Office 365 ile Exchange Karma Dağıtımı ve Geçişi

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for enterprises

Konunun son değiştirilme tarihi: 2012-05-02

Kurum içi e-posta sistemi yönetmekteyseniz ve şimdi Kurumlar için Microsoft Office 365 dağıtıyorsanız, dikkatli planlama yapmanız gerekir. Öncelikle uzun dönemli hedeflerinizi düşünün:

 • Uzun dönemli hedefiniz hem kurum içi kuruluşunuzda hem de bulutta posta kutuları sağlamaksa, kurum içi kuruluşunuzda Exchange dağıtmanız gerekir; buna karma dağıtım denir.

  Karma bir dağıtım Microsoft Exchange Server 2010 gerektirir. Ancak, karma dağıtımı etkinleştirmek için tam bir Exchange 2010 kuruluşuna gerek yoktur. Varolan Exchange 2003 veya Exchange 2007 kuruluşunda en düşük düzeyde bir Exchange 2010 karma sunucusu yükleyebilirsiniz.

 • Uzun dönemli hedefiniz tüm posta kutularını buluta taşımaksa, geçerli kurum içi e-posta altyapınızı değerlendirmeniz ve kuruluşunuza en uygun geçiş aracını ve yöntemini seçmeniz gerekir. Tüm posta kutularını Kurumlar için Office 365 üzerine geçirmek için çeşitli yöntemler vardır. Her yöntemin yöneticiler ve kullanıcılar açısından avantajları ve dezavantajları vardır ve her yöntem belirli gereksinimlere ve bağımlılıklara sahiptir.

Bu konu tüm seçenekleri anlamanıza ve dağıtımınızı planlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Terminolojiyi açıklar ve Exchange Online ve Kurumlar için Office 365 ile sunulan dağıtım seçeneklerini ve araçlarını anlatır:

Terminoloji: Gizli kod çözücü bildirimi

Yazılımı ve destekleyici belgeleri incelerken, "zengin birlikte varolma" ve "basit birlikte varolma", "kurumlar arası dağıtım" ve "karma dağıtım" gibi terimler kullandığımızı göreceksiniz. Bu terimler, yazılımın temel "kurumlar arası" senaryoyu uygulamak için geçirdiği gelişimi gösterir.

Terminolojiyi yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu süre içinde, bu tablonun yazılımda ve belgelerde kullanılmakta olan terminolojiyi anlamanıza yardımcı olacağını umuyoruz.

 

Terim

Açıklama

karma dağıtım

Kurumlar için Office 365 ve Exchange Online ile sağlanan kurumlar arası Exchange ileti sistemi çözümünün bütün özellikleri içeren dağıtımı. Özellikler şunları içerir:

 • Kurum içi ve bulut tabanlı kuruluşlar arasında posta yönlendirme

 • Paylaşılan etki alanı ad alanıyla posta yönlendirme. Örneğin, hem kurum içi hem de bulut tabanlı kuruluşlar @contoso.com SMTP etki alanını kullanır.

 • Birleşik genel adres listesi; ayrıca "paylaşılan adres defteri" de denir

 • Kurum içi ve bulut tabanlı kuruluşlar arasında serbest/meşgul bilgileri ve takvim paylaşımı

 • Posta akışının merkezi olarak denetimi. Kurum içi kuruluş, kurum içi ve bulut tabanlı kuruluşlar için posta akışını denetleyebilir.

 • Kurum içi ve bulut tabanlı kuruluşlar için tek bir Outlook Web App URL'si

 • Varolan kurum içi posta kutularını bulut tabanlı kuruluşa taşıyabilme

 • Kurum içi Exchange Yönetim Konsolu'nu (EMC) kullanarak merkezi posta kutusu yönetimi

 • Kurum içi ve bulut tabanlı kuruluşlar arasında ileti izleme, Posta İpuçları ve birden çok posta kutusu arama

karma

"Karma dağıtım" teriminin kısaltılmış biçimi

kurumlar arası

Posta yönlendirmenin kurum içi dağıtıma ve bulut tabanlı kuruluşa yayıldığı ileti dağıtımlarını belirten genel bir terim.

zengin birlikte varolma

Bkz. "karma dağıtım". "Zengin birlikte varolma" terimi "karma dağıtım" terimiyle değiştirilmiştir.

basit birlikte varolma

Kurum içi ortamında Exchange 2010'un dağıtılmadığı kurumlar arası dağıtımları belirtilen, artık kullanılmayan bir terim. Geliştirme sürecimizde bu terimin çok genel olduğunu fark ettik ve artık kullanmamaya karar verdik. Bazı belgelerde ve kullanıcı arabiriminde "basit birlikte varolma" teriminin kullanıldığını göreceksiniz.

Exchange geçişi

Posta kutularını taşımak veya IMAP e-posta geçişi durumunda, kullanıcıların posta kutularının içindekileri kurum içi Exchange kuruluşunuzdan buluta taşımak için kullanabileceğiniz Exchange Online işlevleri. Exchange Online geçiş araçlarını Exchange Denetim Masası'ndaki E-posta Geçişi sekmesinde bulacaksınız. Üç tür Exchange geçişi vardır:

 • Daha önce basit Exchange geçişi olarak anılan tam Exchange geçişi.

 • Aşamalı Exchange geçişi; kurum içi dağıtımınızla bulut tabanlı kuruluşunuz arasında kısa dönemli veya uzun dönemli posta yönlendirme yapmanıza olanak verir

 • IMAP e-posta geçişi; kullanıcıların posta kutularının içindekileri IMAP ileti sisteminden bulut tabanlı posta kutularına geçirmek için kullanılır

çoklu oturum açma

Bu kimlik doğrulama işlemi, kullanıcılarınızın Kurumlar için Office 365 içindeki hizmetlere erişmek için varolan Active Directory kurumsal kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) kullanmalarını sağlar. Kimlik federasyonu da denen Microsoft Office 365 içindeki çoklu oturum açma işlemi Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS) kullanır.

kimlik federasyonu

"Çoklu oturum açma" işlemini açıklamak için de kullanılan bu terim Microsoft Office 365 belgelerinde kullanılır, ancak aşamalı olarak "çoklu oturum açma" terimiyle değiştirilecektir. Office 365'te kullanılan federasyon terminolojisinin açıklaması için Office 365 ve Exchange'de Federasyon (sayfa İngilizce olabilir) wiki gönderisine bakın.

karma sunucu

Karma dağıtımı etkinleştirmek amacıyla Exchange Server 2010'un Karma sürümünü çalıştıran ve Exchange Server 2007 veya Exchange Server 2003 kuruluşuna yüklenen bir bilgisayar. Daha önce bazı belgelerde "birlikte varolma sunucusu" olarak da geçmiş olabilir.

Başa dön

Birincil uzun dönemli e-posta dağıtımı seçenekleri

Kurumlar için Office 365 planlama ve dağıtım araçları aşağıdaki uzun dönemli e-posta dağıtımı seçeneklerinden birini desteklemek için tasarlanmıştır:

 • Karma dağıtım   Kuruluşunuzun posta kutuları kurum içi Exchange kuruluşunda veya bulutta bulunabilir. Karma dağıtım senaryosunda, ileti işlevleri kurum içi dağıtım ve bulut dağıtımı arasında sorunsuz bir şekilde çalışır. Desteklenen özelliklerin tam listesi için önceki tabloda "Karma dağıtım" terimine bakın.

  Bu karma dağıtım senaryosunda, kullanıcıların tüm kurum içi ve bulut kaynaklarına erişmek için varolan Active Directory kurum içi kimlik bilgilerini kullanmalarına olanak veren çoklu oturum açma da bulunur.

 • Buluttaki tüm posta kutuları   Uzun dönemli hedefiniz kurumlar arasında yaygınlaştırılan ileti işlevleri gerektirmiyorsa, tüm posta kutularınızı buluta taşımayı planlamalısınız. Geçişin tamamlanması bir hafta veya birkaç ay sürebilir, ancak uzun dönemli hedefiniz tüm posta kutularınızı buluta geçirmekse bu en iyi seçenektir.

Sonraki bölümde açıkladığımız gibi, bu iki uzun dönemli posta kutusu seçeneğini desteklemek üzere geliştirilen geçiş ve kurumlar arası araçların çoğu diğer kurumlar arası senaryoları desteklemek için de kullanılabilir. Ancak Kurumlar için Office 365 ve Exchange Online'da yerleşik olarak bulunan planlama ve dağıtım araçları, tüm posta kutularını buluta taşımayı ve karma dağıtımı desteklemek için tasarlanmıştır.

Başa dön

Ek dağıtım seçenekleri

Bu belgede açıklanan araçları kullanarak kuruluşunuza uygun olabilecek diğer çözümleri kısa dönemli, yalnızca geçişe yönelik veya uzun dönemli olarak bir araya getirebilirsiniz. Bu seçeneklere hızlıca göz atalım.

Office 365 araçlarıyla kurum içi kullanıcıları yönetme

Geçişin başka bir biçimi tüm posta kutularını buluta taşımak, ancak kullanıcıları ve kaynakları varolan Active Directory'nizden yönetmeye devam etmektir. Çoklu oturum açmayı ayarladıktan ve Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracını yükledikten sonra, kullanıcılar buluttaki yeni posta kutularına ve varolan kurum içi kaynaklara erişmek için Active Directory kurumsal kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) kullanabilir. Kuruluşunuz Exchange 2003 veya sonraki sürümünü kullanıyorsa ve 1000'den az posta kutunuz varsa, posta kutularınızı taşımak için tam Exchange geçişi çalıştırabilir ve ardından çoklu oturum açmayı yapılandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Tam Exchange Geçişi ve Çoklu Oturum Açma (sayfa İngilizce olabilir).

Veya şu anda Exchange 2003 veya Exchange 2007 kurum içi çalıştırıyorsanız, bu senaryoyu etkinleştirmek için aşamalı Exchange geçişini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Aşamalı Exchange Geçişinde Kullanıcı Kimliği Planlama.

Kurum içi Active Directory'deki kullanıcıları buluta sağlama

Çoklu oturum açma kullanmanız gerekmiyorsa, Active Directory eşitlemesini yalnızca kurum içi kuruluşta dağıtmak kurum içi Active Directory'deki kullanıcılarınızı buluta sağlamanıza olanak verir. Bu çözüm, bulut tabanlı kuruluş ve Exchange olmayan kurum içi ileti sistemi arasında posta yönlendirmesi sağlayan kuruluşlar veya yalnızca kurum içi Active Directory'lerindeki tüm kullanıcılara kaynak sağlamayı tercih eden kuruluşlar için uygun olabilir. Çok kullanıcısı olan kuruluşlar, bu senaryo için kurum içi kuruluştaki parolaları buluta eşitlemek üzere özel bir çözüm kullanmayı düşünmelidir.

Üçüncü taraf çözümlerini inceleme

Exchange 2003 veya sonraki sürümünü çalıştırmıyorsanız veya web tabanlı bir ileti sistemi veya başka bir kurum içi ileti sistemi çalıştırıyorsanız, bu belgede açıklanan araçları kullanarak gereksinimlerinizi karşılayan bir çözüm bulmak için bir iş ortağıyla birlikte çalışmanız gerekebilir. Örneğin, IMAP e-posta geçişi kullanıcılarınızın posta kutusu verilerini taşımak açısından yeterli bir yöntem olabilir, ancak ileti tabanlı iş akışı çözümlerini Exchange Online'a geçirme gereksinimini bir üçüncü taraf çözümü karşılıyor olabilir.

Başa dön

Değişkenler: Dağıtıma hazırlanırken dikkat edilecek noktalar

Uzun dönemli e-posta dağıtımı seçeneğinize karar verdikten sonra, posta kutularını buluta taşımak ve geçiş aşamasını kullanıcılarınız ve BT personeliniz için daha iyi bir deneyime dönüştürmek için kullanabileceğiniz araçlarla ilgili bilgi edinmeniz gerekir. Geçiş veya karma dağıtım için plan yaparken yönlendirmeyi, posta akışını ve kimlik yönetimini de dikkate almanız gerekir.

 • Kimlik yönetimi

 • Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracı

 • Posta yönlendirmesi

 • Geçiş yöntemleri ve araçları

Kimlik yönetimi

Kullanıcıların kimliklerini bulutta nasıl yönetmek istiyorsunuz? İki seçeneğiniz vardır:

 • Federasyon olmayan kimlik

 • Çoklu oturum açma (kimlik federasyonu olarak da bilinir)

Federasyon olmayan kimlik

Federasyon olmayan kimlik ile, bulutta posta kutuları olan tüm kullanıcılar Office 365 kaynaklarına erişmek için Office 365 tarafından oluşturulan kimlik bilgilerini kullanır. Office 365 portalında Office 365 kullanıcıları için yeni kullanıcı hesapları ve parolalar oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, kullanıcıları kurum içi Active Directory'den otomatik olarak sağlamak için dizin eşitlemesi de kullanabilirsiniz. Her iki yöntemde de, sonuçta kimlik bilgileri Office 365 tarafından oluşturulur ve yönetilir.

Kurum içi kimlik yönetimi sisteminiz varsa, kullanıcıların Office 365 kaynakları için bir kimlik bilgisi grubu ve kurum içi kaynakları için bir kimlik bilgisi grubu olacaktır.

Federasyon olmayan kimlik yönetimi çözümünün avantajı, dağıtım ve kimlik çözümünüzü kurma işlemlerinin getireceği yükün daha az olmasıdır. Bazı küçük kuruluşlar veya yakın zamanda tüm kullanıcı kaynaklarını buluta taşıyacak olan kuruluşlar için federasyon olmayan kimlik yönetimi ideal bir çözümdür.

Kullanıcı kaynaklarını kurum içinde sağlamaya devam eden kuruluşlar için federasyon olmayan kimlik yönetimi çözümünün dezavantajı, kullanıcı deneyiminin bozulması ve kimlik bilgileri yönetimi konusunda daha fazla kullanıcı eğitimi gerektirmesidir. Kullanıcılardan iki dağıtım arasındaki çok çeşitli kaynağa erişmek için iki kimlik bilgisi grubunu yönetmelerini beklerseniz, vereceğiniz destek çok pahalı olabilir.

Orta büyüklükteki veya büyük kuruluşlar için uzun dönemli yönetim ve yardım masası maliyetleri, federasyon olmayan kimlik çözümünün çoklu oturum açmadan çok daha pahalı olmasına neden olacaktır.

Çoklu oturum açma

Çoklu oturum açma dağıtımı yaptığınızda, bulutta posta kutuları olan tüm kullanıcılar hem buluttaki hem de kurum içindeki kaynaklara erişmek için varolan kurum içi Active Directory kimlik bilgilerini kullanır.

Özetle, bunu kurum içi kuruluşunuza AD FS sunucusu veya sunucuları yükleyerek sağlarsınız. AD FS sunucusu, bulut tabanlı etki alanı ad alanınızdaki belirli Office 365 ve Exchange Online kaynaklarına yönelik kurum içi kimlikleriniz için temsilci erişimi sağlamak üzere buluttaki Office 365 hizmetiyle federasyon oluşturur.

Çoklu oturum açmanın avantajı kullanıcıların yeni kimlik bilgileri yönetimi düzenini öğrenmelerinin gerekmemesidir. Kullanıcılara olan getirilerine ek olarak yöneticilere de pek çok getiri sağlar:

 • İlke denetimi: Yönetici hesap ilkelerini Active Directory aracılığıyla denetleyebilir; bu, yöneticinin parola ilkelerini, iş istasyonu kısıtlamalarını, kilit açma denetlemelerini ve daha pek çok işlemi bulutta ek görevler yapmasına gerek kalmadan yönetebilmesini sağlar.

 • Erişim denetimi: Yönetici Office 365 erişimini kısıtlayarak hizmetlere kurumsal ortam, çevrimiçi sunucular veya her ikisi aracılığıyla erişilebilmesini sağlar.

 • Destek aramalarında azalma: Unutulan parolalar için yapılan aramalar bütün şirketlerde çok rastlanan destek istekleridir. Kullanıcıların anımsaması gereken daha az parola olursa, bunları unutma olasılıkları da azalır.

 • Güvenlik: Çoklu oturum açmada kullanılan tüm sunucular ve hizmetler kurum içinde yönetildiğinden ve denetlendiğinden kullanıcı kimlikleri ve bilgileri korunur.

 • Güçlü kimlik doğrulama için destek: Office 365 ile iki öğeli kimlik doğrulama da denen güçlü kimlik doğrulamasını kullanabilirsiniz. Ancak güçlü kimlik doğrulaması kullanırsanız, çoklu oturum açma kullanmanız gerekir.

AD FS ve dizin eşitleme dağıtımı yaptıktan sonra, tüm kullanıcıları ve kaynakları varolan kurum içi Active Directory'den yönetebilirsiniz.

Çoklu oturum açmanın dezavantajı yeni sunucular yüklemeniz gerekmesidir; bu işlem sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilen bir sertifika gerektirir ve kullanıcı yönetimini biraz karmaşıklaştırır ve maliyetini artırır.

Not   Karma dağıtım senaryosunda çoklu oturum açma gerekmese de kullanılması önerilir.

Tüm posta kutularını aylar içinde Office 365'e geçirmeyi planlayan bazı büyük kuruluşlar için de çoklu oturum açma iyi bir çözüm olabilir.

Çoklu oturum açma, zaman içinde Office 365 ile birlikte bir kurum içi Active Directory kaynakları grubu sağlamayı planlayan çoğu kuruluş için kullanıcı kimliği yönetimini kolaylaştıracak iyi bir çözümdür.

Önemli

 • AD FS ile çoklu oturum açma kurum içi Active Directory gerektirir.

 • Çoklu oturum açma Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracını yüklemenizi ve çalıştırmanızı gerektirir.

 • Tüm posta kutularını buluta geçirmeyi ve çoklu oturum açma kurmayı planlıyorsanız, Exchange Denetim Masası'nda tam Exchange geçişini çalıştırmadan AD FS veya dizin eşitlemesi dağıtamazsınız. Bununla birlikte, AD FS ve dizin eşitlemesi dağıttıktan sonra aşamalı Exchange geçişi çalıştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, aşağıdakilere bakın:

Başa dön

Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracı

Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracının asıl kullanım amacı, paylaşılan adres defteri olarak da bilinen Exchange genel adres listesini eşitlemek, karmaşık yönlendirme senaryolarını desteklemek ve kurumlar arası dağıtım için kullanıcıları sağlamaktır. Dizin eşitleme karma dağıtım senaryosu için bir gerekliliktir ve bazı geçiş senaryolarında, özellikle çoklu oturum açmayı etkinleştirmek istediğinizde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Ancak kullanıcı yönetimi açısından dizin eşitleme uzun dönemli kullanıma yöneliktir. Dizin eşitlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz (ve yeniden etkinleştirebilirsiniz), ancak uzun vadeli bir taahhüt olarak dizin eşitlemeyi dağıtmayı düşünebilirsiniz. Dizin eşitlemeyi devre dışı bırakma ve yeniden etkinleştirme hakkında daha fazla planlama bilgisi için Dizin eşitleme ve yetki kaynağı (sayfa İngilizce olabilir) wiki gönderisine bakın.

Varsayılan olarak Directory Synchronization aracı, kullanıcı ve posta kutusu bilgilerini Office 365 kuruluşunuzun bulut dizinine yazarak kurum içi dizinden bulut dizinine tek yönlü bir eşitleme yapar.

Karma dağıtımın bazı özelliklerini etkinleştirmek amacıyla Directory Synchronization aracına, ileti sistemiyle ilişkili bazı kullanıcı verilerini kurum içi Active Directory'ye eşitlemesi için yazma erişimi izni vermeniz gerekir. Aşağıdaki özellikler kurum içi Active Directory ile yazma erişimi eşitlemesi sağlanarak etkinleştirilir:

 • Kurum içi posta kutularını buluta arşivleme

 • Posta kutularını buluttan kurum içi Exchange kuruluşuna taşıma

 • Buluttaki kullanıcı tarafından yönetilen güvenli gönderen ve engellenen gönderen listelerini eşitleme

 • Buluttaki sesli mesaj bildirimlerini eşitleme

Önemli   Dizin eşitleme şunlar için gereklidir: karma dağıtım; çoklu oturum açma ve aşamalı Exchange geçişi.

Daha fazla bilgi için bkz. Active Directory eşitlemesi: Yol Haritası (sayfa İngilizce olabilir).

Başa dön

Posta yönlendirmesi

Genel olarak bakıldığında, karma dağıtım için posta yönlendirmesi karmaşık olmayan bir işlemdir. Araçlar (aslında Directory Synchronization aracı) MX kaydınızı kurum içi Exchange sisteminize yetkili etki alanı olarak göstermek üzere en iyi duruma getirilmiştir. Bundan sonra bulut tabanlı alıcılara gelen e-postalar kurum içi Exchange kuruluşundan buluta aktarılır. Exchange Server Dağıtım Yardımcısı (sayfa İngilizce olabilir) bu yönlendirme düzeninin karma dağıtımlar için nasıl yapılandırılacağını açıklar.

Karma dağıtımlar için de yönlendirme yapılandırabilirsiniz; böylece MX kaydı bulutu yetkili etki alanı olarak gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. Karma Yönlendirme – MX kaydınızın Bulutu göstermesi (sayfa İngilizce olabilir).

Daha karmaşık posta yönlendirme yapılandırmaları genelde yalnızca ileti sistemlerinin kurum içi ve bulut dağıtımlarına yayıldığı uzun dönemli bir dağıtım planlıyorsanız gündeme gelir. Çoğu durumda, tüm posta kutularınızı buluta geçirmeyi planlıyorsanız karmaşık posta yönlendirme senaryolarını düşünmeniz gerekmez. Burada, geçiş sırasında hizmetin e-posta kalitesini korumak üzere gelişmiş posta yönlendirmenin gerekebileceği uzun, aşamalı geçişler için bir özel durum söz konusu olabilir.

Önemli   Hem tam Exchange geçişi hem de aşamalı Exchange geçişi, geçiş aşaması süresince kısa dönemli e-posta eşitlemesini yönetir. Tam Exchange geçişi, geçiş tamamlanıncaya kadar abonelikleri kullanarak e-postaları eşitler. Aşamalı Exchange geçişi, kurum içi posta kutularında bulutun hedef adresini damgalayarak e-postaları yönlendirir.

Başa dön

Geçiş yöntemleri ve araçları

Aşağıdaki geçiş yöntemleri ve araçları sunulur:

 • Posta Kutusu Çoğaltma Hizmeti (MRS) ile istekleri taşıma

 • Tam Exchange geçişi

 • Aşamalı Exchange geçişi

 • IMAP e-posta geçişi

 • PST yakalama

 • Üçüncü taraf çözümleri

Exchange Server Dağıtım Yardımcısı (sayfa İngilizce olabilir) bu çözümlerinin çoğunun nasıl dağıtılacağını açıklar.

Posta Kutusu Çoğaltma Hizmeti (MRS) ile istekleri taşıma

Microsoft Exchange Posta Kutusu Çoğaltma Hizmeti (MRS); tüm Exchange 2010 İstemci Erişimi sunucularında bulunan bu hizmet posta kutusu taşımalarından, .pst dosyalarını içeri ve dışarı aktarmaktan ve devre dışı bırakılan ve geçici olarak silinen posta kutularını geri yüklemekten sorumludur.

Taşıma istekleri karma dağıtım gerektirir. Taşıma istekleri, posta kutularınızı kurum içi Exchange kuruluşunuz ve bulut arasında ileri ve geri taşır. Bunu Exchange Yönetim Konsolu'nda yaparsınız.

Kurum içi Exchange ile uzun dönemli karma dağıtım geçişi ve uygulaması yapmayı planlıyorsanız, taşıma istekleri posta kutularını geçirmek için önerilen yoldur.

Ayrıca kurum içinde Exchange 2003 veya Exchange 2007 çalıştıran ve tüm posta kutularını birkaç ay içinde buluta taşımayı planlayan büyük kuruluşlar için taşıma isteklerini uzun dönemli, aşamalı Exchange geçişi açısından (aslında karma dağıtımdır) bir araç olarak kullanmak anlamlı olabilir.

Önemli   Taşıma istekleri, kurum içi Exchange kuruluşunuza en düşük düzeyde bir Exchange 2010 karma sunucusu yüklemenizi gerektirir. Karma çözüm dağıtmak için Exchange 2003 veya sonraki sürümünü çalıştırıyor olmanız gerekir. Exchange Server Dağıtım Yardımcısı karma dağıtım planı oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:

Tam Exchange geçişi

Tam Exchange geçişi, 1000'den az posta kutusu olan ve tüm posta kutularını tek bir işlemde buluta taşımak isteyen kuruluşlar içindir. Araca erişmek için Exchange Denetim Masası'ndaki E-posta Geçişi'ni kullanın.

Önemli

 • Tam Exchange geçişi yalnızca Exchange 2003 ve sonraki sürümlerini destekler. Daha eski Exchange sürümleri çalıştırıyorsanız, IMAP e-posta geçişi veya bir üçüncü taraf çözümü kullanmanız gerekir.

 • Exchange çalıştırıyorsanız ve 1000'den fazla posta kutunuz varsa, aşamalı Exchange geçişini kullanmayı düşünün.

 • Çoklu oturum açma dağıtımı yapmayı planlıyorsanız, önce tam Exchange geçişi çalıştırın, sonra çoklu oturum açmayı (ve geçiş tamamlandıktan sonra dizin eşitlemeyi) ayarlayın. Tam Exchange geçişini çalıştırmadan dizin eşitlemeyi çalıştırmak geçişin başarısız olmasına neden olur.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Exchange Online konularına bakın:

Başa dön

Aşamalı Exchange geçişi

Aşamalı Exchange geçişi, büyük kuruluşlara veya posta kutularını zaman içinde buluta geçirmek isteyen kuruluşlara yöneliktir. Bu senaryoda, bazı posta kutularını buluta geçirirken geri kalan posta kutularını kurum içi kuruluşunuzda kullanmaya devam edebilirsiniz. Araca erişmek için Exchange Denetim Masası'ndaki E-posta Geçişi'ni kullanın.

Önemli

 • Aşamalı Exchange geçişi, tüm kurum içi Exchange posta kutularını aşamalı olarak buluta taşımayı planlayan kuruluşlar için tasarlanmıştır. Daha uzun bir birlikte varolma senaryosunun parçası olarak az miktarda posta kutusunu geçirmek için aşamalı Exchange geçişi kullanmak iyi bir uygulama değildir.

 • Aşamalı Exchange geçişi yalnızca Exchange 2003'ü ve Exchange 2007'yi destekler. Daha eski Exchange sürümleri çalıştırıyorsanız, IMAP e-posta geçişi veya bir üçüncü taraf çözümü kullanmanız gerekir. Exchange 2010 çalıştırıyorsanız, geçiş için karma dağıtım uygulamanız ve taşıma istekleri kullanmanız gerekir.

 • Aşamalı Exchange geçişi dizin eşitlemesi gerektirir.

 • Uzun dönemli dağıtım planınızın parçası olarak çoklu oturum açma dağıtımı yapmayı planlıyorsanız, aşamalı Exchange geçişini çalıştırmadan önce çoklu oturum açmayı ve dizin eşitlemeyi ayarlayın.

Daha fazla bilgi için, aşağıdakilere bakın:

IMAP e-posta geçişi

IMAP e-posta geçişi çok çeşitli e-posta sunucusu için geri dönüşü olan bir e-posta içeriği geçiş aracı olarak tasarlanmıştır. Exchange 2000 Server veya Exchange Server 5.5 Service Pack 4 ya da Gmail gibi başka bir uyumlu IMAP sunucusu çalıştırıyorsanız, IMAP e-posta geçişi kullanılabilecek bir seçenektir. Exchange Denetim Masası'ndaki E-posta Geçişi'ni ve bir CSV dosyası kullanın.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki Exchange Online konularına bakın:

PST yakalama

Posta kutusu öğelerini bulut posta kutularına geçirmenin diğer bir yöntemi de Microsoft Exchange PST Yakalama'dır. PST Yakalama, kurum içi kuruluşunuzdaki bilgisayarlarda PST dosyaları aramanızı ve toplamanızı, ardından PST dosyalarını bulut posta kutularına aktarmanızı sağlar. PST Yakalama'yı PST dosyalarını kurum içi birincil veya arşiv posta kutularına aktarmak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Exchange PST yakalama (sayfa İngilizce olabilir).

Üçüncü taraf çözümleri

Burada Microsoft dışındaki platformlardan yapılan Exchange geçişlerine yardımcı olabilecek üçüncü taraf geçiş araçları ve iş ortakları verilmiştir:

 • Binary Tree   IBM Lotus Notes ve Domino ve Microsoft Exchange ve Microsoft SharePoint tabanlı kurum içi ve çevrimiçi kurumsal ileti ve işbirliği ortamları için analiz, birlikte varolma ve bunlar arasında geçiş yapma özellikleri sağlayan ürünlerle birlikte platformlar arası ileti sistemi geçişi ve birlikte varolma yazılımları sağlayıcısı.

 • BitTitan  Exchange 2007 ve Exchange Online için self-servis e-posta geçişi ve birlikte varolma çözümleri sağlayıcısı.

 • Cemaphore   Kurum içi Microsoft Exchange'ten Microsoft Online'a geçiş çözümleri sağlayıcısı.

 • Quest   Exchange Online ve SharePoint Online için, Lotus Notes ve Novell GroupWise'dan Exchange Online'a geçişleri de içeren geçiş çözümleri sağlayıcısı.

 • Metalogix   Exchange Online ve SharePoint Online için geçiş çözümleri sağlayıcısı.

Başa dön

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.