งาน

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2009-08-14

โฟลเดอร์งานประกอบด้วยรายการที่ต้องทำ

ฉันจะทำงานต่างๆ ได้อย่างไร

งานช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่คุณเลือกได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานเพื่อเขียนรายงาน จากนั้นเพิ่มตัวเตือน วันที่เริ่มต้น วันครบกำหนด และบันทึกย่อให้กับงาน หากคุณต้องการทำงานเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณสามารถกำหนดเป็นงานที่ทำซ้ำ

เมื่อต้องการเปิดรายการงาน ให้คลิก งานงาน ใน บานหน้าต่างการนำทาง

ฉันจะเลือกงานที่ต้องการดูได้อย่างไร

บานหน้าต่างการนำทางในงาน ช่วยให้คุณสามารถเลือกชนิดของงานที่คุณต้องการดู นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเพื่อดู รายการและงานที่ถูกตั้งค่าสถานะ ทั้งหมดหรือเฉพาะ งาน

 หากคุณสร้างโฟลเดอร์งานเพิ่มเติม โฟลเดอร์นั้นจะปรากฏพร้อมกับ รายการและงานที่ถูกตั้งค่าสถานะ และ งาน

การเลือก รายการและงานที่ถูกตั้งค่าสถานะ จะทำให้รายการทั้งหมดที่คุณตั้งค่าสถานะ (ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงาน) ปรากฏในรายการ การทำงานที่ใช้ได้สำหรับรายการจะขึ้นอยู่กับประเภทของรายการนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกข้อความอีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะไว้ คุณสามารถตอบหรือส่งต่อได้จากแถบเครื่องมือ หากคุณเลือกการเรียกประชุมที่ถูกตั้งค่าสถานะที่ได้รับ คุณสามารถตอบรับ ตอบรับแบบไม่แน่นอน หรือปฏิเสธ โดยใช้แถบเครื่องมือ

การเลือก งาน จะจำกัดรายการไว้เฉพาะสำหรับงานเท่านั้น

นอกจากการระบุชนิดของงานที่คุณต้องการแสดงแล้ว คุณสามารถระบุงานที่จะแสดงตามสถานะโดยใช้ตัวเลือกในส่วน แสดง ในส่วน งาน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ทั้งหมด: แสดงรายการทั้งหมด

  • ใช้งานอยู่: แสดงเฉพาะรายการที่ไม่สมบูรณ์

  • เกินกำหนด: แสดงเฉพาะรายการที่เกินกำหนด

  • เสร็จสมบูรณ์: แสดงเฉพาะรายการที่มีการทำเครื่องหมายเป็น เสร็จสมบูรณ์

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

  • รายการสิ่งที่ต้องการจะได้รับการเก็บไว้ในโฟลเดอร์งานของคุณ รายงานสิ่งที่ต้องทำนี้อาจเป็นงาน ข้อความอีเมล หรือที่ติดต่อที่มีการกำหนดสถานะเป็นติดตามผล ตามค่าเริ่มต้น งานทั้งหมดจะถูกกำหนดสถานะเป็นติดตามผลเมื่อมีการสร้างงานนั้น แม้ว่าจะไม่มีวันที่เริ่มต้นหรือวันที่ครบกำหนดก็ตาม เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างงาน หรือกำหนดค่าสถานะให้กับข้อความอีเมลหรือที่ติดต่อ ระบบจะสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ งานสามารถเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวหรือเกิดซ้ำ คุณสามารถปรับปรุงงานเพื่อแสดงความคืบหน้า โดยใช้เขตข้อมูล % สมบูรณ์

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร