Yeni Kullanıcılara Hoş Geldiniz İletisi Gönderme

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2012-07-31

Yeni kullanıcı posta kutularını sağladıktan sonra, yeni kullanıcılara yeni hesaplarının kullanıcı kimliğini ve parolasını vermeniz gerekir. Bu oturum açma kimlik bilgilerini ve başlangıç yapmalarına yardımcı olabilecek diğer bilgi içeren bir hoş geldiniz e-posta iletisi göndermenizi öneririz.

Bunu yapmanın iyi bir yolu Microsoft Office Word'deki posta birleştirme işlemini ve kullanıcı sağlamak için kullandığınız CSV alma dosyasını kullanmaktır. Adres-mektup birleştirme ile, tüm kullanıcılar için ilk defa oturum açma yönergeleri gibi bilgiler içeren genel bir hoş geldiniz iletisi oluşturursunuz. Adres-mektup birleştirme işlemi sırasında, kullanıcıya özel bilgiler bir veri kaynağından alınarak iletiye eklenir. Bu hoş geldiniz iletisi senaryosunda, kullanıcıya özel bilgiler Windows Live ID'si ve parolasıdır ve veri dosyası da kullanıcıları sağlamak için kullandığınız CSV alma dosyasıdır.

Hoş geldiniz iletisi oluşturma ve yeni kullanıcılara gönderme

Bu örneği adım adım gerçekleştirelim. Güzel Sanatlar Okulu'nda ileti yöneticisisiniz. Öğrencilerden yeni hesaplarında nasıl oturum açacaklarından emin olamadıkları konusunda geri bildirim aldınız. Sonuç olarak, kullanıcıların tümü hesaplarını kullanmıyor. Bu, okul yöneticileri için endişe verici bir durumdur. Öğrencilere adım adım oturum açma yordamını ve yardıma ve okulun öğrencilere yönelik bilgi işlem kaynaklarına bağlantılar sağlayan bir hoş geldiniz iletisi göndererek ilk defa oturum açmalarını kolaylaştırabilirsiniz.

Hoş geldiniz iletisinin nasıl gönderileceğini öğrenmek için bu gösteriyi izleyin

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
Planlama ve hazırlanma

Her şeyden önce, hoş geldiniz iletilerini göndereceğiniz e-posta adresleri gereklidir. Güzel Sanatlar Okulu kayıt sırasında gelen tüm öğrencilerin e-posta adresini almaktadır. Kayıt İşlerinden tüm adresleri aldığınızdan ve bunları adres-mektup birleştirme işleminden önce CSV dosyasına eklediğinizden emin olun.

Adres-mektup birleştirmeyi hazırlamak için aşağıdaki kararları verin:

 • Adres-mektup birleştirme alanları için CSV alma dosyasındaki aşağıdaki parametreleri kullanın:

  • FirstName (Ad)   Bu adresi selamlama için kullanırsınız.

  • EmailAddress (E-posta Adresi)  Bu alan kullanıcı kimliğini içerir. Kullanıcı kimliği aynı zamanda her öğrencinin yeni hesabının e-posta adresidir.

  • Password   (Parola)   Bu alan kullanıcının parolasını içerir ve kullanıcının doğum tarihidir. Kullanıcılara ilk kez oturum açtıktan sonra parolalarını değiştirmelerini önerin.

 • Öğrencilerin kayıt sırasında verdikleri e-posta adreslerini CSV alma dosyasının her bir satırına ekleyin ve sütunu SendToAddress (Gönderme Adresi) olarak adlandırın.

 • Microsoft tarafından sağlanan Örnek Hoş Geldiniz İletisi şablonuyla başlayın ve Güzel Sanatlar Okulu'na özel bilgilerle bunu yeniden düzenleyin. Hazırlık olarak, bu şablonu Word'e kopyalayın ve değişiklikleri yapın (selamlama satırına kuruluşunuzun adını ekleme ve öğrencilere yönelik bilgi işlem ve iletişim kaynaklarının bulunduğu kuruluş Web sayfasının bağlantısını ekleme gibi). Biçimlendirmeyi de amacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonra bu dosyayı HoşGeldinizİletisi.doc olarak kaydedin.

Adres-mektup birleştirme ve CSV alma dosyası kullanarak hoş geldiniz iletisi gönderme

Planınız elinizde ve CSV alma dosyası ile hoş geldiniz iletisi şablonu bilgisayarınızda olarak, CSV dosyasın her bir kullanıcı için oturum açma kimlik bilgilerini içeren bir hoş geldiniz iletisi oluşturmak ve göndermek üzere Word'ün adres-mektup birleştirme özelliğini kullanın. Adres-mektup birleştirmeyi kullanma yardımı için aşağıdakilerden birine bakın:

Word'de adres-mektup birleştirme işlemini tamamlamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.

 

Adres-mektup birleştirme işlemindeki bu adım için: Bunu yapın…

Belge türü

E-posta iletisi'ni seçin.

Belgeye başlama

HoşGeldinizİletisi.doc'u kullanın.

Alıcı listesi

CSV alma dosyasını kullanın.

Birleştirme alanları

CSV alma dosyasındaki aşağıdaki parametreleri hoş geldiniz iletisinde uygun konumlara ekleyin:

 • FirstName

 • EmailAddress

 • Password

Birleştirmeyi tamamlama

E-posta iletisinin Kime: alanındaki adresi belirtmek için CSV alma dosyasındaki SendToAddress alanını kullanın.

Tüm hoş geldiniz iletilerine eklene bir konu satırı yazın. Örneğin, "Yeni e-posta hesabınızda oturum açma".

Adres-mektup birleştirmeyi tamamladıktan sonra, CSV alma dosyasındaki herkese benzersiz bir Kullanıcı kimliği ve parola içeren kişiselleştirilmiş birer ileti gönderilir.

En iyi uygulamalar

Hoş geldiniz iletisi göndermek için adres-mektup birleştirme ve CSV alma dosyası kullanırken bu en iyi uygulamaları dikkate alın:

 • Diğer e-posta adreslerini depolamak için CustomAttributeN özelliğini kullanma   Kullanıcıları sağlarken, her yeni kullanıcı için bir diğer e-posta adresi depolamak üzere CSV alma dosyasının üstbilgisine CustomAttributeN özelliğini ekleyin. Daha sonra, hoş geldiniz iletilerini göndermek için adres-mektup birleştirme kullanırken, "gönderme" adresi olarak CustomAttributeN alanını seçin. Bu, örnekte yaptığımız gibi CSV alma dosyasının her satırına diğer e-posta adresini eklemek zorunda kalmazsınız.

 • Kullanıcıların parolalarını değiştirmelerini gerekli kılma   Bunu yapmak için, kullanıcıları sağlamak için kullandığınız CSV alma dosyasının üstbilgisine ForceChangePassword özelliğini ekleyin. Bu, yeni kullanıcıların ilk defa oturum açtıktan sonra parolalarını değiştirmelerini gerektiren bir kullanıcı kimliği oluşturur. Bu yöntem hesap parolalarını yalnızca kullanıcıların kendilerinin bilmesini sağlamaya yardımcı olan bir güvenlik en iyi uygulamasıdır.

 • Çok sayıda yeni kullanıcıya hoş geldiniz iletisi göndermeden önce adres-mektup birleştirmeyi sınayın   Mükemmel olmak için pratik gerekir, o yüzden yüzlerce veya binlerce kullanıcıya posta göndermeden önce sorunları gidermek için adres-mektup birleştirmeyi ve CSV alma dosyanızı kullanarak kendinize sınama iletileri gönderin. Adres-mektup birleştirmede "gönderme" adresi olarak kendi e-posta adresinizi kullanın.

 • Hoş geldiniz iletisine kuruluşunuzun logosunu ve diğer grafiklerini ekleme   Hoş geldiniz iletilerini resmi okul veya işletme görüntüsü vermek ve daha cazip yaparak kullanıcıların dikkatini çekmek için bunu yapın.

 • Outlook'un e-posta adreslerine köprü ekleyen Otomatik Biçim ayarını kapatma   Outlook ve diğer Microsoft Office uygulamaları Internet adreslerini, ağ yollarını ve e-posta adreslerini otomatik olarak köprü olarak biçimlendirir. Outlook kullanıyorsanız, yeni kullanıcılara hoş geldiniz iletisi gönderdiğinizde kullanıcı kimliğinin köprü yapılmaması için bu işlevi kapatmanız daha iyi olabilir. Outlook'ta bunu yapmak için:

  1. Araçlar > Seçenekler > Posta Biçimi > Düzenleyici Seçenekleri > Sağlama > Otomatik Düzelt Seçenekleri'ni tıklatın.

  2. Otomatik Biçim sekmesinde, "Internet ve ağ yollarını köprü ile" onay kutusunu temizleyin.

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.