การตั้งค่า Windows Live Mail 2011 สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2014-01-07

คุณสามารถเชื่อมต่อ Windows Live Mail 2011 กับบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ POP3 หรือ IMAP4 Windows Live Mail 2011 เป็นโปรแกรมอีเมลที่มาพร้อมกับ Windows Live Essentials 2011

ถ้าคุณใช้ Windows Live Mail เวอร์ชัน 2009 โปรดดูที่ ตั้งค่า Windows Live Mail เวอร์ชัน 2009 สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันจะตั้งค่า Windows Live Mail 2011 สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของฉันได้อย่างไร

 1. เริ่ม Windows Live Mail 2011 ถ้าหน้า เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Windows Live Mail ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ถ้าหน้า เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดโปรแกรมในครั้งแรก ให้คลิก อีเมล เหนือ บัญชีใหม่ บนแท็บ บัญชี

 2. บนหน้า เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ใส่ที่อยู่อีเมลที่บุคคลที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ ตัวอย่างเช่น ให้ใส่ dusit@contoso.com

  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านที่บุคคลที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ หากคุณต้องการให้ Windows Live Mail จดจำรหัสผ่านของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก จำรหัสผ่านนี้

  3. ในกล่อง ชื่อที่แสดงสำหรับข้อความที่คุณส่ง ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้มองเห็นเมื่อคุณส่งอีเมล

  4. คลิกที่ ถัดไป

 3. บนหน้า กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้ ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ในเมนูดรอปดาวน์ ให้เลือก IMAP หรือ POP IMAP จะสนับสนุนคุณลักษณะมากอย่างกว่า

  2. ภายใต้ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP4 ที่บุคคลที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3 หรือ IMAP4) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้

  3. เลือก ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

  4. ภายใต้ ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น kritpuntasima@contoso.com)

 4. ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ซึ่งบุคคลที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณได้จัดเตรียมไว้ให้คุณ คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. บนเพจ เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

 6. บนเพจ บัญชี ให้คลิก ปิด

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 โปรดพิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • ถ้า Windows Live Mail ไม่เชื่อมต่อหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนนี้แล้ว คุณอาจต้องตรวจสอบว่าคุณใช้การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องที่ถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบโดยดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ใน Windows Live Mail ให้เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

  2. บนแท็บ บัญชี ให้คลิก คุณสมบัติ

  3. บนหน้า คุณสมบัติ สำหรับบัญชีของคุณ บนแท็บ เซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เข้าสู่ระบบโดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบ Clear Text

 • ถ้าคุณใช้ IMAP4 Windows Live Mail จะเก็บสำเนาข้อความไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เสมอ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดสำเนาไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณใช้ POP3 Windows Mail จะเก็บสำเนาข้อความไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณใช้ POP3 คุณสามารถตั้งค่า Windows Live Mail ให้เอาสำเนาข้อความออกจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอแนะนำให้เก็บสำเนาของข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความได้จากโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่นได้ ถ้าคุณใช้ POP3 คุณสามารถตั้งค่า Windows Live Mail ให้เอาสำเนาออกจากเซิร์ฟเวอร์ได้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ใน Windows Live Mail ให้เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

  2. บนแท็บ บัญชี ให้คลิก คุณสมบัติ

  3. บนเพจ คุณสมบัติ สำหรับบัญชีของคุณ บนแท็บ ขั้นสูง ใน การจัดส่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร