การตั้งค่า Outlook 2010 สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-05-29

คุณสามารถเชื่อมต่อ Microsoft Outlook 2010 ไปยังบัญชีอีเมลของคุณ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ POP3 หรือ IMAP4

importantข้อมูลสำคัญ:
ถ้าคุณใช้ Outlook 2010 ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณด้วยบัญชี Exchange แทนการเชื่อมต่อผ่าน POP3 หรือ IMAP4 การใช้บัญชี Exchange ช่วยให้คุณใช้ปฏิทินและคุณลักษณะความร่วมมืออื่นๆ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเชื่อมต่อผ่าน IMAP4 หรือ POP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อ Outlook 2010 โดยใช้บัญชี Exchange ให้ดูที่ ตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2010 หรือ Outlook 2013
ฉันจะตั้งค่า Outlook 2010 สำหรับการเข้าถึงแบบ POP3 หรือ IMAP4 ไปยังบัญชีอีเมลได้อย่างไร

 1. เปิด Outlook 2010 ถ้าตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Microsoft Outlook 2010 แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ ในเพจแรกของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป จากนั้น ในเพจ บัญชีอีเมล ของตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ให้คลิก ถัดไป อีกครั้งเพื่อติดตั้งบัญชีอีเมล

  ถ้าตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Microsoft Outlook 2010 ไม่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ Outlook 2010 ให้คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้น ที่ด้านบนของปุ่ม การตั้งค่าบัญชี ให้คลิก เพิ่มบัญชี

 2. คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วคลิก ถัดไป

 3. ในเพจ เลือกบริการ ของตัวช่วยสร้าง ให้เลือก อินเทอร์เน็ตอีเมล แล้วคลิก ถัดไป

 4. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในเพจ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล

  ในส่วน ข้อมูลผู้ใช้:

  1. ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้มองเห็นเมื่อคุณส่งอีเมลจากบัญชีนี้

  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  ในส่วน ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์:

  1. ใต้ ชนิดบัญชี ให้เลือก IMAP หรือ POP3 เราขอแนะนำให้คุณใช้ IMAP เพราะมีการสนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ มากกว่า

  2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP4 ขาเข้า โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้

  3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้

  ในส่วน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ:

  1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จดจำรหัสผ่านของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก จำรหัสผ่าน

 5. ที่เพจมุมล่างขวา ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ดังต่อไปนี้:

  ในแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ของฉัน (SMTP) ต้องมีการรับรองความถูกต้อง

  บนแท็บ ขั้นสูง:

  1. ใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) หรือ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) ถัดจาก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสต่อไปนี้ เลือก SSL ในกล่องแบบหล่นลง

  2. ใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ถัดจาก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสต่อไปนี้ เลือก TLS และคลิก ตกลง

  3. หากคุณใช้ POP3 และคุณต้องการเก็บสำเนาของข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ในส่วน การจัดส่ง ให้คลิก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ข้อความทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ และเก็บไว้ในระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 6. บนเพจ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ถัดไป หลังจาก Outlook 2010 ทดสอบบัญชีของคุณแล้ว ให้คลิก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 7. ในเพจ ขอแสดงความยินดี ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น

 8. บนเพจ การตั้งค่าบัญชี ให้คลิก ปิด

 9. ถ้าคุณใช้ IMAP4 อาจมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มไว้หรือไม่ คลิก ใช่ ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook 2010 เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ในระบบของคุณ จากนั้นคลิกที่ ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook 2010 โปรดดูเอกสารวิธีใช้ที่มาพร้อมกับ Outlook 2010

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 โปรดพิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร