การเริ่มต้นใช้งาน Outlook Web App

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-04-23

Outlook Web App ช่วยให้คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตามที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้โปรแกรมในการอ่านและส่งข้อความอีเมล จัดระเบียบที่ติดต่อ สร้างงาน และจัดการกับปฏิทินของคุณ

สารบัญ

เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

การทำงานกับข้อความ

การใช้ปฏิทิน

ที่ติดต่อและกลุ่ม

การกำหนดเอง

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

การขอรับความช่วยเหลือ

การลงชื่อออก

วิธีอื่นในการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ

เบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

คุณสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณผ่านทางเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน HTML 3.2 และ ECMA ซึ่งได้แก่ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Chrome และเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน UNIX, Apple Macintosh หรือ Microsoft Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหรับ Outlook Web App Outlook Web App Light เป็นรุ่นที่ไม่ซับซ้อนของ Outlook Web App ซึ่งสนับสนุนเบราว์เซอร์เกือบทุกชนิด

การทำงานกับข้อความ

นอกจากการอ่านและส่งข้อความอีเมล คุณยังสามารถกำหนดข้อความของคุณเองได้ เช่น การเพิ่มสิ่งที่แนบมา ขอการตอบรับเมื่อข้อความถูกอ่านหรือส่ง และเพิ่มหมวดหมู่ให้กับข้อความ

คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณ เช่นเดียวกับที่คุณใช้ระบบแฟ้มเพื่อจัดระเบียบรายงาน คุณสามารถจัดการข้อความที่คุณได้รับโดยใช้กฎ เพื่อเรียงลำดับเป็นโฟลเดอร์ต่างๆ

ตามค่าเริ่มต้น Outlook Web App จะใช้มุมมองการสนทนาในโฟลเดอร์อีเมลทุกโฟลเดอร์ ทุกครั้งที่มีการเปิดบานหน้าต่างการอ่าน มุมมองการสนทนาจะแสดงทุกข้อความในการสนทนาในมุมมองเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำงานกับข้อความ โปรดดูที่ จดหมาย

การใช้ปฏิทิน

ปฏิทินของคุณจะเหมือนกับปฏิทินติดผนังทั่วไป แต่มีคุณลักษณะพิเศษมากมาย เมื่อคุณเพิ่มการนัดหมายในปฏิทินของคุณ คุณสามารถกำหนดค่าเองได้หลายวิธี เช่น เพิ่มสิ่งที่แนบมา กรอกรายละเอียดได้มากเท่าที่คุณต้องการ ตั้งค่าตัวเตือน หรือกำหนดเป็นการนัดหมายที่เกิดประจำ เพื่อให้มีการเพิ่มในปฏิทินของคุณเป็นประจำโดยอัตโนมัติ

นอกจากสร้างการนัดหมายได้แล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าการประชุม การประชุมนั้นเหมือนกับการนัดหมาย ต่างกันที่คุณสามารถส่งคำเชิญเพื่อเข้าประชุมให้แก่บุคคลอื่นได้ ทุกคนที่คุณเชิญจะได้รับอีเมลที่มีรายละเอียดของการประชุม ผู้ใช้อาจใช้ข้อความที่ได้รับเพื่อเพิ่มการประชุมไปยังปฏิทินของตนเองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการอีเมลของแต่ละบุคคล

โปรดดูที่ ปฏิทิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการปฏิทินของคุณ

ที่ติดต่อและกลุ่ม

โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ในกล่องจดหมายของคุณจะเหมือนกับสมุดนามบัตรหรือสมุดที่อยู่ที่มีรายการสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มแต่ละรายที่คุณต้องการเก็บข้อมูล คุณสามารถสร้างที่ติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้หรือธุรกิจที่คุณต้องการติดต่อ

กลุ่มจะช่วยให้คุณสร้างรายการเดียวที่มีที่ติดต่อหลายรายการ เมื่อคุณส่งข้อความไปยังกลุ่ม ข้อความนั้นจะส่งถึงที่ติดต่อทั้งหมดในกลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อและกลุ่ม โปรดดูที่ ที่ติดต่อ

ถ้าคุณมีกล่องจดหมาย Cloud-Based คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อจากบัญชีอีเมลอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การนำเข้าที่ติดต่อ

การกำหนดเอง

กล่องจดหมายของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณลงชื่อเข้าสู่ระบบ คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือเปิดปิดสิ่งใด เพื่อเริ่มต้นการรับส่งข้อความอีเมล แต่คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น ตรวจการสะกดโดยอัตโนมัติในข้อความอีเมลของคุณก่อนส่ง เพิ่มลายเซ็นในข้อความที่คุณส่ง และเลือกแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับข้อความของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนด Outlook Web App เอง โปรดดูที่ คู่มืออ้างอิงตัวเลือก

การช่วยสำหรับการเข้าถึง

รุ่น Light ได้รับการปรับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านสายตา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Outlook Web App Light

การขอรับความช่วยเหลือ

การขอรับความช่วยเหลือในหน้าต่างที่คุณกำลังทำงานอยู่ ให้คลิกไอคอนวิธีใช้ วิธีใช้ บนแถบเครื่องมือ

ถ้าคุณทราบชื่อผู้ดูแลอีเมลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลอีเมลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook Web App ผ่านทางอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

การลงชื่อออก

หลังจากใช้กล่องจดหมายเสร็จแล้ว โปรดคลิกที่ ลงชื่อออก บนแถบเครื่องมือ แล้วปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด การลงชื่อออกช่วยป้องกันผู้อื่นไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ แม้ว่าคุณวางแผนจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูเว็บไซต์อื่น ให้คลิก ลงชื่อออก และปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมดหลังจากทุกเซสชัน

วิธีอื่นในการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายของคุณ

 • เชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายของคุณ โดยใช้โปรแกรมอีเมลรายการโปรด   นอกจาก Outlook Web App แล้ว คุณสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณด้วยสิ่งต่อไปนี้
  • Office Outlook 2007.
  • โทรศัพท์มือถือที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows Mobile และสนับสนุน Exchange ActiveSync รวมทั้ง Windows Mobile 5.0 และ Windows Mobile 6.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในโทรศัพท์มือถือของคุณ
  • โทรศัพท์มือถือที่ใช้โปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ตัวอย่างเช่น Apple iPhone
  • โปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ตัวอย่างเช่น Outlook Express, Entourage for MAC OS X, Mozilla Thunderbird และ Windows Mail
  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าอีเมล
 • กำหนดค่าจดหมายเสียง   คุณสามารถเปิดใช้จดหมายเสียงโดยเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในบัญชีของคุณ การเปิดใช้จดหมายเสียง ทำให้คุณสามารถรับจดหมายเสียงที่ส่งถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ในกล่องขาเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ จดหมายเสียง

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • Outlook Web App อาจปิดการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการทำงานระยะเวลาหนึ่ง เพื่อช่วยคุณป้องกันกล่องจดหมายจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ
 • คุณลักษณะบางอย่างในวิธีใช้อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร