หัวข้อนี้มีวิดีโอ หัวข้อนี้มีวิดีโอ

การใช้ปฏิทินร่วมกัน

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-07-31

คุณสามารถเชิญผู้อื่นในสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันให้เข้าถึงปฏิทินของคุณได้ เมื่อคุณส่งคำเชิญให้ใช้ปฏิทินของคุณร่วมกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลใดบ้างที่ต้องการให้ใช้ร่วมกัน

noteหมายเหตุ:
ข้อมูลนี้ใช้กับ Outlook Web App รุ่นมาตรฐาน คุณลักษณะที่อธิบายไม่มีให้ใช้งานใน Outlook Web App รุ่น Light
วีดีโอ: แบ่งปันปฏิทินของคุณ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการแบ่งปันปฏิทินของคุณใน Outlook Web App

noteหมายเหตุ:
เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ คุณต้องติดตั้ง Silverlight สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Silverlight โปรดดูที่ รับ Silverlight
ฉันจะแบ่งปันปฏิทินของฉันได้อย่างไร

 1. ใน Outlook Web App ให้คลิก ปฏิทิน ปฏิทิน ในบานหน้าต่างนำทาง
 2. คลิก ใช้ร่วมกัน ในแถบเครื่องมือปฏิทิน
 3. คลิก ใช้ปฏิทินร่วมกันแบ่งปันปฏิทินนี้
 4. ป้อนชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้ใช้ปฏิทินร่วมกับคุณในบรรทัด ถึง เช่นเดียวกับการกำหนดที่อยู่ให้กับข้อความ
 5. ภายใต้ ใช้ร่วมกัน ให้คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่คุณต้องการให้ใช้ร่วมกัน ตามตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง   ใช้ร่วมกันเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่างเท่านั้น
  • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง รวมถึงชื่อเรื่องและตำแหน่ง   ใช้งานข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง ตลอดจนชื่อเรื่องและตำแหน่งของรายการปฏิทินร่วมกัน
  • ข้อมูลทั้งหมด   ให้ผู้รับดูข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง ชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และรายละเอียดปฏิทินอื่นๆ
 6. ถ้าคุณต้องการร้องขอสิทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อดูโฟลเดอร์ปฏิทินของผู้รับ ให้เลือก ฉันต้องการร้องขอสิทธิ์ในการดูโฟลเดอร์ปฏิทิน ของผู้รับ
 7. เพิ่มข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการลงในเนื้อหาของคำขอเช่นเดียวกับเมื่อคุณเพิ่มลงในข้อความอื่น
 8. คลิก ส่ง เพื่อส่งคำขอของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • รายการปฏิทินที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวจะแสดงเฉพาะข้อมูลว่าง/ไม่ว่างเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะกำหนดสิทธิ์แบบใด
 • เมื่อต้องการดูปฏิทินที่ผู้อื่นให้คุณใช้ร่วมกัน ให้ดำเนินการดังนี้
  1. คลิก ใช้ร่วมกัน ในแถบเครื่องมือปฏิทิน แล้วคลิก เพิ่มปฏิทิน
  2. ถ้าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของปฏิทินที่คุณต้องการเปิดอยู่ในองค์กรของคุณ ให้ป้อนชื่อของบุคคลนั้น แล้วคลิก ตกลง
  3. ถ้าบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในองค์กรของคุณ ให้ป้อน URL เพื่อเพิ่มปฏิทินจากอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ตกลง
 • คุณไม่สามารถใช้ Outlook Web App เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงปฏิทินของคุณ แต่คุณสามารถใช้คุณลักษณะ มอบสิทธิ์การเข้าถึง ใน Outlook เพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นในองค์กรของคุณทำการเปลี่ยนแปลงปฏิทินของคุณและตอบกลับการเรียกประชุมในนามของคุณ โปรดดูที่ อนุญาตให้ผู้อื่นจัดการจดหมายและปฏิทินของคุณ เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่า มอบสิทธิ์การเข้าถึง โดยใช้ Microsoft Outlook 2010
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook 2010 เพื่อจัดการกับปฏิทินที่ไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมายของคุณ โปรดดูที่ จัดการกับรายการจดหมายและปฏิทินของผู้อื่น

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร