posta kutusuna yapılan yetkisiz erişimi izlemesine, mahkeme nedeniyle tutulan posta kutularını tanımlamasına ve yönetici rolü gruplarında yapılan değişiklikleri belirlemesine yardımcı olan, GUI tabanlı bir araçtır. Ayrıca yönetici tarafından gerçekleştirilen eylemleri belirten yönetici denetim günlüğünü dışarı da aktarabilirsiniz.

  Bkz. Exchange Online'daki Denetim Raporlarını Kullanma.

Başa dön

Exchange Online tarafından desteklenen, sık rastlanan uyumluluk senaryoları

Exchange Online'da desteklenen, en sık rastlanan bazı uyumluluk senaryolarına bakalım.

 

Her kullanıcı için geçmiş ileti verilerini depolama

İleti verilerini bekletme ve bekletme süresi sona erdikten sonra kaldırma

Mahkemeyle ilgili ileti verilerini toplama, işleme ve inceleme

Mahkeme süresince posta kutusu öğelerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini engelleme

Hukuk ekibi üyelerinin mahkeme nedeniyle tutma durumunu etkinleştirmesine ve devre dışı bırakmasına izin verme

Hukuk ekibi üyelerinin posta kutusu aramaları yapmasına izin verme

Belirli bir yasal dava için keşif posta kutusu oluşturma

Farklı bölümlerdeki, hukuk ekiplerindeki veya okullardaki kullanıcılar arasında e-posta iletişimini engelleme

Kuruluşunuzun dışına gönderilen iletilere kalıcı koruma uygulama

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından gönderilen iletilere sorumluluk reddi ekleme

Kuruluşunuzun dışına gönderilen e-posta iletilerini toplama

Bir posta kutusuna, posta kutusu sahibi dışında bir kişi tarafından erişildiğini belirleme

Her kullanıcı için geçmiş ileti verilerini depolama

Kuruluşunuzda bir arşiv stratejisi uygulamak ve bunu yönetmek amacıyla her kullanıcı için bir arşiv posta kutusu etkinleştirebilirsiniz. Bu, yöneticilere ve kullanıcılara geçmiş verilerini yönetmek için tek bir birleştirilmiş arşiv sağlar. MRM teknolojisi öğeleri otomatik olarak kullanıcının arşiv posta kutusuna taşır; Birden Çok Posta Kutusu Arama özelliği ise posta kutularında arama ölçütüne uyan öğeleri arar. Bkz. Arşiv Posta Kutusunu Etkinleştirme.

İleti verilerini bekletme ve bekletme süresi sona erdikten sonra kaldırma

Kuruluşların işle, yasalarla veya düzenlemelerle ilgili gerekliliklere uymasına yardımcı olmak için tüm Exchange Online posta kutularına varsayılan bir bekletme ilkesi uygulanır. Bu bekletme ilkesi, bekletme ayarlarını kullanıcının posta kutusunda bulunan aşağıdaki varsayılan posta klasörlerine uygular:

 • Silinmiş Öğeler   Silinmiş Öğeler klasöründeki iletilere uygulanır. Kullanıcı bir iletiyi sildikten otuz gün sonra ileti kalıcı olarak silinir ve Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşınır; bu klasöre atık klasörü de denir. Kullanıcı Outlook veya Outlook Web App'ta bulunan Silinmiş Öğeleri Kurtar özelliğini kullanarak Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki öğeleri kurtarabilir.

 • Önemsiz E-posta   Önemsiz E-posta klasöründeki iletilere uygulanır. Önemsiz e-posta iletisi kullanıcının Önemsiz E-posta klasörüne taşındıktan veya gönderildikten otuz gün sonra kalıcı olarak silinir ve Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşınır.

 • Kurtarılabilir Öğeler   Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki iletilere uygulanır. İleti Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşındıktan ön dört gün sonra, kullanıcının arşiv posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşınır. Bu noktada, yalnızca yönetici Exchange Online'da tek öğe kurtarma özelliğini kullanarak öğeyi kurtarabilir. Kullanıcının arşiv posta kutusu yoksa, hiçbir işlem yapılmaz ve öğe kullanıcının birincil posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğeler klasöründe kalır.

  Not   Kullanıcılar Outlook veya Outlook Web App'ta bulunan Silinmiş Öğeleri Kurtar özelliğini kullanarak Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki öğeleri kurtarabilir veya temizleyebilir. Tek öğe kurtarma özelliği silinen öğeleri 14 gün geçtikten sonra 14 gün daha tutar; MRM temizlenen öğeleri kullanıcının arşiv posta kutusundaki Kurtarılabilir Öğeler klasörüne taşır.

Kullanıcının posta kutusunda bulunan ve bu bekletme ayarlarından etkilenmeyen diğer tüm öğeler iki sene sonra kullanıcının arşiv posta kutusuna taşınır. Exchange Online ayrıca kullanıcıların posta kutularındaki klasörlere ve tek tek öğelere uygulayabilecekleri varsayılan kişisel bekletme etiketleri de sağlar. Aşağıdakilere bakın:

Mahkemeyle ilgili ileti verilerini toplama, işleme ve inceleme

Yasal bulma istekleriyle uyumluluk sağlamak için kuruluşlar yasal bir davayla ilgili e-posta iletilerini toplamak, işlemek ve incelemek için Exchange Online'da bulma özelliklerini kullanabilir. Aşağıdakilere bakın:

Not   Kuruluşunuz hem kurum içi hem de bulut tabanlı kuruluşlardaki posta kutularında arama yapmak için karma bir dağıtım uygulamalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Office 365 ile Exchange Karma Dağıtımı ve Geçişi.

Exchange Online tarafından desteklenen, sık rastlanan uyumluluk senaryoları

Mahkeme süresince posta kutusu öğelerinin kaldırılmasını veya değiştirilmesini engelleme

Kuruluş beklemedeki bir mahkemeyle ilgili olarak bilgilendirildiyse, kanıt olarak kullanılabilecek e-posta gibi ilişkili verileri koruması gerekir. Yasal bir davayla ilgili e-postaları saklamak için posta kutuları mahkeme nedeniyle tutma durumuna alınabilir. Sonra yasal bulmanın bir parçası olarak, davayla ilişkili öğeleri bulmak için mahkeme nedeniyle tutma durumuna alınan posta kutusu aranabilir. Mahkeme nedeniyle tutma etkinleştirildiğinde, bu, kullanıcının arşiv posta kutusuna da uygulanır. Aşağıdakilere bakın:

Hukuk ekibi üyelerinin mahkeme nedeniyle tutma durumunu etkinleştirmesine ve devre dışı bırakmasına izin verme

Hukuk ekibinizin veya diğer yetkili personelinizin üyelerine, bir posta kutusunu mahkeme nedeniyle tutma durumuna almak üzere Exchange Denetim Masası'nı kullanmaları için gereken izinleri atayabilirsiniz. Bkz. Posta Kutusunu Mahkeme Nedeniyle Tutma Durumuna Alma.

Hukuk ekibi üyelerinin posta kutusu aramaları yapmasına izin verme

Ayrıca hukuk ekibinin üyelerine Exchange Online'da Bulma özelliklerini kullanmaları için gereken izinleri de verebilirsiniz. Bu, avukatların, hukuk ekibi üyelerinin ve bulma işleminden sorumlu yöneticilerin birden çok posta kutusu araması yapmak için Exchange Denetim Masası'nı kullanmalarını sağlar. Bkz. Kullanıcılara Çoklu Posta Kutusu Araması Erişimi Verme.

Belirli bir yasal dava için keşif posta kutusu oluşturma

Bulma arama sonuçları keşif posta kutusuna kopyalanır. Her Exchange Online kuruluşu için varsayılan bir Bulma Arama Posta Kutusu oluşturulur. Ancak yöneticiler özel yasal davalar veya hukuk ekipleri için her biri varsayılan 50 GB kotaya sahip ek bulma arama posta kutuları oluşturabilir. Yöneticiler sonra keşif posta kutularına erişmeleri için bulma işleminden sorumlu yöneticilere izinler atar. Aşağıdakilere bakın:

Farklı bölümlerdeki, hukuk ekiplerindeki veya okullardaki kullanıcılar arasında e-posta iletişimini engelleme

Kuruluşunuzun, farklı birimlerin, hukuk ekiplerinin veya okulların üyeleri hassas bilgileri paylaşabilme yetkisine sahip olduğunda ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını önlemesi gerekebilir. Bu duruma yönelik olarak kuruluşlar farklı gruplara ait kullanıcılar arasındaki e-posta alışverişini engelleyebilir. Bu tür kısıtlamaya bazen etik duvar adı verilir. Bazı örnekler şunlardır:

 • Müşteri gizliliğini korumak zorunda olduğundan özel yasal davalarda çalışan personelin posta akışını kısıtlaması gereken hukuk firmaları.

 • Pazar araştırması yapanların borsada çalışanları etkileyebilecek gizli bilgileri sahip olabilecekleri yatırım kuruluşları; yasal düzenleme gereklilikleri sıklıkla bu iki grubun birbiriyle her türlü iletişiminin engellenmesi gerektiğini belirtir.

