Windows PowerShell'i Hizmete Bağlama

 

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2013-01-24

Bilgisayarınıza Windows PowerShell ve Windows Uzak Yönetim Erişimi (WinRM) yükleyip yapılandırdıktan sonra, bulut tabanlı kuruluşunuzda görevleri gerçekleştirmek için Windows PowerShell'i yerel bilgisayarınızda bulut tabanlı hizmete bağlamanız gerekir.

Windows PowerShell'i başlattığınızda, yerel bilgisayarınızın Windows PowerShell oturumunda olursunuz. Oturum, Windows PowerShell'in, kullanabileceğiniz bütün komutların bulunduğu bir örneğidir.

Yerel bilgisayarınızın istemci tarafı oturumu denen Windows PowerShell oturumunda, yalnızca temel Windows PowerShell komutları bulunur. Bulut tabanlı hizmete bağlanarak, istemci tarafı oturum adı verilen Microsoft veri merkezinin sunucu ortamına bağlanmış olursunuz. Bu, bulut tabanlı hizmette kullanılan komutları içerir.

Başlamadan önce

Bağlamadan önce, Windows PowerShell'in ve WinRM'nin doğru sürümünün bilgisayarınızda yüklü ve yapılandırılmış olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell'i Yükleme ve Yapılandırma.

Windows PowerShell kullanarak bağlantıyı yapmak için kullanacağınız hesabın bağlanma yetkisi olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcıların Windows Uzak Yönetimine Erişimini Denetleme.

Yerel bilgisayarınızdaki Windows PowerShell'i bulut tabanlı hizmete bağlama

 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'a gelin, Donatılar'ı tıklatın, Windows PowerShell'i tıklatın ve ardından Windows PowerShell'i tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. Windows PowerShell Kimlik Bilgisi İstemi penceresinde, bulut tabanlı kuruluşunuzdaki bir hesabın kimlik bilgilerini yazıp Tamam'ı tıklatın. Ardından da Tamam'ı tıklatın.

 4. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteNot:
  AllowRedirection parametresi, tüm dünyadaki veri merkezlerinde yer alan bulut tabanlı kuruluşların aynı URL'yi kullanarak Windows PowerShell'i bulut tabanlı hizmete bağlamalarına izin verir.
 5. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

  Import-PSSession $Session
  

  Bulut tabanlı hizmette kullanılan komutlar artık yerel bilgisayarınızın istemci tarafı oturumuna aktarılacak ve bu işlem bir ilerleme durumu çubuğuyla izlenebilecektir. İşlem tamamlandığında, bu komutları çalıştırabilirsiniz.

Windows PowerShell'in bulut tabanlı hizmetten bağlantısını kesme

Sunucu tarafı oturumunu kullanmayı bitirdiğinizde, aşağıdaki komutu çalıştırarak her zaman Windows PowerShell'in bağlantısını kesin:

Remove-PSSession <session variable>

Örneğin, $Session değişkeni tarafından tanımlanan sunucu tarafı oturumunun bağlantısını kesmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın:

Remove-PSSession $Session

Önemli   Windows PowerShell penceresini sunucu tarafı oturumunun bağlantısını kesmeden kapatırsanız, bağlantınız 15 dakika boyunca açık kalır. Hesabınızın sunucu tarafı oturumuna aynı anda yalnızca üç bağlantısı olabilir.

Belirli görevler için yardım mı gerekiyor?

Sunucu tarafı oturumuna bağlandıktan sonra, bulut tabanlı hizmette görevleri gerçekleştirmeye hazırsınızdır. Ayrıntılı yönergeler için bkz. Exchange Online'da Windows PowerShell'i Kullanma.

Sorun giderme bilgileri için aşağıdaki videoya bakın: Office 365: Exchange Online için PowerShell Sorunlarını Giderme.

Daha fazla sorun giderme bilgisi için, bkz. Windows PowerShell: Yöneticiler için SSS.

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.