Kullanıcıların Posta Kutularında İleti Arama ve Silme

[Bu konu devam ediyor.]  

Uygulandığı Yerler: Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2011-11-23

Zaman zaman, yöneticilerin, kuruluşlarındaki pek çok posta kutusuna gönderilen uygunsuz ve zarar verme olasılığı olan e-posta iletilerini bulup silmesi gerekir. Örneğin, e-posta iletileri virüs veya virüs indirmek için bağlantılar, pornografik içerikli malzeme gibi uygunsuz içerikler veya yanlış kişilere gönderilen gizli bilgileri içerebilir.

Bu amaç için Exchange Denetim Masası'ndaki Birden Çok Posta Kutusu Araması'nı kullanamasanız da, Windows PowerShell'de Search-Mailbox cmdlet'i DeleteContent anahtar parametresiyle kullanabilirsiniz.

Önemli    Search-Mailbox cmdlet'ini DeleteContent parametresiyle kullandığınızda, iletiler kullanıcının posta kutusundan kalıcı olarak silinir ve kurtarılamaz.

Başlamadan önce

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

RBAC rollerini atama

Kullanıcıların posta kutularında ileti aramak ve silmek için aşağıdaki rollere atanmış olmalısınız

  • Posta Kutusu Araması   Bu rol, kuruluşunuzdaki çoklu posta kutularında ileti araması yapmanıza olanak verir. Yöneticiler bu role varsayılan olarak atanmazlar. Çoklu posta kutularını arayabilmeniz için, kendinizi Keşif Yönetimi rol grubunun bir üyesi olarak atamanız gerekir. Bkz. Rol Grubu Üyeleri Ekleme veya Kaldırma.

  • Posta Kutusu Alma Verme   Bu rol, bir kullanıcının posta kutusundan iletiler silmenize olanak verir. Bu role yöneticiler varsayılan olarak atanmaz. Kullanıcıların posta kutularından ileti silebilmek için Posta Kutusu Alma Verme rolünü Kuruluş Yönetimi rol grubuna ekleyin. Bkz. Rol Grubu Özelliklerini Düzenleme.

Arama sorgusu için bilgi toplama

Virüs bulaşmış veya uygunsuz iletileri bulacak olan arama sorgusunu oluşturmanız için bunlardan birkaç örneği elde edip gözden geçirmeniz gerekir.

Sayfa başı

Arama ve silme seçenekleri

Search-Mailbox cmdlet'i DeleteContent parametresiyle kullanarak iletileri bir adımda bulup silebilirsiniz. Ancak, bunu yaptığınızda, arama sonuçlarının önizlemesini yapamaz veya arama sonucu getirilen iletileri kaydeden bir günlük dosyası üretemezsiniz. Bu, hangi iletilerin silindiğini bilemeyeceğiniz anlamına gelir.

Daha iyi bir seçenek, önce Search-Mailbox cmdlet'i LogOnly parametresiyle çalıştırmaktır. Bu komut, arama ölçütünü karşılayan tüm sonuçlarla ilgili bilgileri içeren bir günlük dosyası oluşturur, ancak iletileri silmez. Bu bilgi, TargetMailbox ve TargetFolder parametreleriniSearch-Mailbox cmdlet'in kullanarak tanımladığınız posta kutusu ve klasöre gönderilen bir e-posta iletisinin ekinde virgülle ayrılan değer (CSV) dosyası içinde sağlanır. Günlük dosyasını gözden geçirdikten sonra arama ölçütünü daraltıp gerektiği gibi yalnızca günlük dosyası araması yapabilir veya DeleteContent parametresiyle aramayı çalıştırabilirsiniz.

Üçüncü bir seçenek de, rahatsız eden iletiyi kullanıcının posta kutusundan silmeden önce, daha sonra gerektiğinde yeniden erişmek için kopyasını almaktır. Bunu yapmak için, iletiyi silmek için çalıştırdığınız komuta TargetMailbox ve TargetFolder parametrelerini ekleyin.

Sayfa başı

İleti arama ve arama sonuçlarını günlüğe kaydetme

Search-Mailbox cmdlet'iyle yapabileceklerinizin bazılarını beraberce görelim. SearchQuery parametresi için değere ekleyebileceğiniz ileti özelliklerinin listesi için, bkz. Arama için e-posta iletisi özellikleri.

Tek bir posta kutusunu arama

Aşağıdaki komut, kuruluşunuzdaki belirli bir posta kutusunda, Konu satırında belirli bir değeri olan iletiler için arama yapar ve sonuçlarla beraber bir iletiyi hedef posta kutusuna gönderir. Arama yapılan posta kutusunda iletiler silinmez.

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Örnek   Aşağıdaki komut, Pilar Pinilla'nın posta kutusunu, Konu satırında Download this file bulunan iletiler için arar ve arama sonuçlarının günlük kaydını, yöneticinin posta kutusundaki SearchLogs klasöründe yapar.

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
Tüm posta kutularını arama

Aşağıdaki komut, kuruluşunuzdaki tüm posta kutularında, belirli bir dosya ekine sahip iletiler için arama yapar ve sonuçlarla beraber bir iletiyi hedef posta kutusuna gönderir. Arama yapılan posta kutularından iletiler silinmez.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

Örnek   Aşağıdaki komut, tüm posta kutularında, ekinde Trojan adında herhangi bir dosya bulunan iletiler için arama yapar ve yöneticinin posta kutusuna bir günlük iletisi gönderir.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

Sayfa başı

İleti arama ve silme

Aşağıdaki komut tüm posta kutularında arama yapar ve Konu satırında belirli bir metin bulunan tüm iletileri siler.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

Örnek   Aşağıdaki komut tüm posta kutularında arama yapar ve konu satırında Download this file bulunan tüm iletileri kalıcı olarak siler.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

Önemli   İletileri kalıcı olarak silmeden önce, aramada bulunan iletilerin günlük dosyasını silinmeden önce üretmek için, LogOnly parametresini kullanmanızı veya iletileri kaynak posta kutusundan silmeden önce başka bir posta kutusuna kopyalamanız önerilir.

Silmeden önce bir iletiyi kopyalama

Aşağıdaki komut, tüm posta kutularında, Konu satırında belirli metin bulunan iletiler için arama yapar ve arama sonuçlarını bir klasöre kaydeder ve sonra arama ölçütüne uyan tüm iletileri siler.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

Örnek    Aşağıdaki komut tüm posta kutularında arama yapar ve konu satırında Download this file tüm iletilerin arama sonuçlarını yöneticinin posta kutusundaki DeletedMessages klasörüne kopyalar ve iletileri kullanıcının posta kutusundan kalıcı olarak siler.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

Sayfa başı

Arama için e-posta iletisi özellikleri

Aşağıdaki tablo, SearchQuery parametresi için değere ekleyebileceğiniz ortak ileti özelliklerini listeler.

 

Özellik Örnek Arama sonuçları

Ekler

ek:yıllıkrapor.ppt

yıllıkrapor.ppt adlı bir ek içeren iletiler. Ek:yıllıkrapor veya ek:yıllık* kullanımı, ekin tam adını kullanmayla aynı sonuçları döndürür.

Bilgi

cc:"kayhan biber"

cc:kayhanb

cc: kayhanb@fineartschool.edu

Bilgi alanında Kayhan Biber olan iletiler

Kimden

from:"Ebru Ersan"

kimden:ebrue

kimden:ebrue@contoso.com

Ebru Ersan tarafından gönderilen iletiler

Gönderme Tarihi

gönderme tarihi:19/10/2010

19 Ekim 2010 tarihinde gönderilen iletiler

Konu

konu:"Çeyreklik Mali Durumlar"

Konu satırında tam olarak "Çeyreklik Mali Durumlar" tümceciği bulunan iletiler

Kime

to:"Sibel Mersin"

kime:sibelm

kime:sibelm@contoso.com

Sibel Mersin'e gönderilen iletiler

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.