คู่มืออ้างอิงตัวเลือก

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-04-12

คุณสามารถกำหนด Outlook Web App เองได้โดยเปลี่ยนลักษณะหรือการทำงานของคุณลักษณะต่างๆ เช่น การตั้งค่าภาษา และตัวเลือกของข้อความและปฏิทิน เฉพาะบางตัวเลือกที่แสดงรายการในที่นี้เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ในทุกบัญชี

ฉันจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในตัวเลือก ให้คลิกที่ บันทึก บนแถบเครื่องมือเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน คุณสามารถออกจากระบบ และกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

บัญชี

 

ส่วน คำอธิบาย

ข้อมูลบัญชี

ใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดระเบียบอีเมล

 

แท็บ คำอธิบาย

แท็บกฎของกล่องขาเข้า

คุณสามารถใช้กฎของกล่องขาเข้าเพื่อจัดเรียงข้อความที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

แท็บตอบกลับอัตโนมัติ

ใช้การตอบกลับอัตโนมัติเพื่อให้บุคคลอื่นทราบเมื่อคุณไม่อยู่และไม่ตอบรับอีเมล

การใช้แท็บ รายงานการจัดส่ง เพื่อรับข้อมูลการจัดส่งเกี่ยวกับข้อความ

รายงานการส่งสามารถบอกคุณได้ว่ามีผู้ได้รับข้อความที่คุณส่งแล้ว และเมื่อใด

แท็บนโยบายการเก็บข้อมูล

ดูและจัดการนโยบายการเก็บข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายของคุณ

กลุ่ม

 

แท็บ คำอธิบาย

กลุ่มสาธารณะที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่

กลุ่ม (สาธารณะ)

ร่วมหรือออกจากกลุ่มสาธารณะที่ปรากฏในสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่

กลุ่มสาธารณะที่ฉันเป็นเจ้าของ

กลุ่ม (สาธารณะ)

สร้างกลุ่มสาธารณะใหม่เพื่อใช้ร่วมกับผู้อื่น ถ้าคุณเป็นเจ้าของกลุ่มอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่ม ตั้งค่าตัวเลือกการเป็นสมาชิกและการอนุมัติ หรือลบกลุ่ม

การตั้งค่า

 

แท็บ คำอธิบาย

แท็บจดหมาย

ใช้แท็บ จดหมาย เพื่อตั้งค่าตัวเลือก เช่น ตัวเลือกลายเซ็น การแจ้งเตือนสำหรับข้อความใหม่ และบานหน้าต่างการอ่าน

แท็บการสะกด

ใช้แท็บ การสะกด เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการตรวจการสะกด

แท็บปฏิทิน

ใช้แท็บ ปฏิทิน เพื่อตั้งค่าสัปดาห์ทำงาน ชั่วโมงทำงาน ตัวเตือน และตัวเลือกเกี่ยวกับปฏิทินอื่นๆ

แท็บทั่วไป

ใช้แท็บ ทั่วไป เพื่อช่วยให้คุณจัดการลักษณะของ Outlook Web App และรายการที่อยู่ที่จะใช้เป็นอันดับแรกเมื่อแก้ไขชื่อในข้อความที่คุณส่ง

แท็บภูมิภาค

ใช้แท็บ ภูมิภาค เพื่อเลือกค่าเริ่มต้นของภาษา รูปแบบวันที่และเวลา และเขตเวลา

แท็บรหัสผ่าน

คุณสามารถใช้แท็บ รหัสผ่าน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

แท็บ S/MIME

ใช้ S/MIME เพื่อทำให้ข้อความปลอดภัยมากขึ้น

Phone

 

แท็บ คำอธิบาย

การตั้งค่าจดหมายเสียง: Outlook Web App (BPOS)

ใช้แท็บ จดหมายเสียง เพื่อตั้งค่าจดหมายเสียง หรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจดหมายเสียงใน Outlook Web App

แท็บโทรศัพท์มือถือ

ใช้แท็บ โทรศัพท์มือถือ เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ

แท็บการส่งข้อความ

ใช้แท็บ การส่งข้อความ เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้รับส่งข้อความ Outlook Web App

การบล็อกหรืออนุญาต

 

แท็บ คำอธิบาย

การตั้งค่าอีเมลขยะ

ใช้แท็บ บล็อกหรืออนุญาต เพื่อจัดการรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ผู้รับที่ปลอดภัย และผู้ส่งที่ถูกบล็อก

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร