ที่ติดต่อ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-03-19

โฟลเดอร์ที่ติดต่อคือสมุดรายชื่ออีเมลส่วนตัวของคุณและพื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและธุรกิจต่างๆ ที่คุณมักจะสื่อสารด้วย คุณสามารถใช้ที่ติดต่อเพื่อบันทึกที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับที่ติดต่อ ซึ่งรวมถึงเว็บเพจ หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

คุณสามารถจัดเรียงหรือจัดกลุ่มที่ติดต่อตามส่วนใดก็ได้ของชื่อ หรือตามข้อมูลอื่นของที่ติดต่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายหรือคัดลอกที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่น หรือแนบแฟ้ม เช่น เอกสาร Word ให้กับที่ติดต่อ เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน

เมื่อต้องการเปิดที่ติดต่อ ให้คลิกที่ ที่ติดต่อที่ติดต่อ ใน บานหน้าต่างการนำทาง

noteหมายเหตุ:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_OWAStandard>) Outlook Web App Light > ที่ติดต่อ.
การทำงานกับที่ติดต่อ

ที่ติดต่อเป็นรายการที่คุณสร้างเพื่อเก็บข้อมูลที่ติดต่อเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่ม คุณสามารถใช้ที่ติดต่อเพื่อเก็บเพียงข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ หรือเก็บข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัท คุณยังสามารถสร้างกลุ่มภายในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ กลุ่มสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลไปยังผู้รับหลายคนผ่านรายการเดียว

การทำงานกับกลุ่ม

กลุ่มเป็นที่ติดต่อชนิดพิเศษที่ใช้เพื่อส่งอีเมลถึงผู้รับหลายคนผ่านรายการเดียวในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ กลุ่มจะมีรายการจากโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ และจากสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคุณมี คุณสามารถใช้กลุ่มเพื่อส่งข้อความและการเรียกประชุม เช่นเดียวกับที่ส่งไปยังที่ติดต่อแต่ละรายการ กลุ่มที่คุณสร้างในโฟลเดอร์ที่ติดต่อจะไม่ปรากฏในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน

การเลือกที่ติดต่อเพื่อดู

บานหน้าต่างนำทางที่ติดต่อ จะมีปุ่มตัวเลือกต่างๆ ที่ให้คุณสามารถเลือกประเภทการติดต่อที่คุณต้องการดู

  • ทั้งหมด แสดงรายการทั้งหมดในที่ติดต่อ
  • ผู้คน  แสดงเฉพาะบุคคลในที่ติดต่อ
  • กลุ่ม  แสดงเฉพาะกลุ่มในที่ติดต่อ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร