คุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Exchange Online

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-12-19

คุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Exchange Online จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรในลักษณะต่อไปนี้

 • เก็บรักษา   ป้องกันการลบข้อความเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเก็บข้อมูลหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

 • ค้นหา   ค้นหารายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายที่ระบุหรือการร้องขอจากหน่วยงานด้านกฎระเบียบ

 • ควบคุม   ควบคุมการรับส่งข้อความและใช้กฎที่สามารถดำเนินการได้ตามเนื้อหาของข้อความ หรือผู้ที่ส่งและรับข้อความ

 • ป้องกัน   เข้ารหัสเนื้อหาและบังคับใช้นโยบายที่นำไปใช้กับการใช้อีเมล

ลองมาทำความรู้จักกัน

คุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Exchange Online

 • การจัดการระเบียนของข้อความ (MRM)   MRM ช่วยองค์กรของคุณป้องกันการลบข้อความอีเมลและเนื้อหาจากระบบการส่งข้อความอื่นๆ อย่างถาวร ที่ลบโดยผู้ใช้หรือโดยนโยบายของระบบการส่งข้อความ ซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล หรือความจำเป็นทางกฎหมาย MRM ยังให้คุณสามารถนำเนื้อหาเก่าของระบบการส่งข้อความที่ไม่จำเป็นในทางธุรกิจหรือกฎหมายออกได้โดยอัตโนมัติ MRM จะใช้นโยบายการเก็บข้อมูลและแท็กการเก็บข้อมูลเพื่อควบคุมระยะเวลาที่จะเก็บรายการในกล่องจดหมายของผู้ใช้และกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการกับรายการที่มีอายุถึงเวลาที่กำหนดได้

  โปรดดูที่ การตั้งค่าและการจัดการนโยบายการเก็บข้อมูลใน Exchange Online

 • Discovery   Discovery ที่ควบคุมการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง เป็นเครื่องมือที่ใช้ GUI ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายหรือทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการ Discovery อื่นๆ สามารถค้นหากล่องจดหมายหลักและกล่องจดหมายเก็บถาวรในองค์กรของคุณเพื่อหาข้อความที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ เนื่องจากการค้นหา Discovery ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การดูแลระบบแบบเต็ม คุณจึงสามารถกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับผู้ใช้ทั่วไปในการค้นหากล่องจดหมายและจำกัดขอบเขตของกล่องจดหมายที่บุคคลนั้นๆ สามารถค้นหาได้ คุณสามารถพิมพ์หรือส่งออกผลลัพธ์ของการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องเป็นแฟ้ม .PST โดยใช้ Microsoft Outlook

  โปรดดูที่ การค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง

 • ที่เก็บถาวรส่วนบุคคล   คุณสามารถสร้างกล่องจดหมายเก็บถาวรซึ่งเรียกว่า ที่เก็บถาวรส่วนบุคคล สำหรับกล่องจดหมาย Cloud-Based หลักของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้กล่องจดหมายเก็บถาวรเพื่อจัดเก็บข้อมูลข้อความในอดีตโดยการย้ายหรือคัดลอกข้อความจากกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้ไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรของตน ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถใช้คุณลักษณะ MRM เพื่อย้ายข้อความที่ครบกำหนดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ เนื่องจากรายการในกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้ได้รับการจัดทำดัชนีไว้ กล่องจดหมายเก็บถาวรจึงถูกรวมไว้ในการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องด้วย

  โปรดดูที่ การเปิดใช้งานกล่องจดหมายเก็บถาวร

 • การพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดี   คุณสามารถกำหนด การพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดี หรือที่เรียกว่า การเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมาย ให้กับกล่องจดหมายเพื่อเก็บรักษาข้อความอีเมลและรายการจดหมายอื่นๆ ไว้ในระยะเวลาที่นานขึ้น การพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดียังเป็นการป้องกันการลบข้อมูลเป็นการถาวรอีกด้วย เมื่อกล่องจดหมายของผู้ใช้ถูกพักไว้เพื่อการดำเนินคดี ผู้ใช้สามารถลบถาวรรายการจากกล่องจดหมายของตน แต่รายการจะยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล Microsoft การพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดียังเป็นการเก็บรักษาประวัติรายการเวอร์ชันที่มีการแก้ไขด้วย

  โปรดดูที่ การพักกล่องจดหมายไว้เพื่อการดำเนินคดี

 • การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)   IRM จะให้ความคุ้มครองข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาที่สนับสนุนในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ผู้ใช้สามารถนำการป้องกัน IRM ไปใช้ใน Outlook หรือ Outlook Web App ได้ และผู้ดูแลระบบสามารถนำการป้องกัน IRM ไปใช้ได้โดยใช้กฎการป้องกันการส่งผ่านและกฎการป้องกัน Outlook IRM ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ควบคุมได้ว่าใครบ้างที่สามารถเข้าถึง ส่งต่อ พิมพ์ หรือคัดลอกข้อมูลสำคัญภายในข้อความอีเมลได้ โปรดทราบว่า IRM กำหนดให้คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Rights Management Services (AD RMS) ที่ปรับใช้ในองค์กรในสถานที่ของคุณ

  โปรดดูที่ การจัดการและตั้งค่าการจัดการสิทธิ์ในข้อมูลใน Exchange Online

  หมายเหตุ   สำหรับรายการชนิดของแฟ้มที่แนบมาที่ได้รับอนุญาตและที่ถูกบล็อกใน Outlook Web App โปรดดูที่ส่วน “การตั้งค่าแฟ้มและสิ่งที่แนบมา” ใน นโยบายกล่องจดหมาย Outlook Web App | การตั้งค่าที่พร้อมใช้งาน

 • กฎการส่งผ่านและกฎการป้องกันการส่งผ่าน   กฎการส่งผ่านให้คุณสามารถควบคุมการรับส่งและใช้นโยบายการส่งข้อความกับข้อความอีเมลที่ส่งภายในองค์กรของคุณและที่ส่งเข้ามาและออกจากองค์กรของคุณ เมื่อใช้กฎการส่งผ่าน ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดแอตทริบิวต์ข้อความเฉพาะ หรือ เงื่อนไข และการกระทำที่พวกเขาต้องการใช้กับข้อความใดๆ ซึ่งมีแอตทริบิวต์เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กฎการส่งผ่านเพื่อรวมการปฏิเสธความรับผิดชอบเข้ากับข้อความที่ส่งออกไปภายนอกองค์กรหรือป้องกันการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่ระบุ

  กฎการป้องกันการส่งผ่านให้คุณสามารถใช้กฎการส่งผ่านกับข้อความที่มีการป้องกัน IRM โดยการนำแม่แบบนโยบายสิทธิ์ AD RMS ไปใช้

  โปรดดูที่ กฎแบบกว้างขององค์กร

  Microsoft Live@edu   Outlook Live สำหรับ Live@edu ยังมีนโยบายการควบคุมเพื่อช่วยให้สถานศึกษาควบคุมผู้ที่สามารถส่งอีเมลถึงและรับอีเมลจากผู้ใช้ในสถาบันของตน โปรดดูที่ นโยบายการควบคุม

 • การลงบันทึกข้อมูล   การลงบันทึกข้อมูลจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรโดยการบันทึกการติดต่อสื่อสารของอีเมลขาเข้าและขาออก กฎของบันทึกรายวัน จะใช้ในการบันทึก หรือ "บันทึกรายวัน" ข้อความอีเมลที่ส่งหรือรับจากผู้รับที่ระบุ เมื่อข้อความตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดในกฎของบันทึกรายวัน รายงานบันทึกรายวันที่มีข้อความต้นฉบับจะถูกสร้างและส่งไปยังกล่องจดหมายการลงบันทึกข้อมูล

  โปรดดูที่ กฎของบันทึกรายวัน

 • การบันทึกการตรวจสอบ   การบันทึกการตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ GUI ซึ่งช่วยให้องค์กรของคุณติดตามการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้ ระบุกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่มีการพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดี และระบุการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับกลุ่มบทบาทของผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถส่งออกบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบที่ระบุการกระทำที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ

  โปรดดูที่ การใช้รายงานการตรวจสอบใน Exchange Online

กลับไปด้านบนสุด

ลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปที่สนับสนุนโดย Exchange Online

ลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปบางส่วนซึ่งสนับสนุนใน Exchange Online

 

การเก็บประวัติข้อมูลการรับส่งข้อความสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

การเก็บรักษาข้อมูลการรับส่งข้อความและนำออกหลังจากระยะเวลาการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง

การเก็บรวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลการรับส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี

การป้องกันการนำออกหรือการแก้ไขรายการของกล่องจดหมายในระหว่างการดำเนินคดี

การอนุญาตให้สมาชิกในทีมกฎหมายสามารถเปิดและปิดใช้งานการพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดี

การอนุญาตให้สมาชิกของทีมกฎหมายดำเนินการค้นหากล่องจดหมาย

การสร้างกล่องจดหมาย Discovery สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่ระบุ

การป้องกันการสื่อสารทางอีเมลระหว่างสมาชิกของแผนก ทีมกฎหมาย หรือสถานศึกษาอื่น

การนำการป้องกันแบบถาวรไปใช้สำหรับข้อความที่ส่งออกไปภายนอกองค์กร

การเพิ่มการปฏิเสธความรับผิดชอบลงในข้อความที่ส่งโดยผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อความอีเมลที่ส่งออกไปภายนอกองค์กรของคุณ

การตรวจสอบว่ากล่องจดหมายมีการเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือไม่

การเก็บประวัติข้อมูลการรับส่งข้อความสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

เมื่อต้องการใช้และจัดการกลยุทธ์การจัดเก็บถาวรสำหรับองค์กรของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานกล่องจดหมายเก็บถาวรสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้ การดำเนินการนี้จะให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้มีที่เก็บถาวรแบบรวมแห่งเดียวสำหรับการจัดการข้อมูลประวัติ เทคโนโลยี MRM จะย้ายรายการลงในกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้โดยอัตโนมัติและการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องจะค้นหากล่องจดหมายเก็บถาวรสำหรับรายการที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา โปรดดูที่ การเปิดใช้งานกล่องจดหมายเก็บถาวร

การเก็บรักษาข้อมูลการรับส่งข้อความและนำออกหลังจากระยะเวลาการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง

เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร นโยบายการเก็บข้อมูลค่าเริ่มต้นจะมีการนำไปใช้กับกล่องจดหมาย Exchange Online ทั้งหมด นโยบายการเก็บข้อมูลนี้จะใช้การตั้งค่าการเก็บข้อมูลกับโฟลเดอร์จดหมายค่าเริ่มต้นต่อไปนี้ในกล่องจดหมายของผู้ใช้

 • รายการที่ถูกลบ   นำไปใช้กับข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ สามสิบวันหลังจากผู้ใช้ลบข้อความ ข้อความจะถูกลบอย่างถาวรและย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ หรือเรียกว่า dumpster ผู้ใช้สามารถกู้คืนรายการในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้โดยใช้คุณลักษณะ กู้คืนรายการที่ถูกลบ ใน Outlook หรือ Outlook Web App

 • อีเมลขยะ   นำไปใช้กับข้อความในโฟลเดอร์อีเมลขยะ สามสิบวันหลังจากข้อความอีเมลขยะถูกย้ายหรือส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของผู้ใช้ ข้อความจะถูกลบอย่างถาวรและย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้

 • รายการที่กู้คืนได้   นำไปใช้กับข้อความในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ สิบสี่วันหลังจากข้อความถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ ข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ในกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้ ในจุดนี้ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถกู้คืนรายการโดยใช้การกู้คืนรายการเดี่ยวใน Exchange Online หากผู้ใช้ไม่มีกล่องจดหมายเก็บถาวร จะไม่มีการดำเนินการใดๆ และรายการจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ในกล่องจดหมายหลักของผู้ใช้

  หมายเหตุ   ผู้ใช้สามารถนำออกหรือลบถาวรรายการออกจากโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้โดยใช้คุณลักษณะ กู้คืนรายการที่ถูกลบ ใน Outlook หรือ Outlook Web App การกู้คืนรายการเดี่ยวจะเก็บรายการที่ถูกลบถาวรต่อไปอีก 14 วัน เมื่อครบ 14 วัน MRM จะย้ายรายการที่ลบถาวรไปยังโฟลเดอร์รายการที่กู้คืนได้ในกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้

รายการอื่นทั้งหมดในกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าการเก็บข้อมูลเหล่านี้จะถูกย้ายไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้หลังจากผ่านไปสองปี Exchange Online ยังมีแท็กการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลค่าเริ่มต้นที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้กับโฟลเดอร์และรายการแต่ละรายการในกล่องจดหมายของตน โปรดดูสิ่งต่อไปนี้

การเก็บรวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลการรับส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี

เพื่อให้สอดคล้องกับคำขอการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย องค์กรต่างๆ สามารถใช้คุณลักษณะ Discovery ใน Exchange Online เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบข้อความอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย โปรดดูสิ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ   องค์กรของคุณต้องนำการปรับใช้แบบผสมไปใช้ค้นหากล่องจดหมายของคุณในองค์กรในสถานที่และองค์กร Cloud-Based ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การโยกย้ายและการปรับใช้สองระบบสำหรับ Exchange กับ Office 365

ลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปที่สนับสนุนโดย Exchange Online

การป้องกันการนำออกหรือการแก้ไขรายการของกล่องจดหมายในระหว่างการดำเนินคดี

ถ้าองค์กรของคุณเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่รอดำเนินการ ต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อีเมลที่อาจใช้เป็นหลักฐาน หากต้องการเก็บรักษาอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายไว้ คุณสามารถพักกล่องจดหมายไว้เพื่อการดำเนินคดี ดังนั้น ในการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย คุณสามารถค้นหารายการที่เกี่ยวข้องกับคดีในกล่องจดหมายที่พักไว้เพื่อการดำเนินคดี เมื่อมีการเปิดใช้งานการพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดี การดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้กับกล่องจดหมายเก็บถาวรของผู้ใช้ด้วย โปรดดูสิ่งต่อไปนี้

การอนุญาตให้สมาชิกในทีมกฎหมายสามารถเปิดและปิดใช้งานการพักเอกสารเพื่อการดำเนินคดี

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ที่จำเป็นให้กับสมาชิกของทีมกฎหมายหรือบุคลอื่นที่ได้รับอนุญาตในการใช้แผงควบคุม Exchange เพื่อกำหนดการพักกล่องจดหมายไว้สำหรับการดำเนินคดี โปรดดูที่ การพักกล่องจดหมายไว้เพื่อการดำเนินคดี

การอนุญาตให้สมาชิกของทีมกฎหมายดำเนินการค้นหากล่องจดหมาย

คุณยังสามารถให้สิทธิ์ที่จำเป็นกับทีมกฎหมายในการใช้คุณลักษณะ Discovery ใน Exchange Online การดำเนินการนี้จะทำให้ทนายความ ทีมกฎหมาย และผู้จัดการ Discovery สามารถใช้แผงควบคุม Exchange เพื่อดำเนินการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง โปรดดูที่ การให้สิทธิ์การเข้าถึงการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่องแก่ผู้ใช้

การสร้างกล่องจดหมาย Discovery สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายที่ระบุ

ผลลัพธ์การค้นหา Discovery จะถูกคัดลอกไปยังกล่องจดหมาย Discovery กล่องจดหมายการค้นหา Discovery ค่าเริ่มต้นจะถูกสร้างสำหรับองค์กร Exchange Online แต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างกล่องจดหมายการค้นหา Discovery เพิ่มเติม กล่องจดหมายแต่ละกล่องสามารถมีโควต้าเริ่มต้นได้ 50 GB สำหรับการดำเนินการทางกฎหมายหรือทีมกฎหมายที่ระบุ จากนั้น ผู้ดูแลระบบจะกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้จัดการ Discovery เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมาย Discovery โปรดดูสิ่งต่อไปนี้

การป้องกันการสื่อสารทางอีเมลระหว่างสมาชิกของแผนก ทีมกฎหมาย หรือสถานศึกษาอื่น

องค์กรของคุณอาจต้องป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลเมื่อสมาชิกของแผนก ทีมกฎหมาย หรือสถาบันการศึกษาอื่นสามารถใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนร่วมกัน เพื่อจัดการเรื่องนี้ องค์กรสามารถป้องกันกลุ่มผู้ใช้อื่นจากการรับส่งอีเมลระหว่างกัน ในบางครั้งเราจะเรียกข้อจำกัดชนิดนี้ว่า กำแพงจริยธรรม ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

 • บริษัทกฎหมายที่จำเป็นต้องรักษาความลับของลูกค้าต้องจำกัดการรับส่งจดหมายไปยังบุคคลที่ทำงานอยู่ในการดำเนินการทางกฎหมายที่ระบุ

 • ในองค์กรด้านการลงทุน ซึ่งนักวิจัยตลาดอาจมีข้อมูลที่เป็นความลับที่อาจมีผลต่อโบรกเกอร์ ข้อกำหนดทางกฎหมายมักระบุไว้ว่าบุคคลสองกลุ่มเหล่านั้นต้องมีการป้องกันไม่ไห้มีการติดต่อกันด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

 • สถาบันการศึกษาที่ต้องการป้องกันไม่ให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นใช้บัญชีผู้ใช้โรงเรียนของตนเพื่อรับส่งอีเมล

โปรดดูที่ การใช้กฎเพื่อป้องกันโฟลว์จดหมายระหว่างกลุ่มที่เจาะจงกลุ่มต่างๆ

ลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปที่สนับสนุนโดย Exchange Online

การนำการป้องกันแบบถาวรไปใช้สำหรับข้อความที่ส่งออกไปภายนอกองค์กร

หากผู้ใช้ในองค์กรของคุณต้องส่งข้อความอีเมลที่มีข้อมูลทางการเงิน กฎหมาย หรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ไปยังผู้รับภายนอกองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างการป้องกันการส่งผ่าน ที่นำไปใช้กับแม่แบบบริการการจัดการสิทธิ์ (RMS) เพื่อป้องกันเนื้อหาในข้อความอีเมล ผู้รับจะได้รับการป้องกันไม่ให้ดำเนินการต่างๆ เช่น การส่งต่อ การคัดลอก หรือการพิมพ์ข้อความที่มีการป้องกัน IRM ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่คุณระบุในแม่แบบ RMS คุณยังสามารถใช้กฎการส่งผ่านเพื่อนำแม่แบบ RMS ไปใช้กับข้อความที่ส่งโดยสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่ายหรือส่งโดยสมาชิกของแผนกที่ระบุ โปรดดูสิ่งต่อไปนี้

การเพิ่มการปฏิเสธความรับผิดชอบลงในข้อความที่ส่งโดยผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

คุณสามารถใช้กฎการส่งผ่านเพื่อเพิ่มข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า การปฏิเสธความรับผิดชอบ ลงในข้อความอีเมล โดยปกติแล้ว การปฏิเสธความรับผิดชอบมักจะใช้แสดงข้อมูลทางกฎหมาย ข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือมีขึ้นด้วยเหตุผลเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ โปรดดูที่ การเพิ่มการปฏิเสธความรับผิดชอบลงในข้อความ

การเก็บรวบรวมข้อความอีเมลที่ส่งออกไปภายนอกองค์กรของคุณ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านข้อบังคับ องค์กรของคุณอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อความอีเมลที่ส่งให้กับผู้รับภายนอก ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างกฎของบันทึกรายวันเพื่อสร้างรายงานบันทึกรายวันสำหรับข้อความทั้งหมดที่ส่งออกไปภายนอกองค์กร คุณยังสามารถสร้างกฎของบันทึกรายวันสำหรับข้อความที่ส่งไปยังหรือรับโดยผู้ใช้ที่ระบุหรือโดยสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่าย โปรดดูที่ การสร้างกฎของบันทึกรายวัน

การตรวจสอบว่ากล่องจดหมายมีการเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือไม่

ตามค่าเริ่มต้น จะมีเฉพาะเจ้าของกล่องจดหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย แต่สิทธิ์ในการเข้าถึงกล่องจดหมายสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้อื่นได้ เช่น ผู้รับมอบสิทธิ์หรือผู้ดูแลระบบ หากคุณมีเหตุผลในทางกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล หรือไอทีในการสงสัยว่ากล่องจดหมายถูกเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกล่องจดหมาย คุณสามารถเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของได้ โปรดดูที่ การเรียกใช้รายงานการเข้าถึงกล่องจดหมายโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ

ลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปที่สนับสนุนโดย Exchange Online

ความพร้อมใช้งานคุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อดูคุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่ใน Exchange Online สำหรับ Microsoft Office 365 และ Microsoft Live@edu

 

คุณลักษณะการปฏิบัติตามข้อกำหนด Office 365 for professionals and small businesses Office 365 for enterprises Live@edu

ที่เก็บถาวรส่วนบุคคล

ใช่ (ขนาดทั้งหมดของกล่องจดหมายหลักและกล่องจดหมายเก็บถาวรรวมกัน 25 GB)

ใช่ (ขนาดทั้งหมดของกล่องจดหมายหลักและกล่องจดหมายเก็บถาวรรวมกัน 25 GB); โควต้าค่าเริ่มต้น 100 GB สำหรับการบอกรับเป็นสมาชิก Exchange Online (แผน 2) หรือที่สูงกว่า

ไม่

การจัดการระเบียนของข้อความ

ใช่

ใช่

ใช่

การพักไว้เพื่อการดำเนินคดี

ไม่

ใช่; ต้องมีการบอกรับสมาชิก Exchange Online (แผน 2) หรือที่สูงกว่า

ไม่

การค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง

ไม่

ใช่

ใช่

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

ไม่

ใช่

ไม่

กฎการส่งผ่าน

ไม่

ใช่

ใช่

การบันทึกข้อมูลการสื่อสาร

ไม่

ใช่

ใช่

การบันทึกการตรวจสอบ

ใช่

ใช่

ใช่

กลับไปด้านบนสุด

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร