การค้นหาและลบข้อความจากกล่องจดหมายของผู้ใช้

[หัวข้อนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ]  

นำไปใช้กับ: Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

ในบางครั้ง ผู้ดูแลระบบต้องการค้นหาและลบข้อความอีเมลที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งถูกส่งไปยังกล่องจดหมายหลายกล่องทั่วองค์กรของตน ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมลอาจมีไวรัสหรือการเชื่อมโยงให้ดาวน์โหลดไวรัส เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น สื่อที่สำหรับผู้ใหญ่ หรือข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งถูกส่งไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

คุณไม่สามารถใช้ การค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง ในแผงควบคุม Exchange เพื่อวัตถุประสงค์นี้ แต่ใน Windows PowerShell คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยใช้ Search-Mailbox cmdlet ที่มีพารามิเตอร์สวิตช์ DeleteContent

สิ่งสำคัญ   เมื่อคุณใช้งาน Search-Mailbox cmdlet ที่มีพารามิเตอร์ DeleteContent ข้อความจะถูกลบออกจากกล่องจดหมายผู้ใช้อย่างถาวรและไม่สามารถกู้คืนได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น

UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:TA_RPSBeforeYouBegin>)

การกำหนดบทบาท RBAC ที่จำเป็น

คุณต้องได้รับการกำหนดบทบาทต่อไปนี้เพื่อค้นหาและลบข้อความในกล่องจดหมายของผู้ใช้

  • การค้นหากล่องจดหมาย   บทบาทนี้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อความในกล่องจดหมายหลายกล่องในองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบจะไม่ถูกกำหนดบทบาทนี้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการค้นหากล่องจดหมายหลายกล่อง ให้เพิ่มตัวคุณเองเป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาทการจัดการ Discovery โปรดดูที่ การเพิ่มหรือเอาสมาชิกกลุ่มบทบาทออก

  • การนำเข้าและส่งออกกล่องจดหมาย   บทบาทนี้จะช่วยให้คุณสามารถลบข้อความจากกล่องจดหมายของผู้ใช้ได้ บทบาทนี้ไม่ถูกกำหนดให้แก่ผู้ดูแลระบบตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการลบข้อความจากกล่องจดหมายผู้ใช้ ให้เพิ่มบทบาท การนำเข้าและส่งออกกล่องจดหมาย ลงในกลุ่มบทบาท การจัดการองค์กร โปรดดูที่ การแก้ไขคุณสมบัติกลุ่มบทบาท

การรวบรวมข้อมูลสำหรับแบบสอบถามการค้นหา

คุณต้องได้รับและตรวจสอบสำเนาข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือมีไวรัสสองถึงสามข้อความเพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบสอบถามการค้นหาที่จะค้นหาข้อความนั้น

ด้านบนของเพจ

การค้นหาและลบตัวเลือก

คุณสามารถใช้ Search-Mailbox cmdlet ที่มีพารามิเตอร์ DeleteContent เพื่อค้นหาและลบข้อความในขั้นตอนเดียว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าวนี้ คุณจะไม่สามารถแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การค้นหาล่วงหน้าหรือสร้างบันทึกที่บันทึกข้อความที่การค้นหาแสดง นั่นหมายความว่าคุณจะไม่ทราบว่าข้อความใดที่ถูกลบ

ตัวเลือกที่ดีกว่าคือให้เรียกใช้ Search-Mailbox cmdlet ที่มีพารามิเตอร์ LogOnly ก่อน คำสั่งนี้จะสร้างบันทึกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา แต่จะไม่ลบข้อความ ข้อมูลนี้จะมีอยู่ในแฟ้มที่ใช้จุลภาคเป็นตัวคั่น (CSV) ซึ่งแนบมากับข้อความอีเมลที่ส่งไปยังกล่องจดหมายและโฟลเดอร์ที่คุณกำหนดโดยใช้พารามิเตอร์ TargetMailbox และ TargetFolder ที่มี Search-Mailbox cmdlet หลังจากที่คุณตรวจสอบบันทึกแล้ว คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การค้นหาและเรียกใช้การค้นหาบันทึกเท่านั้นได้อีกครั้งตามต้องการ หรือเรียกใช้การค้นหาที่มีพารามิเตอร์ DeleteContent

ตัวเลือกที่สามคือให้คัดลอกข้อความที่เป็นปัญหาก่อนที่คุณจะลบข้อความนั้นออกจากกล่องจดหมายผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงสำเนานั้นได้ภายหลังหากจำเป็น ดำเนินการดังกล่าวนี้โดยรวมพารามิเตอร์ TargetMailbox และ TargetFolder ในคำสั่งที่คุณเรียกใช้เพื่อลบข้อความ

ด้านบนของเพจ

การค้นหาข้อความและบันทึกผลลัพธ์การค้นหา

ลองดูตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการได้ด้วย Search-Mailbox cmdlet สำหรับรายการคุณสมบัติข้อความที่คุณสามารถรวมอยู่ในค่าสำหรับพารามิเตอร์ SearchQuery โปรดดูที่ คุณสมบัติของข้อความอีเมลที่จะค้นหา

การค้นหากล่องจดหมายเดียว

คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่มีค่าที่กำหนดในบรรทัด เรื่อง ในกล่องจดหมายที่กำหนดในองค์กรของคุณ แล้วส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ไปยังกล่องจดหมายเป้าหมาย ข้อความจะไม่ถูกลบออกจากกล่องจดหมายที่ค้นหา

Search-Mailbox -Identity <name> -SearchQuery subject:"<verbatim subject line>" -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

ตัวอย่าง   คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่มีวลี ดาวน์โหลดแฟ้มนี้ ในเขตข้อมูล เรื่อง จากกล่องจดหมายของ Pilar Pinilla และบันทึกผลลัพธ์การค้นหาในโฟลเดอร์ SearchLogs ในกล่องจดหมายของผู้ดูแลระบบ

Search-Mailbox -Identity "Pillar Pinilla" -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full
การค้นหากล่องจดหมายทั้งหมด

คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่มีแฟ้มที่กำหนดแนบอยู่ในกล่องจดหมายทั้งหมดในองค์กรของคุณและส่งข้อความพร้อมผลลัพธ์ไปยังกล่องจดหมายเป้าหมาย ข้อความจะไม่ถูกลบออกจากกล่องข้อความที่ค้นหา

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:<filename> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -LogOnly -LogLevel Full

ตัวอย่าง   คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่มีแฟ้มที่แนบชนิดใดๆ ที่ชื่อ Trojan ในกล่องจดหมายทั้งหมดและส่งข้อความบันทึกไปยังกล่องจดหมายของผู้ดูแลระบบ

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery attachment:trojan* -TargetMailbox Administrator -TargetFolder SearchLogs -LogOnly -LogLevel Full

ด้านบนของเพจ

การค้นหาและลบข้อความ

คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหากล่องจดหมายทั้งหมดและลบข้อความที่มีข้อความที่ระบุในบรรทัด เรื่อง:

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -DeleteContent

ตัวอย่าง   คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่มีบรรทัดเรื่อง ดาวน์โหลดแฟ้มนี้ในกล่องจดหมายทั้งหมด แล้วลบข้อความนั้นถาวร

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -DeleteContent

สิ่งสำคัญ   ก่อนที่คุณจะลบข้อความออกอย่างถาวร เราขอแนะนำให้คุณใช้พารามิเตอร์ LogOnly เพื่อสร้างบันทึกข้อความที่พบในการค้นหาก่อนที่ข้อความเหล่านั้นจะถูกลบ หรือคัดลอกข้อความไปยังกล่องจดหมายอื่นก่อนลบข้อความนั้นจากกล่องจดหมายต้นทาง

การคัดลอกข้อความก่อนลบข้อความนั้น

คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่กำหนดในบรรทัด เรื่อง ในกล่องจดหมายทั้งหมด คัดลอกผลลัพธ์การค้นหาจริงไปยังโฟลเดอร์ แล้วลบข้อความทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหา

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:<verbatim subject line> -TargetMailbox <name of mailbox> -TargetFolder <name of folder> -DeleteContent

ตัวอย่าง   คำสั่งต่อไปนี้จะค้นหาข้อความที่มีบรรทัดเรื่องชื่อ ดาวน์โหลดแฟ้มนี้ในกล่องจดหมายทั้งหมดและคัดลอกผลลัพธ์การค้นหาไปยังโฟลเดอร์ DeletedMessages ในกล่องจดหมายของผู้ดูแลระบบ แล้วลบข้อความจากกล่องจดหมายของผู้ใช้อย่างถาวร

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | Search-Mailbox -SearchQuery subject:"Download this file" -TargetMailbox Administrator -TargetFolder DeletedMessages -DeleteContent

ด้านบนของเพจ

คุณสมบัติของข้อความอีเมลที่จะค้นหา

ตารางต่อไปนี้จะแสดงคุณสมบัติทั่วไปของข้อความที่คุณสามารถรวมในค่าสำหรับพารามิเตอร์ SearchQuery

 

คุณสมบัติ ตัวอย่าง ผลลัพธ์การค้นหา

สิ่งที่แนบมา

attachment:annualreport.ppt

ข้อความที่มีเอกสารแนบที่ตั้งชื่อเป็น annualreport.ppt การใช้ attachment:annualreport หรือ attachment:annual* จะแสดงผลลัพธ์เดียวกับการใช้ชื่อเต็มของสิ่งที่แนบมา

สำเนาถึง

cc:"gurinder singh"

cc:gurinders

cc: gurinders@fineartschool.edu

ข้อความที่มี Gurinder Singh ในเขตข้อมูล สำเนาถึง

จาก

from:"Max Stevens"

from:maxs

from:maxs@contoso.com

ข้อความที่ส่งจาก Max Stevens

ส่งแล้ว

ส่งแล้ว:10/19/2010

ข้อความที่ส่งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2010

เรื่อง

subject:"Quarterly Financials"

ข้อความที่มีวลีที่ตรงกัน "Quarterly Financials" ในบรรทัดเรื่อง

ถึง

to:"Judy Lew"

to:judyl

to:judyl@contoso.com

ข้อความที่ส่งถึง Judy Lew

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร