Windows PowerShell’i Kullanarak Posta Kutusu Boyutlarını ve Posta Kutusu Kotalarını Görüntüleme

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2011-12-12

 

Posta kutusu kotaları posta kutularının boyutunun denetlenmesine yardımcı olur. Posta kutusu kotaları, posta kutusuna otomatik olarak atanan posta kutusu planı tarafından otomatik olarak ayarlanır. Aşağıdaki posta kutusu kotaları kullanılır.

 • Sorun uyarı kotası   Posta kutusu boyutu belirtilen sınıra ulaştığında veya bu sınırı aştığında kullanıcı açıklayıcı bir uyarı iletisi alır.

 • Göndermeyi yasaklama kotası   Posta kutusu boyutu belirtilen sınıra ulaştığında veya bu sınırı aştığında posta kutusundan yeni iletiler gönderilemez ve kullanıcı açıklayıcı bir uyarı iletisi alır.

 • Göndermeyi almayı yasaklama kotası   Posta kutusu boyutu belirtilen sınıra ulaştığında veya bu sınırı aştığında posta kutusu yeni iletiler gönderemez veya alamaz. Posta kutusuna gönderilen iletiler, açıklayıcı bir hata iletisi ile birlikte gönderene geri gönderilir.

  Not   Göndermeyi almayı yasaklama kotası, posta kutusunun boyutunu etkin biçimde belirler.

Live@edu kuruluşlarında, posta kutusu planlarındaki veya bireysel posta kutularındaki posta kutusu kotalarını değiştiremezsiniz, ancak Microsoft Office 365 içinde bunu yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Office 365'te Windows PowerShell'i Kullanarak Posta Kutusu Kotalarını Ayarlama.

Posta kutusu kotalarını değiştiremeyeceğiniz kuruluşlarda bile, bulut tabanlı kuruluşlardaki kullanıcıların posta kutusu boyutlarını ve kota durumlarını izleyebilirsiniz. Örneğin, gönderme alma engelleme kotasına erişen posta kutularını bilmek ister misiniz? Ya da posta kutusu boyutunu ve belirli bir posta kutusunun kota durumunu görüntülemek mi istersiniz? Sorun yok!

Windows PowerShell'de Get-MailboxStatistics cmdlet'ini kullanarak şunu yapabilirsiniz:

Başlamadan önce

 • Windows PowerShell'i yüklemeyi ve yapılandırmayı ve hizmete bağlanmayı öğrenmek için bkz. Exchange Online'da Windows PowerShell'i Kullanma.

 • Get-MailboxStatistics cmdlet'ini kullanırken, şu davranışın farkında olun:

  • Keşif posta kutuları, donanım posta kutuları, paylaşılan posta kutuları ve arşiv posta kutuları gibi belirli türdeki posta kutularında kimse henüz oturum açmamışsa, uyarı görüntülenebilir veya hiçbir değer görünmeyebilir. Bu uyarılar yalnızca görüntüleme içindir. Sonuçları bir dosyaya kaydederseniz, değerler kaydedilir ve uyarılar atlanır.

  • Bir boyutu en yakın megabayt değerine yuvarlayıp, sonuçları iki ondalık basamakla sınırlarsanız, bayt veya kilobayt olarak ölçülen küçük değerler sıfır olarak görünebilir. Örneğin, 4 kilobayt 0,0039 megabayt olup, iki ondalık basamağa yuvarlandığında sıfır olur (4/1024).

 • Posta kutusu boyutu ve posta kutusu kotaları, Exchange Denetim Masası'ndaki posta kutusu özelliklerinin Posta Kutusu Kullanımı bölümünde görülebilir.

 • Kullanıcılar, aşağıdaki yöntemleri kullanarak kendi posta kutularının geçerli boyutunu ve kota durumlarını görüntüleyebilir:

  • Outlook 2010   Dosya > Bilgi içindeki Posta Kutusu Temizleme bölümünde. Ayrıntılı posta kutusu boyutu bilgileri için, Temizleme Araçları > Posta Kutusu Temizleme > Posta Kutusu Boyutunu Görüntüle'yi tıklatın.

  • Outlook Web App   Posta görünümünde, klasör listesinin üst kısmında adınızın üzerine gelin. Bunun Outlook Web App'in Light sürümünde çalışmadığını unutmayın.

Belirli bir posta kutusunun boyutunu ve kota durumunu görüntüleme

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-MailboxStatistics <Identity> | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Örneğin, Tamara Johnston adlı kullanıcıya ait olan posta kutusunun geçerli boyutunu ve kota durumunu görüntülemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-MailboxStatistics "Tamara Johnston" | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Sayfa başı

Posta kutusu boyutunu ve tüm posta kutuların kota durumunu görüntüleme

Aşağıdaki komut, tüm posta kutuları hakkında aşağıdaki bilgileri getirir:

 • Posta kutusunun görünen adı

 • Posta kutusunun kota durumu

 • Megabayt (MB) cinsindeki posta kutusu boyutu iki ondalık basamağa yuvarlanır

 • Megabayt (MB) cinsindeki Kurtarılabilir Öğeler klasörünün boyutu, iki ondalık basamağa yuvarlanır

 • Posta kutusundaki öğe sayısı

 • Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki öğe sayısı

Sonuçlar posta kutusu boyutuna göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır ve "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" adlı bir CSV dosyasına verilir.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\All Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Sayfa başı

Posta kutusu kotalarını aşan posta kutularını görüntüleme

Yalnızca yapılandırılmış posta kutusu kota değerlerinden büyük olan posta kutularına ait posta kutularının boyutunu ve kota durumunu görüntülemek ve sonuçları "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" adlı bir CSV dosyasına vermek için, aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where {$_.StorageLimitStatus -notlike "BelowLimit*"} | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-CSV "C:\My Documents\Exceeded Quotas.csv" -NoTypeInformation

Sayfa başı

Posta kutusuna atanan tüm kotaları görüntüleme

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-Mailbox <Identity> | Format-List *Quota

Örneğin, Tamara Johnston adlı kullanıcının posta kutusuna atanmış olan posta kutusu kotalarını görüntülemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-Mailbox "Tamara Johnston" | Format-List *Quota

Not   Daha önce açıklandığı gibi, posta kutusu kotalarına ait aşağıdaki değerler posta kutusuna atanmış posta kutusu planı tarafından belirlenir. Bir posta kutusu planındaki posta kutusu kota değerlerini görüntülemek için şu komutunu çalıştırın: Get-MailboxPlan | Format-List DisplayName,*Quota.

Sayfa başı

Arşiv posta kutuları

Not   Live@edu kuruluşlarında arşiv posta kutuları kullanılamaz.

Microsoft Office 365 kuruluşlarında, arşiv klasörlerinin boyutunu ve kota durumunu da görüntüleyebilirsiniz. Arşiv posta kutusunun boyutu, kullanıcının posta kutusu boyutuna dahil edilmez. Arşiv posta kutusunun, kullanıcının posta kutusuna atanmış posta kutusu planı tarafından atanmış ayrı ve yapılandırılamaz kotası vardır. Bu kotalar şunlardır: ArchiveQuota ve ArchiveWarningQuota.

Sayfa başı

Bir arşiv posta kutusunun boyutunu ve kota durumunu görüntüleme

Aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-MailboxStatistics <Identity> -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Örneğin, Kim Akers adlı kullanıcıya ait olan arşiv posta kutusunun boyutunu ve kota durumunu görüntülemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-MailboxStatistics "Kim Akers" -Archive | Format-List DisplayName,StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

Not   <Identity> değeri, kullanıcının arşiv posta kutusunun değil posta kutusunun kimliğidir,

Sayfa başı

Arşiv posta kutularının boyutunu ve kota durumunu görüntüleme

Aşağıdaki komut, tüm arşiv posta kutuları hakkında aşağıdaki bilgileri getirir:

 • Arşiv posta kutusunun görüntü adı

 • Arşiv posta kutusunun kota durumu

 • Megabayt (MB) cinsindeki arşiv posta kutusu boyutu iki ondalık basamağa yuvarlanır

Megabayt (MB) cinsindeki Kurtarılabilir Öğeler klasörünün boyutu, iki ondalık basamağa yuvarlanır. Sonuçlar posta kutusu boyutuna göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır ve "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" adlı bir CSV dosyasına verilir.

Get-Mailbox -Archive -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics -Archive | Select DisplayName,StorageLimitStatus,@{name="TotalItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},@{name="TotalDeletedItemSize (MB)";expression={[math]::Round((($_.TotalDeletedItemSize.Value.ToString()).Split("(")[1].Split(" ")[0].Replace(",","")/1MB),2)}},ItemCount,DeletedItemCount | Sort "TotalItemSize (MB)" -Descending | Export-Csv "C:\My Documents\All Archive Mailboxes.csv" -NoTypeInformation

Sayfa başı

Get-MailboxStatistics tarafından döndürülen değerlerin açıklaması

Bilmeniz gereken değerlere bir göz atalım:

 • StorageLimitStatus   Bu değer posta kutusunun kota durumunu gösterir. Aşağıdaki değerler kullanılır:

  • BelowLimit   Posta kutusu boyutu uyarı kotasından daha az.

  • IssueWarning   Posta kutusu uyarı verme kotasına eşit veya daha fazla ancak gönderme engelleme kotasından az.

  • ProhibitSend   Posta kutusu gönderme engelleme kotasına eşit veya daha fazla ancak gönderme alma engelleme kotasından az.

  • MailboxDisabled   Posta kutusu gönderme alma engelleme kotasına eşit veya daha fazla.

 • TotalItemSize ve ItemCount   Bu değerler şu anda posta kutusunda bulunan öğe sayısının boyutunu gösterir. TotalItemSize değeri, posta kutusunun boyutudur. Bu değer, posta kutusu için yapılandırılmış posta kutusu kotalarıyla karşılaştırılır.

 • TotalDeletedItemSize ve DeletedItemCount   Bu değerler Silinmiş Öğeler klasöründeki öğelerin sayısını ve boyutunu göstermez. Bunun yerine, posta kutusunda gizlenmiş Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki öğelerin boyutunu ve sayısını gösterir. Kurtarılabilir Öğeler klasörü dumpster olarak da bilinir. Öğeler Kurtarılabilir Öğeler klasörüne şu yollardan biriyle girer:

  • Silinmiş Öğeler klasöründen öğeleri silme.

  • Posta kutusu öğelerini tamamen silmek için Üstkrkt+Delete kullanma.

  Kurtarılabilir Öğeler klasörünün boyutu, posta kutusunun boyutundan sayılmaz. Kurtarılabilir Öğeler klasörünün, posta kutusuna atanmış posta kutusu planı tarafından ayarlanan ayrı ve yapılandırılamaz kotaları vardır. Bu kotalar şunlardır: RecoverableItemsQuota ve RecoverableItemsWarningQuota.

  Not   Kurtarılabilir Öğeler klasöründeki öğeler varsayılan olarak 14 gün saklanır, ardından Microsoft Exchange tarafından silinir. Kurumlar için Microsoft Office 365 içinde, posta kutusu mahkeme nedeniyle tutma durumuna alındığında Dumpster klasörü silinmez ve klasördeki öğeler süresizce saklanır.

Sayfa başı

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.