İleti ve Alıcı Sınırları

[Bu konu devam ediyor.]  

Uygulandığı Yerler: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

Konunun son değiştirilme tarihi: 2014-01-31

Kuruluşunuzu kaydettirdikten sonra, kullanıcılar e-posta deneyimlerini doğrudan etkileyen aşağıdaki soruları sorabilir:

  • E-posta iletilerine herhangi bir gönderme boyutu sınırı uygulanıyor mu?

  • E-posta iletilerine ne gibi alıcı sınırları uygulanıyor?

İletiler, posta kutuları ve e-posta istemcileriyle ilgili sınırlar aşağıdaki kategorilere girmektedir:

Önemli   Aşağıdakileri unutmayın:

  • Etki alanınıza uygulanan sınırlar, etki alanınızın hizmete kayıtlı olduğu süreye göre değişir. Sınır Microsoft veri merkezlerinde değiştirildiğinde, değişikliğin var olan tüm müşterilere uygulanması zaman alabilir.

  • Bu sınırların çoğunu değiştiremezsiniz, ancak siz ve kullanıcılarınızın bunları bilmesi gerekir.

  • Bu sınırlar hem iç hem de dış alıcılar için geçerlidir.

İleti sınırları

Bu sınırlar tüm e-posta iletilerine uygulanır.

 

Sınır Değer

İleti boyutu sınırı   E-posta iletisinin toplam en büyük boyutu. Toplam boyuta ileti üstbilgisi, ileti gövdesi ve varsa dosya ekleri dahildir.

Not   E-posta istemcisi tek bir dosya eklentisinin boyutunu ileti boyutu sınırından çok düşük bir değerle sınırlayabilir. Örneğin, Outlook Web App'te, en fazla tek dosya eki boyutu 10 MB'dir.

25 MB

Dosya eki sayısı sınırı   E-posta iletisinde izin verilen en fazla dosya eki sayısı. Tüm dosya eklerinin toplam boyutu ileti boyutu sınırını ihlal etmese bile, iletide bulunabilecek ek sayısı konusunda yine de bir sınır vardır.

125 ek

Konu uzunluğu sınırı   E-posta iletisinin konu satırında izin verilen en fazla metin karakteri sayısı.

255 karakter

Çok parçalı ileti sınırı   Çok parçalı bir MIME iletisinde izin verilen en fazla ileti gövdesi parçası sayısı.

250 parça

Katıştırılmış ileti derinliği sınırı   Bir e-posta iletisinde izin verilen en fazla iletilmiş e-posta iletisi sayısı.

30 katıştırılmış ileti

Sayfa Başı

Alıcı ve gönderen sınırları

İstenmeyen posta ve yığın posta solucanlarıyla ve virüsleriyle mücadele etmek için iletilere, gönderenlere ve alıcılara bu sınırlar uygulanır.

Not Paylaşılan adres defterinde kayıtlı olan dağıtım gruplarında grup, bir alıcı sayılır. Bir posta kutusunda Kişiler klasöründe kayıtlı dağıtım gruplarında bir grubun üyeleri tek tek sayılır.

 

Sınır Değer

Alıcı sınırı   Kime, Bilgi ve Gizli alanlarında izin verilen en fazla alıcı sayısı.

500 alıcı

İleti gönderme hızı sınırı   Tek bir e-posta istemcisinden bir dakika gönderilebilen en fazla e-posta iletisi sayısı. İstemci, kullanıcı hesabı tarafından tanımlanır.

30 ileti/dakika

Benzersiz alıcı sınırı   Tek bir bulut tabanlı e-posta hesabından 24 saatlik bir sürede e-posta iletisi alabilen en fazla alıcı sayısı. Sınıra ulaşıldıktan sonra, son 24 saatte ileti gönderilen alıcıların sayısı sınırın altına düşene kadar posta kutusundan ileti gönderilemez. Benzersiz alıcı sınırı, kuruluşunuz içinde ve dışında yer alan alıcılara gönderilen iletiler için geçerlidir. Daha fazla bilgi için, bkz. Toplu E-Posta ve Günlük Alıcı Oranı Sınırları.

  • Microsoft Live@edu: 1500 alıcı/gün*

  • Profesyoneller ve küçük işletmeler için Office 365: 10.000 alıcı/gün

  • Kurumlar için Office 365: 10.000 alıcı/gün

İletilen Sınırı Bir yeniden yönlendirme eylemi ile bir gelen kutusu veya aktarım kuralı için yapılandırılabilecek maksimum alıcı sayısı. Bir kural, bir iletiyi bu sayıdan daha fazla alıcıya yönlendirecek şekilde yapılandırıldıysa, kural uygulanmaz ve kural koşulunu karşılayan iletiler kuralda listelenen alıcılara yönlendirilmez.

10 alıcı

noteNot:
* Bir Microsoft Live@edu kuruluşu Eğitim için Office 365'e yükseltildiğinde, benzersiz alıcı sınırı günde 10.000 alıcıya yükseltilir.

Sayfa Başı

Bekletme sınırları

Bu sınırlar Gelen Kutusundaki belirli klasörlerdeki öğelerin erişilebilir olduğu süre miktarını sınırlar.

Bu değerleri, karşılık gelen bekletme ilkesi etiketlerini değiştirerek değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Exchange Online'da Bekletme İlkelerini Kurma ve Yönetme.

 

Sınır Değer

Silinmiş Öğeler klasörü bekletme süresi   Silinmiş Öğeler klasöründeki iletiler otomatik olarak silinmeden önce klasörde kalabilecekleri en fazla gün sayısı.

30 gün

Silinmiş Öğeler klasöründen kaldırılan öğeler için bekletme süresi   Silinmiş Öğeler klasöründen kaldırılan iletiler kalıcı olarak silinmeden önce saklanacakları en fazla gün sayısı.

14 gün

Önemsiz E-posta klasörü bekletme süresi   Önemsiz E-posta klasöründeki iletiler otomatik olarak silinmeden önce klasörde kalabilecekleri en fazla gün sayısı.

30 gün

Sayfa Başı

Dağıtım grubu sınırları

Bu sınırlar dağıtım gruplarına uygulanır.

 

Sınır Değer

En fazla dağıtım grubu üyesi sayısı   Toplam alıcı sayısı, dağıtım grubu genişletmesinden sonra belirlenir.

100.000 üye

Büyük dağıtım gruplarına ileti göndermeyi sınırla   Bu sınırla belirtilen sayıda üye içeren dağıtım gruplarında teslim yönetimi veya ileti onayı seçeneklerinin yapılandırılmış olması gerekir. Teslim yönetimi, dağıtım grubuna ileti göndermesine izin verilen gönderenlerin listesini belirtir. İleti onayı, dağıtım grubuna gönderilen tüm iletileri onaylaması gereken bir veya daha fazla moderatörü belirtir. Daha fazla bilgi için, bkz. Dağıtım Grubu Özelliklerini Değiştirme.

5.000 veya daha fazla üye

Büyük dağıtım grupları için en fazla ileti boyutu   Bir ileti 5.000 veya daha fazla alıcıya gönderilirse, ileti boyutu bu sınırı geçemez. İleti boyutu bu sınırı aşarsa, ileti teslim edilmez ve gönderen bir teslim edilemedi raporu (NDR) alır. Toplam alıcı sayısı, dağıtım grubu genişletmesinden sonra belirlenir.

2 MB

Sayfa Başı

Aktarma kuralı sınırları

Bu sınırlar, aktarma kuralları da denilen, kuruluş kapsamında kuralları denetler.

 

Sınır Değer

En fazla aktarma kuralı sayısı   Kuruluşta var olabilecek en fazla kural sayısı.

100 kural

Tek bir aktarma kuralının en fazla boyutu   Tek bir aktarma kuralında kullanılabilecek en fazla karakter sayısı. Karakterler koşul, özel durum ve eylemlerde kullanılır.

4000 karakter

Tüm aktarma kurallarında kullanılan tüm düzenli ifadeler için karakter sınırı   Kuruluştaki tüm aktarma kuralı koşullarında ve özel durumlarında tüm düzenli ifadeler tarafından kullanılan toplam karakter sayısı. Uzun ve karmaşık düzenli ifadeler kullanan az sayıda kuralınız veya basit düzenli ifadeler kullanan çok sayıda kuralınız olabilir.

20.000 karakter

Bir iletiye tüm aktarma kuralları tarafından eklenen en fazla alıcı sayısı   Bir ileti üzerinde farklı aktarma kurallarınca eylem gerçekleştirildiğinde, iletiye yalnızca belirli sayıda alıcı eklenebilir. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra, kalan alıcılar iletiye eklenmez. Ayrıca, bir iletiye bir aktarma kuralı tarafından dağıtım grupları eklenemez.

100 alıcı

Bir iletinin yönlendirilme sayısı   Bir iletinin Gelen Kutusu kurallarına göre yönlendirilme, iletilme veya otomatik olarak yanıtlanma sayısı. Örneğin, A Kullanıcısının iletileri gönderene bağlı olarak B Kullanıcısına yönlendiren bir Gelen Kutusu kuralı vardır. B Kullanıcısının, konu satırındaki anahtar sözcüklere göre iletileri C Kullanıcısına ileten bir Gelen Kutusu kuralı vardır. İleti bu koşulların ikisini de karşılıyorsa, yalnızca B Kullanıcısına gönderilir, yalnızca bir yönlendirmeye izin verildiğinden C Kullanıcısına iletilmez. Bu durumda ileti bırakılır ve B Kullanıcısına iletinin C Kullanıcısına teslim edilemediğini belirten bir teslim edilemedi raporu (NDR) gönderilmez. Benzer biçimde, B Kullanıcısı bir Otomatik Yanıt (diğer adıyla İşyeri Dışında iletisi) yapılandırmışsa, B Kullanıcısına yönlendirilen veya iletilen bir ileti otomatik yanıt oluşturmaz.

Bu sınır, kullanıcının posta kutusunu maksimum kapasitesine kadar doldurabilecek e-posta döngülerini önler.

1 yönlendirme

Sayfa Başı

Yönetme sınırları

Bu sınırlar, dağıtım gruplarına ve aktarma kurallarına uygulanan ileti onayı için kullanılan yönetim ayarlarını belirler.

 

Sınır Değer

Tahkim posta kutusu en fazla boyutu   Tahkim posta kutusu bu sınırı aşarsa, yönetim gerektiren iletiler bir teslim edilemedi raporu (NDR) içinde gönderene geri gönderilir.

10 GB

En fazla moderatör sayısı   Yönetilen tek bir dağıtım grubuna atayabileceğiniz veya tek bir aktarma kuralı kullanılarak bir iletiye eklenebilecek en fazla moderatör sayısı. Bir dağıtım grubunu da moderatör olarak belirtebilirsiniz.

10 moderatör

Yönetim için bekleyen iletiler için süre sonu   Varsayılan olarak, yönetim için bekleyen bir iletinin süresi iki günde dolar. Bununla birlikte, süresi dolmuş yönetilen iletilerin işlenmesi yedi günde bir gerçekleşir. Buna göre, yönetilen bir iletinin süresi iki ila dokuz gün arasında dolar.

2 gün

Süresi dolan yönetim bildirim iletileri en fazla oranı   Bu sınır, süresi dolmuş yönetilen iletiler için bir saatlik süre içinde en fazla bildirim iletisi sayısını belirler. Bu sınır veri merkezindeki her posta kutusu veritabanına uygulanır.

Yoğun kullanım dönemlerinde, bazı gönderenler, süresi dolmuş yönetilen iletiler için bildirim iletileri almayabilir. Bununla birlikte, bu bildirimler teslim raporları kullanılarak yine bulunabilir.

Saatte 300 süre sonu bildirimi

Sayfa Başı

 
İlgili yardım konuları
Yükleniyor...
Kaynak bulunamadı.