 • Farklı okullardaki öğrencilerin okul hesaplarını kullanarak birbirlerine e-posta gönderip almalarını engellemek isteyen okul bölgeleri.

Bkz. Kural Kullanarak Belirli Gruplar Arasında Posta Akışını Engelleme.

Exchange Online tarafından desteklenen, sık rastlanan uyumluluk senaryoları

Kuruluşunuzun dışına gönderilen iletilere kalıcı koruma uygulama

Kuruluşunuzdaki kullanıcıların kuruluşunuzun dışındaki alıcılara mali, yasal veya benzeri diğer gizli bilgileri içeren e-posta iletileri göndermeleri gerekiyorsa, e-posta iletilerindeki içeriği korumak için Hak Yönetimi Hizmetleri (RMS) şablonu uygulayan aktarım koruma kuralları oluşturabilirsiniz. RMS şablonunda belirttiğiniz ayarlara bağlı olarak alıcıların IRM korumalı bir iletiyi iletme, kopyalama veya yazdırma gibi eylemler yapmaları engellenir. Ayrıca dağıtım grupları üyelerinden veya belirli bir birimin üyelerinden gönderilen iletilere RMS şablonları uygulamak için de aktarım kuralları kullanabilirsiniz. Aşağıdakilere bakın:

Kuruluşunuzdaki kullanıcılar tarafından gönderilen iletilere sorumluluk reddi ekleme

E-posta iletilerine genelde sorumluluk reddi denilen bir metni otomatik olarak eklemek için aktarım kuralları kullanabilirsiniz. Sorumluluk reddi tipik olarak, yasal bilgiler, uyumluluk bilgileri veya diğer nedenlerle kuruluşunuza özel bilgiler sağlamak için kullanılır. Bkz. İletilere Sorumluluk Reddi Ekle.

Kuruluşunuzun dışına gönderilen e-posta iletilerini toplama

Yasal düzenleme gerekliliklerine uymak için kuruluşunuzun dış alıcılara gönderilen tüm e-posta iletilerini toplaması gerekebilir. Bu durumda, kuruluşunuzun dışına gönderilen her ileti için günlük raporu oluşturacak bir günlük kuralı oluşturabilirsiniz. Ayrıca belirli kullanıcılardan veya bir dağıtım grubunun üyelerinden alınan veya bunlara gönderilen iletiler için de günlük kuralları oluşturabilirsiniz. Bkz. Günlük Kuralları Oluşturma.

Bir posta kutusuna, posta kutusu sahibi dışında bir kişi tarafından erişildiğini belirleme

Varsayılan olarak, bir posta kutusuna yalnızca posta kutusu sahipleri erişebilir, ancak temsilci veya yönetici gibi diğer kullanıcılara posta kutusuna erişim izni atanabilir. Hukuk, insan kaynakları veya BT bölümlerine özgü gizlilik nedenleriyle posta kutusuna, posta kutusu sahibinin dışında bir kişi tarafından erişildiğinden veya üzerinde değişiklik yapıldığından şüpheleniyorsanız, posta kutusuna sahibi dışında erişim raporu çalıştırabilirsiniz. Bkz. Sahibi Olmayan Posta Kutusu Erişim Raporu Çalıştırma.

Exchange Online tarafından desteklenen, sık rastlanan uyumluluk senaryoları

Uyumluluk özelliğinin kullanılabilirliği

Microsoft Office 365 ve Microsoft Live@edu için Exchange Online'da kullanılabilen uyumluluk özelliklerini görmek üzere aşağıdaki tabloyu kullanın.

 

Uyumluluk özelliği Profesyoneller ve küçük işletmeler için Office 365 Kurumlar için Office 365 Live@edu

Kişisel arşiv

Evet (Birincil ve arşiv posta kutuları için birleştirilmiş 25 GB toplam boyut)

Evet (Birincil ve arşiv posta kutuları için birleştirilmiş 25 GB toplam boyut); Exchange Online (Plan 2) aboneliği veya üstü için 100 GB varsayılan kota

Hayır

İleti kayıt yönetimi

Evet

Evet

Evet

Mahkeme nedeniyle tutma

Hayır

Evet; Exchange Online (Plan 2) aboneliği ve üstünü gerektirir

Hayır

Birden Çok Posta Kutusu Araması

Hayır

Evet

Evet

Bilgi hakları yönetimi

Hayır

Evet

Hayır

Aktarım kuralları

Hayır

Evet

Evet

Günlüğe kaydetme

Hayır

Evet

Evet

Denetim günlüğü

Evet

Evet

Evet

Başa dön

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.