DNS Sorunlarını Giderme

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2011-12-16

Bulut tabanlı Exchange organizasyonunuza posta akışında veya Outlook kullanarak bir bulut tabanlı posta kutusunu açmada sorunlarla karşılaşıyorsanız, Microsoft Exchange Uzak Bağlantı Çözümleyicisi'ni (ExRCA) kullanarak etki alanınızı sınayabilirsiniz. Etki alanınızın DNS kayıtlarını görüntülemek için Nslookup komut satırı yardımcı programını da kullanabilirsiniz.

Exchange Uzak Bağlantı Çözümleyicisi ile etki alanınızı sınama

Etki alanınızda aşağıdaki sorunları gidermek için, https://www.testexchangeconnectivity.com adresindeki sınamaları kullanın:

Not   ExRCA'da etki alanınızda gerçekleştirebileceğiniz pek çok başka sınama bulunur. Ancak, bu sınamalardan bazıları, yalnızca kurum içi bir Microsoft Exchange organizasyonu için geçerlidir.

Gelen posta akışını sınama

ExRCA kullanarak gelen posta akışını sınamak için, Internet E-postası Sınamaları altında, Gelen SMTP E-postası’nı seçin. Bu sınama, etki alanındaki tüm kullanılabilir MX kayıtlarını alır ve her bir MX kaydında aşağıdaki sınamaları gerçekleştirir:

 1. MX kaydında belirtilen ana bilgisayar adını bir IP adresine çözümlemeye çalışır.

 2. TCP 25 bağlantı noktasında MX kaydında belirtilen ana bilgisayar adına bağlantıyı sınar. TCP 25 bağlantı noktası, SMTP tarafından kullanılan bağlantı noktasıdır.

 3. Belirttiğiniz etki alanındaki bir hesaba bir sınama e-posta iletisi gönderir.

 4. MX kaydında belirtilen ana bilgisayar adına açık geçiş sınaması uygular. Açık geçiş, iletilerin gerçek kaynağını maskelemek amacıyla farklı bir sunucu kullanarak iletilerin yeniden gönderilmesini veya "geçirilmesini" sağlar. Bulut tabanlı Exchange'i isteyerek veya istemeden açık geçiş olarak yapılandıramayacağınızdan, bu son sınamanın onunla ilgili olmadığını unutmayın.

Etki alanınızın posta yönlendirmeli MX kaydını doğrulamak ve posta akışını sınamak için Gelen SMTP E-posta sınamasını kullanma

 1. https://www.testexchangeconnectivity.com bağlantısını açın.

 2. Internet E-postası Sınamaları altında, Gelen SMTP E-postası’nı seçin ve ardından İleri’yi tıklatın.

 3. Gelen SMTP E-postası bölümünde, etki alanınızdaki admin@contoso.edu gibi bir hesabın e-posta adresini girin.

  Not   Bu sınama, belirttiğiniz e-posta hesabına bir ileti göndermeye çalışacaktır. Bulut tabanlı etki alanınızda çalışan hesap yoksa, sınamanın bu kısmı başarısız olur.

 4. Doğrulama bölümünde, CAPTCHA resminde görüntülenen harfleri yazın, ardından Sınamayı Gerçekleştir’i tıklatın.

 5. Sınama tamamlandığında, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Rapordaki bilgileri kaydetmek için Kopyala’yı tıklatın. Bilgileri daha sonra bir metin dosyasına yapıştırabilirsiniz.

  • Sınama sonuçlarını görüntülemek için, Tümünü Genişlet’i tıklatın.

Etki alanı sahipliğini kanıtlamak üzere bir MX kaydı da oluşturduysanız, Gelen SMTP E-postası genel sınaması daima başarısızlıkla sonuçlanır. Sınama sonuçlarını anlamak için, Sınama Adımları bölümüne bakın. Her MX kaydı için iki tane Mail Exchanger'ı (MX) Sınama sınaması göreceksiniz:

 • Mail Exchanger'ı (MX) Sınama <belirteci>.mail.outlook.com.   Bu, posta yönlendirmesinde kullanılan MX kaydını sınar. Bu adım ve tüm alt adımları başarıyla sonuçlanmalıdır.

 • Mail Exchanger'ı (MX) Sınama <belirteci>.msv1.invalid.   Bu, etki alanı sahipliğini kanıtlamada kullanılan MX kaydını sınar. Bu MX kaydı e-posta yönlendirmesi için tasarlanmadığından bu sınama, her defasında başarısız olacaktır.

Sayfa başı

Outlook'un posta kutusuna bağlantısını sınama

ExRCA kullanarak bir posta kutusuna Outlook bağlantısını sınamak için, Microsoft Office Outlook Bağlantı Sınamaları altında, Outlook Otomatik Bulma’yı seçin. Bu sınama, etki alanınız için Otomatik Bulma hizmetiyle bağlantı kurmak üzere üç farklı yöntem kullanır. Yalnızca "HTTP yeniden yönlendirme yöntemi" adlı yöntemin başarıya ulaşması beklenir. Bu sınama aşağıdakileri gerçekleştirir:

 1. "autodiscover.<etki alanı adı>" ana bilgisayarını bir IP adresine çözümlemeye çalışır.

 2. TCP 80 bağlantı noktasında "autodiscover.<etki alanı adı>" ana bilgisayarına bağlantıyı sınar. TCP 80 bağlantı noktası, HTTP tarafından kullanılan bağlantı noktasıdır.

 3. "autodiscover.<etki alanı adı>" öğesinin HTTP yeniden yönlendirme yanıtını sınar.

 4. Önceki sonuçtan HTTP yeniden yönlendirme URL’sinin doğruluğunu sınar.

Posta kutusuna Outlook bağlantısını sınamak ve etki alanınızın Otomatik Bulma CNAME kaydını doğrulamak için Outlook Otomatik Bulma sınamasını kullanma

 1. https://www.testexchangeconnectivity.com bağlantısını açın.

 2. Microsoft Office Outlook Bağlantı Sınamaları altında, Outlook Otomatik Bulma’yı seçin ve ardından İleri’yi tıklatın.

 3. Outlook Otomatik Bulma bölümünde, aşağıdaki bilgileri girin:

  • E-posta Adresi   Bulut tabanlı etki alanınızdaki testuser@contoso.edu gibi bir hesabın e-posta adresini girin.

  • Etki Alanı\Kullanıcı Adı (UPN)   Önceki alana girdiğiniz admin@contoso.edu gibi e-posta adresinin aynısını girin.

  • Parola   Önceki adımlarda belirttiğiniz hesabın parolasını girin ve onaylayın.

  • SSL için Güveni Yoksay   Bu kutuyu işaretlenmemiş olarak bırakın.

 4. Güvenlik uyarısını kabul etmek için onay kutusunu seçin.

  Not    Güvenlik uyarısında ve Uyarı bölümünde açıklandığı gibi, mümkünse geçici bir sınama hesabı kullanmanızı ve sınamayı tamamladığınızda söz konusu hesabı silmenizi öneririz.

 5. Doğrulama bölümünde, CAPTCHA resminde görüntülenen harfleri yazın, ardından Sınamayı Gerçekleştir’i tıklatın.

 6. Sınama tamamlandığında, aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Rapordaki bilgileri kaydetmek için Kopyala’yı tıklatabilirsiniz. Bilgileri daha sonra bir metin dosyasına yapıştırabilirsiniz.

  • Sınama sonuçlarını görüntülemek için, Genişlet/Daralt’ı tıklatabilirsiniz.

"HTTP yeniden yönlendirme yöntemi kullanılarak Otomatik Bulma hizmetiyle bağlantı kurmaya çalışılıyor" altındaki sınama sonuçlarına özellikle dikkat edin. Bulut tabanlı etki alanınızın Otomatik Bulma CNAME kaydı doğru yapılandırılmışsa, tüm sınamalar başarıyla tamamlanmalıdır.

Otomatik Bulma CNAME kaydınız doğru şekilde yapılandırılmış olsa bile "Otomatik Bulma Hizmetiyle bağlantı kurma yöntemlerinin her biri deneniyor" altında aşağıdaki sınamaların başarısız olacağını unutmayın:

 • Potansiyel Otomatik Bulma URL’si https://< etki alanı >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml sınanmaya çalışılıyor

 • Potansiyel Otomatik Bulma URL’si https://autodiscover.< etki alanı >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml sınanmaya çalışılıyor

Sayfa başı

Nslookup ile DNS kayıtlarını görüntüleme

Etki alanınızın DNS kayıtlarını görüntülemek için, Microsoft Windows’un herhangi bir sürümüyle gelen Nslookup aracını kullanabilirsiniz.

Not   Kuruluşunuzun iç ağına uygulanan güvenlik duvarı veya Internet proxy kısıtlamaları, Nslookup’ın düzgün çalışmasını engelleyebilir.

Ayrıca, aşağıdaki adımlarda, etki alanınızı mutlaka sonunda nokta olacak şekilde yazın. Sondaki nokta ( . ) tam etki alanını gösterir (FQDN). Sonda nokta kullanımı, ağınız için yapılandırılmış olabilecek varsayılan DNS soneklerinin istenmeden etki alanına eklenmesini engeller.

MX kayıtlarını görüntüleme

Bir komut istemi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=MX <domain name>.

Örneğin, etki alanı adınız contoso.edu ise aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

Etki alanından sonraki noktaya dikkat edin. Biri etki alanı sahipliğiyle ilgili, biri de posta yönlendirmesiyle ilgili olmak üzere iki tane MX kaydınız varsa, bu komutun çıktısı aşağıdakine benzer:

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

Sayfa başı

Otomatik Bulma CNAME kaydını görüntüleme

Bir komut istemi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

Örneğin, etki alanı adınız contoso.edu ise aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

Etki alanından sonraki noktaya dikkat edin. Bu komutun çıktısı aşağıdakine benzer:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

Sayfa başı

TXT kayıtlarını görüntüleme

Bir komut istemi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

Örneğin, etki alanı adınız contoso.edu ise aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

Etki alanından sonraki noktaya dikkat edin. Biri hedef e-posta sistemlerinin etki alanınızdan gönderilen iletilere güvendiğini sınamayla ilgili, biri de etki alanı sahipliği sağlamayla ilgili olmak üzere iki tane TXT kaydınız varsa, bu komutun çıktısı aşağıdakine benzer:

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

Sayfa başı

SRV kayıtlarını görüntüleme

Not   Bu örnekte açıklanan SRV kaydı yalnızca Live@edu'de kullanılır.

Bir komut istemi açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

Örneğin, etki alanı adınız contoso.edu ise aşağıdaki komutu çalıştırın:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

Etki alanından sonraki noktaya dikkat edin. Bu komutun çıktısı aşağıdakine benzer:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

Sayfa başı

Nslookup sonuçlarında sorun giderme

DNS kayıtlarınızdan herhangi biri yanlış gibi görünüyorsa veya DNS kayıtlarıyla ilişkili hizmetler çalışmıyorsa, şu olası nedenleri göz önüne alın:

 • Kayıt oluştururken yazım hatası yapmak çok kolaydır. DNS kayıtlarını oluştururken doğru değerleri kullandığınızdan emin olun.

 • Bazı DNS barındırma hizmetleri, aynı Web yönetimi arabirimini kullanarak birden fazla etki alanı yönetmeyi destekler ve dolayısıyla, belirli DNS kaydı türlerinin ana etki alanı adını belirtmek üzere @ girmenizi gerektirir. @ yerine gerçek etki alanı adının girilmesi, DNS kaydında beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

 • Bazı DNS barındırma hizmetleri, MX öncelik değeri 0’ı desteklemeyebilir. MX posta yönlendirme kaydında 0 yerine 10 değerini kullanmayı deneyin.

Sayfa başı

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.