เปลี่ยน ไปที่มุมมองคลาสสิค
Outlook Web App > ตัวเลือก > การจัดระเบียบอีเมล > แท็บกฎของกล่องขาเข้า >

การใช้กฎต่างๆ เพื่อส่งต่อข้อความไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-07-31

คุณสามารถใช้กฎของกล่องขาเข้าเพื่อส่งต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางข้อความที่ส่งมายังกล่องจดหมายของคุณให้ไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ วิดีโอที่รวมอยู่นี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างกฎเพื่อเปลี่ยนเส้นทางข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ

noteหมายเหตุ:
ข้อมูลนี้ใช้กับ Outlook Web App เวอร์ชันมาตรฐาน ฟีเจอร์ที่อธิบายนี้ไม่มีให้ใช้งานใน Outlook Web App Light
วิดีโอ: เปลี่ยนเส้นทางข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีอื่น

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนเส้นทางข้อความขาเข้าทั้งหมดไปยังบัญชีอีเมลอื่นโดยอัตโนมัติ

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteหมายเหตุ:
เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ คุณต้องติดตั้ง Silverlight สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Silverlight ให้ดูที่ การรับ Silverlight
ฉันจะเปลี่ยนเส้นทางข้อความทั้งหมดไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ

 1. หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App ให้คลิก ตัวเลือก > สร้างกฎกล่องขาเข้า

 2. บนแท็บ กฎของกล่องขาเข้า ให้คลิก สร้าง

 3. ภายใต้ เมื่อข้อความมาถึง ให้เลือก นำไปใช้กับข้อความทั้งหมด

 4. ภายใต้ ดำเนินการสิ่งต่อไปนี้ เลือก เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยัง

 5. เลือกที่อยู่ที่คุณต้องการให้จดหมายของคุณส่งถึง โดยคลิกสองครั้งที่ที่อยู่นั้นในมุมมองสมุดที่อยู่ ถ้าที่อยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนเส้นทางไปถึงไม่ปรากฏ คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลลงในเขตข้อมูล ถึง

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่คุณเลือกและกลับไปยังหน้าต่างของกฎใหม่

 7. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกกฎของคุณและกลับไปยังแท็บ กฎของกล่องขาเข้า

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ข้อความที่เปลี่ยนเส้นทางจะดูเหมือนมาจากผู้ส่งต้นทาง เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต้นทาง

 • ข้อความที่มีการส่งต่อจะดูเหมือนส่งต่อจากคุณ เมื่อคุณตอบกลับข้อความที่มีการส่งต่อ การตอบกลับจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่มีการส่งต่อข้อความ ไม่ใช่ผู้ส่งต้นทาง

 • สำเนาของข้อความที่คุณเปลี่ยนเส้นทางหรือส่งต่อจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายของคุณ หากคุณเพิ่มการดำเนินการให้ลบข้อความ ข้อความนั้นๆ จะไปที่โฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ และจะใช้พื้นที่ภายในขีดจำกัดกล่องจดหมายของคุณ หากคุณใช้พื้นที่เกินขีดจำกัดกล่องจดหมายของคุณ คุณอาจถูกบล็อกไม่ให้ส่งหรือรับข้อความใหม่ และกฎการส่งต่ออาจไม่ทำงานจนกว่าคุณจะลบข้อความเป็นจำนวนเพียงพอที่จะทำให้ขนาดกล่องจดหมายของคุณน้อยกว่าขีดจำกัด

 • เมื่อคุณสร้างกฎการส่งต่อ คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ที่จะส่งต่อมากกว่าหนึ่งที่อยู่ จำนวนที่อยู่ที่คุณสามารถส่งต่ออาจถูกจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณเพิ่มที่อยู่มากกว่าที่ได้รับอนุญาต กฎการส่งต่อของคุณจะใช้งานไม่ได้ หากคุณสร้างกฎการส่งต่อกับที่อยู่มากกว่าหนึ่งที่อยู่ ให้ทดสอบดูว่าใช้งานได้หรือไม่

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม