การโยกย้ายและการปรับใช้สองระบบสำหรับ Exchange กับ Office 365

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for enterprises

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-05-02

หากในขณะนี้คุณกำลังจัดการระบบอีเมลที่มีอยู่ในสถานที่และกำลังปรับใช้ Microsoft Office 365 for enterprises คุณต้องวางแผนอย่างรอบคอบ อันดับแรก กำหนดเป้าหมายระยะยาวของคุณ:

 • หากเป้าหมายระยะยาวของคุณคือการดูแลรักษากล่องจดหมายในองค์กรในสถานที่ของคุณและในแบบรวมกลุ่ม คุณต้องปรับใช้ Exchange ในองค์กรที่อยู่ในสถานที่ของคุณในรูปแบบที่เรียกว่า การปรับใช้แบบผสม

  การปรับใช้แบบผสมจำเป็นต้องมี Microsoft Exchange Server 2010 อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ใช้ Exchange 2010 แบบสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานการปรับใช้แบบผสม คุณสามารถติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์การมีอยู่ร่วมกัน Exchange 2010 อย่างต่ำในองค์กร Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 ที่มีอยู่

 • หากเป้าหมายระยะยาวของคุณคือการย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Cloud คุณต้องประเมินโครงสร้างพื้นฐานอีเมลที่อยู่ในสถานที่ปัจจุบันของคุณ และเลือกเครื่องมือและวิธีการย้ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ มีหลายวิธีในการย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Office 365 for enterprises แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ และแต่ละวิธีมีข้อกำหนดและการขึ้นต่อกันที่เฉพาะเจาะจง

หัวข้อนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเลือกทั้งหมดและวางแผนการปรับใช้ของคุณ มีการอธิบายคำศัพท์และอธิบายตัวเลือกการปรับใช้และเครื่องมือที่รวมกับ Exchange Online และ Office 365 for enterprises ดังต่อไปนี้:

คำศัพท์: แหวนถอดรหัสลับ

ในขณะที่คุณสำรวจซอฟต์แวร์และเอกสารสนับสนุน คุณจะเห็นว่าเราได้ใช้คำเช่น “การมีอยู่ร่วมกันที่มีคุณลักษณะครบถ้วน” และ “การมีอยู่ร่วมกันแบบง่าย” และ “การใช้ข้ามสถานที่” และ “การปรับใช้แบบผสม” คำเหล่านี้แสดงวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ในการจัดการกับสถานการณ์ "ข้ามสถานที่" พื้นฐาน

เรากำลังดำเนินการเพื่ออธิบายคำศัพท์ให้ชัดเจน ในระหว่างนี้ เราหวังว่าตารางนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในซอฟต์แวร์และเอกสารได้

 

คำศัพท์

คำอธิบาย

การปรับใช้แบบผสม

การปรับใช้ที่มีคุณลักษณะครบถ้วนสำหรับโซลูชันการรับส่งข้อความ Exchange ข้ามองค์กรด้วย Office 365 for enterprises และ Exchange Online คุณลักษณะเหล่านี้ได้แก่

 • การกำหนดเส้นทางจดหมายระหว่างองค์กรในสถานที่และองค์กร Cloud-Based

 • การกำหนดเส้นทางด้วย namespace ของโดเมนที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ทั้งองค์กรในสถานที่และองค์กร Cloud-Based ใช้โดเมน SMTP @contoso.com

 • รายการที่อยู่ส่วนกลางที่เป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน"

 • การใช้ปฏิทินร่วมกันแบบว่าง/ไม่ว่างระหว่างองค์กรในสถานที่และ Cloud-Based

 • การควบคุมโฟลว์จดหมายแบบรวมศูนย์ องค์กรในสถานที่สามารถควบคุมโฟลว์จดหมายสำหรับองค์กรในสถานที่และ Cloud-Based

 • Outlook Web App URL เดียวสำหรับทั้งองค์กรในสถานที่และองค์กร Cloud-Based

 • ความสามารถในการย้ายกล่องจดหมายในสถานที่ไปยังองค์กร Cloud-Based

 • การจัดการกล่องจดหมายแบบรวมศูนย์โดยใช้ Exchange Management Console (EMC) ในสถานที่

 • การติดตามข้อความ, MailTips และการค้นหาหลายกล่องจดหมายระหว่างองค์กรในสถานที่และองค์กร Cloud-Based

แบบผสม

เป็นคำย่อของ "การปรับใช้แบบผสม"

ข้ามสถานที่

วลีทั่วไปซึ่งหมายถึงการปรับใช้การรับส่งข้อความใดๆ ที่เส้นทางครอบคลุมถึงในการปรับใช้ในสถานที่และองค์กร Cloud-Based

การมีอยู่ร่วมกันที่มีคุณลักษณะครบถ้วน

ดู "การปรับใช้แบบผสม" คำว่า “การมีอยู่ร่วมกันที่มีคุณลักษณะครบถ้วน” ถูกแทนที่ด้วย “การปรับใช้แบบผสม”

การมีอยู่ร่วมกันแบบง่าย

คำศัพท์เก่าที่หมายถึงการปรับใช้ข้ามสถานที่ ซึ่ง Exchange 2010 ไม่ได้รับการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ ในการพัฒนาของเรา เราได้พบว่าคำศัพท์นี้มีความหมายกว้างมากเกินไป เราจึงได้ตัดสินใจที่จะไม่ใช้อีกต่อไป คุณจะเห็นคำว่า "การมีอยู่ร่วมกันแบบง่าย" อยู่ในเอกสารและส่วนติดต่อผู้ใช้บางแห่ง

การย้าย Exchange

ฟังก์ชันของ Exchange Online ที่คุณสามารถใช้ในการย้ายกล่องจดหมาย หรือในกรณีของการย้ายอีเมล IMAP คือการย้ายเนื้อหาของกล่องจดหมายของผู้ใช้ จากองค์กร Exchange ในสถานที่ของคุณไปยัง Cloud คุณจะพบเครื่องมือย้ายของ Exchange Online ในแท็บการย้ายอีเมล ในแผงควบคุม Exchange การย้าย Exchange มีสามประเภทดังนี้

 • การย้าย Exchange แบบตัดระบบ ที่ถูกเรียกก่อนหน้านี้ว่าการย้าย Exchange แบบเรียบง่าย

 • การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูแลรักษาเส้นทางจดหมายทั่วทั้งการปรับใช้ในสถานที่และองค์กร Cloud-Based ในระยะสั้นหรือระยะยาว

 • การย้ายจดหมาย IMAP ใช้เพื่อย้ายข้อมูลในกล่องจดหมายของผู้ใช้จากระบบการส่งข้อความ IMAP ไปยังกล่องจดหมาย Cloud-Based ของตน

การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

กระบวนการตรวจสอบความแท้จริงที่ช่วยให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลประจำตัวขององค์กร Active Directory ที่มีอยู่ของพวกเขา (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ในการเข้าใช้บริการใน Office 365 for enterprises หรือเรียกว่า การรวมข้อมูลประจำตัว การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวใน Microsoft Office 365 จะใช้ Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS)

การรวมข้อมูลประจำตัว

และยังใช้เพื่ออธิบายคำว่า "การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว" ได้อีกด้วย คำศัพท์นี้ใช้ในเอกสาร Microsoft Office 365 แต่จะถูกเลิกใช้เนื่องจากคำว่า "การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว" ได้รับความนิยมมากกว่า ดูโพสต์ wiki การรวมใน Office 365 และ Exchange สำหรับคำอธิบายคำศัพท์การรวมที่ใช้ใน Office 365

เซิร์ฟเวอร์แบบผสม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานรุ่น ผสม ของ Exchange Server 2010 และถูกติดตั้งในองค์กร Exchange Server 2007 หรือ Exchange Server 2003 เพื่อทำให้สามารถใช้การปรับใช้แบบผสมได้ คำนี้ก่อนหน้านี้ถูกเรียกว่า "เซิร์ฟเวอร์การอยู่ร่วมกัน" ในเอกสารบางฉบับ

กลับไปด้านบนสุด

ตัวเลือกหลักการปรับใช้อีเมลในระยะยาว

เครื่องมือการวางแผนและการปรับใช้ Office 365 for enterprises ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนตัวเลือกการปรับใช้อีเมลระยะยาวต่อไปนี้

 • กล่องจดหมาย การปรับใช้แบบผสม สามารถอยู่ในองค์กร Exchange ในสถานที่และใน Cloud ในสถานการณ์การปรับใช้แบบผสม ฟังก์ชันการส่งข้อความจะทำงานอย่างราบรื่นระหว่างการปรับใช้ในสถานที่และการปรับใช้ Cloud สำหรับรายการทั้งหมดของคุณลักษณะที่สนับสนุน โปรดดู "การปรับใช้แบบผสม" ในตารางก่อนหน้า

  สถานการณ์การปรับใช้แบบผสมนี้ยังรวมถึงการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานข้อมูลประจำตัวขององค์กร Active Directory ที่มีอยู่ของพวกเขา เพื่อเข้าถึงทรัพยากรในสถานที่และ Cloud ทั้งหมด

 • กล่องจดหมายทั้งหมดใน Cloud   หากเป้าหมายระยะยาวของคุณไม่จำเป็นต้องมีฟังก์ชันการส่งข้อความที่ขยายข้ามสถานที่ คุณควรวางแผนย้ายกล่องจดหมายของคุณทั้งหมดไปยัง Cloud ซึ่งอาจใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์หรืออาจหลายเดือนในการย้ายจนเสร็จเรียบร้อย แต่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหากเป้าหมายระยะยาวของคุณคือการย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดของคุณไปยัง Cloud

เนื่องจากเราจะอธิบายในหัวข้อถัดไป เครื่องมือข้ามสถานที่และการย้ายจำนวนมากซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนตัวเลือกกล่องจดหมายระยะยาวทั้งสองนี้ สามารถใช้เพื่อสนับสนุนสถานการณ์ข้ามสถานที่อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือการวางแผนและการปรับใช้ที่มีอยู่ภายใน Office 365 for enterprises และ Exchange Online ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Cloud และสนับสนุนการปรับใช้แบบผสม

กลับไปด้านบนสุด

ตัวเลือกการปรับใช้เพิ่มเติม

ด้วยการใช้เครื่องมือที่อธิบายในเอกสารนี้ คุณสามารถรวมโซลูชันอื่นๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งอาจใช้สำหรับองค์กรของคุณได้ทั้งในระยะสั้น ระหว่างการย้ายเท่านั้น หรือในระยะยาว ลองมาดูอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้

จัดการผู้ใช้ในสถานที่ด้วยเครื่องมือ Office 365

อีกรูปแบบหนึ่งของการย้ายคือ การย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Cloud แต่ยังคงจัดการผู้ใช้และทรัพยากรจาก Active Directory ที่มีอยู่ต่อไป หลังจากที่คุณตั้งค่าการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวและติดตั้งเครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันของบริการออนไลน์ของ Microsoft แล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้งานข้อมูลประจำตัวขององค์กร Active Directory (ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายใหม่ใน Cloud และทรัพยากรในสถานที่ที่ตนมีอยู่ได้ ถ้าองค์การของคุณกำลังใช้งาน Exchange 2003 หรือรุ่นหลังจากนั้น และคุณมีกล่องจดหมายน้อยกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถทำการย้าย Exchange แบบตัดระบบเพื่อย้ายกล่องจดหมายของคุณ และจากนั้นก็ทำการกำหนดค่าการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การย้าย Exchange แบบตัดระบบและการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

หรือ ถ้าคุณกำลังใช้งาน Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 ในสถานที่ คุณสามารถใช้การย้ายแบบเป็นขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดสถานการณ์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ แผนสำหรับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ในการย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน

จัดเตรียมผู้ใช้จาก Active Directory ในสถานที่ของคุณไปยัง Cloud

หากคุณไม่ต้องการใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว การปรับใช้การทำข้อมูล Active Directory ให้ตรงกันเฉพาะในองค์กรในสถานที่จะช่วยให้คุณจัดเตรียมผู้ใช้จาก Active Directory ในสถานที่ของคุณเข้าไปใน Cloud ได้ โซลูชันนี้อาจได้ผลสำหรับองค์กรที่ดูแลรักษาการกำหนดเส้นทางจดหมายระหว่างองค์กร Cloud-Based และระบบการส่งข้อความในสถานที่ที่ไม่ใช่ Exchange หรือองค์กรที่ต้องการได้รับข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจาก Active Directory ในสถานที่ของตน องค์การที่มีผู้ใช้หลายคนควรพิจารณาโซลูชันแบบตามคำสั่งเพื่อทำให้รหัสผ่านจากองค์กรในสถานที่ตรงกับ cloud สำหรับสถานการณ์นี้

สำรวจโซลูชันของบริษัทอื่น

หากคุณไม่ได้ใช้งาน Exchange 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือคุณกำลังใช้งานระบบส่งข้อความแบบเว็ยหรือระบบส่งข้อความในสถานที่อื่นๆ คุณอาจต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อค้นหาโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยใช้เครื่องมือที่ได้กล่าวถึงในรายงานนี้ ตัวอย่างเช่น การย้ายอีเมล IMAP อาจเพียงพอสำหรับใช้เป็นวิธีย้ายข้อมูลของกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ของคุณ ขณะที่โซลูชันของบริษัทอื่นอาจเป็นคำตอบสำหรับการย้ายโซลูชันเวิร์กโฟลว์แบบระบบส่งข้อความให้กับ Exchange Online

กลับไปด้านบนสุด

ตัวแปร: สิ่งที่จะต้องพิจารณาเมื่อคุณจัดเตรียมที่จะปรับใช้

หลังจากคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับใช้อีเมลระยะยาวของคุณแล้ว คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ในการย้ายกล่องจดหมายไปยัง Cloud และในการทำให้เฟสการย้ายเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ใช้และพนักงาน IT ของคุณ คุณควรคำนึงถึงการจัดเส้นทาง โฟลว์จดหมาย และการจัดการข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณวางแผนการย้ายหรือการปรับใช้แบบผสม

 • การจัดการข้อมูลประจำตัว

 • เครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันของบริการออนไลน์ของ Microsoft

 • การกำหนดเส้นทางจดหมาย

 • เครื่องมือและวิธีการย้าย

การจัดการข้อมูลประจำตัว

คุณต้องการจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ใน Cloud อย่างไร คุณมีสองตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์

 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (หรือเรียกว่าการรวมข้อมูลประจำตัว)

ข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์

ด้วยข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีกล่องจดหมายใน Cloud จะใช้ข้อมูลประจำตัวที่สร้างโดย Office 365 ในการเข้าใช้งานทรัพยากร Office 365 ของตน คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่สำหรับผู้ใช้ Office 365 ใน Office 365 Portal หรือคุณสามารถใช้การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันเพื่อจัดเตรียมผู้ใช้จาก Active Directory ในสถานที่โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าวิธีใด สุดท้ายแล้วข้อมูลประจำตัวจะถูกสร้างและจัดการโดย Office 365

หากคุณมีระบบจัดการข้อมูลประจำตัวในสถานที่ ผู้ใช้จะมีชุดของข้อมูลประจำตัวสำหรับทรัพยากร Office 365 ของตนและชุดของข้อมูลประจำตัวสำหรับทรัพยากรในสถานที่ของตน

ข้อดีของโซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์คือ มีค่าใช้จ่ายในการปรับใช้และติดตั้งโซลูชันข้อมูลประจำตัวของคุณน้อยลง สำหรับองค์กรขนาดเล็กบางแห่งหรือสำหรับองค์กรที่กำลังจะย้ายทรัพยากรของผู้ใช้ทั้งหมดไปยัง Cloud ในอนาคตอันใกล้ โซลูชันการจัดการข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด

ข้อเสียของโซลูชันข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์สำหรับองค์กรที่ยังคงดูแลรักษาทรัพยากรของผู้ใช้ในสถานที่คือ ประสบการณ์ผู้ใช้จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ และต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ใช้มากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประจำตัว อาจมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสูง หากคุณคาดหวังให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลประจำตัวสองชุดสำหรับการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการปรับใช้สองรายการ

สำหรับองค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ การให้ความช่วยเหลือและการจัดการระยะยาวอาจทำให้โซลูชันข้อมูลประจำตัวแบบไม่รวมศูนย์แพงกว่าการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

เมื่อคุณปรับใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีกล่องจดหมายใน Cloud จะใช้ข้อมูลประจำตัวจาก Active Directory ที่มีอยู่ในสถานที่ในการเข้าใช้งานทั้ง Cloud และทรัพยากรในสถานที่

โดยสรุป คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้โดยการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ AD FS หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นในองค์กรในสถานที่ของคุณ เซิร์ฟเวอร์ AD FS จะรวมศูนย์ไปที่บริการ Office 365 ใน Cloud เพื่อให้ข้อมูลประจำตัวในสถานที่ของคุณได้รับการกำหนดให้สามารถเข้าใช้งานทรัพยากร Office 365 และ Exchange Online ใน namespace ของโดเมน Cloud-Based ของคุณได้

ข้อดีของการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวคือ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลประจำตัวใหม่ นอกจากประโยชน์สำหรับผู้ใช้แล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายประการสำหรับผู้ดูแลระบบ

 • การควบคุมนโยบาย: ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมนโยบายบัญชีผ่าน Active Directory ซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการนโยบายรหัสผ่าน ข้อจำกัดของเวิร์กสเตชัน การควบคุมการล็อค และอื่นๆ โดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมใน Cloud

 • การควบคุมการเข้าใช้งาน: ผู้ดูแลระบบสามารถจำกัดการเข้าใช้งาน Office 365 เพื่อให้มีการเข้าถึงบริการผ่านสภาพแวดล้อมขององค์กร เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ หรือทั้งสอง

 • ลดการสนับสนุนทางโทรศัพท์: การลืมรหัสผ่านเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในทุกบริษัท หากผู้ใช้มีรหัสผ่านที่ต้องจำน้อยลง พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะลืมรหัสผ่านน้อยลง

 • ความปลอดภัย: ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลของผู้ใช้จะได้รับการปกป้อง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์และบริการทั้งหมดที่ใช้ในการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวจะได้รับการจัดการและควบคุมในสถานที่

 • การสนับสนุนการรับรองความถูกต้องอย่างเข้มงวด: คุณสามารถใช้การรับรองความถูกต้องอย่างเข้มงวด หรือเรียกว่าการรับรองความถูกต้องสองปัจจัย กับ Office 365 แต่หากคุณใช้การรับรองความถูกต้องอย่างเข้มงวด คุณต้องใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

หลังจากคุณปรับใช้ AD FS และการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันแล้ว คุณจะสามารถจัดการผู้ใช้และทรัพยากรทั้งหมดจาก Active Directory ในสถานที่ที่คุณมีอยู่ได้

ข้อเสียของการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวคือ คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ซึ่งต้องการการรับรองที่ออกโดยหน่วยงานออกใบรับรอง (CA) และมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการจัดการผู้ใช้เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ   แนะนำให้ใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวในสถานการณ์การปรับใช้แบบผสม แต่จะไม่ใช้ก็ได้

การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวอาจเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับองค์กรขนาดใหญ่บางแห่งที่วางแผนจะย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Office 365 เป็นเวลาหลายเดือน

ในช่วงระยะเวลานาน สำหรับองค์กรส่วนใหญ่ที่วางแผนจะดูแลรักษาชุดของทรัพยากร Active Directory ในสถานที่ไปพร้อมๆ กับ Office 365 การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวเป็นโซลูชันที่ดีสำหรับการจัดการตัวตนของผู้ใช้

สิ่งสำคัญ

 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวด้วย AD FS จะต้องมี Active Directory ในสถานที่

 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวกำหนดให้คุณติดตั้งและใช้เครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันของบริการออนไลน์ของ Microsoft

 • หากคุณวางแผนย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Cloud และตั้งค่าการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว คุณไม่สามารถปรับใช้ AD FS หรือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน ก่อนที่คุณจะดำเนินการย้ายใน Exchange แบบตัดระบบในแผงควบคุม Exchange อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอนได้ หลังจากที่คุณปรับใช้ AD FS และการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการต่อไปนี้

กลับไปด้านบนสุด

เครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันของบริการออนไลน์ของ Microsoft

เครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันของบริการออนไลน์ของ Microsoft จะใช้ในการทำข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Exchange หรือที่รู้จักกันว่าสมุดรายชื่อที่ใช้ร่วมกันให้ตรงกัน สนับสนุนสถานการณ์การจัดเส้นทางที่ซับซ้อน และจัดเตรียมผู้ใช้ในการปรับใช้ข้ามสถานที่ การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันเป็นข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์การปรับใช้แบบผสม และอาจทำให้เกิดประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นในสถานการณ์การย้ายบางสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณวางแผนจะเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองการจัดการผู้ใช้ การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในระยะยาว ถึงแม้คุณจะสามารถหยุด (และเริ่มใหม่) การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน คุณควรพิจารณาการปรับใช้การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันเป็นวิธีที่คุณจะทำระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการวางแผนเกี่ยวกับการหยุดและการเริ่มการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันใหม่ ให้ดูโพสต์ wiki การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันและแหล่งที่มาของการอนุญาต

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันจะทำงานทางเดียวจากไดเรกทอรีในสถานที่ไปยังไดเรกทอรี Cloud โดยการเขียนข้อมูลผู้ใช้และกล่องจดหมายเข้ามายังไดเรกทอรี Cloud สำหรับองค์กร Office 365 ของคุณ

ในการเปิดใช้งานคุณลักษณะบางอย่างของการปรับใช้แบบผสม คุณต้องให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเขียนแก่เครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน เพื่อทำข้อมูลจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการส่งข้อความของผู้ใช้ให้กลับไปตรงกันใน Active Directory ในสถานที่ คุณลักษณะต่อไปนี้ได้รับการเปิดใช้งานโดยการทำข้อมูลการเข้าถึงแบบเขียนให้ตรงกันกับ Active Directory ในสถานที่ของคุณ

 • การเก็บถาวรกล่องจดหมายในสถานที่ไปยัง Cloud

 • การย้ายกล่องจดหมายจาก Cloud ไปยังองค์กร Exchange ในสถานที่

 • การทำข้อมูลรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยและผู้ส่งที่ถูกบล็อกที่จัดการโดยผู้ใช้จาก Cloud ให้ตรงกัน

 • การทำการแจ้งเตือนจดหมายเสียงจาก Cloud ให้ตรงกัน

สิ่งสำคัญ   การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันมีความจำเป็นสำหรับการทำงานต่อไปนี้: การปรับใช้แบบผสม การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว และการย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำข้อมูล Active Directory ให้ตรงกัน แผนการทำงาน

กลับไปด้านบนสุด

การกำหนดเส้นทางจดหมาย

เมื่อกล่าวโดยทั่วไป การกำหนดเส้นทางจดหมายสำหรับการปรับใช้แบบผสมเป็นเส้นทางที่ตรงไปข้างหน้า เครื่องมือ (ส่วนใหญ่คือเครื่องมือการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน) เหมาะสำหรับการชี้ระเบียน MX ของคุณไปยังระบบ Exchange ในสถานที่ของคุณเป็นโดเมนที่เป็นทางการ จากนั้นอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับแบบ Cloud-Based จะถูกส่งผ่านจากองค์กร Exchange ในสถานที่ไปยัง Cloud Exchange Server Deployment Assistant จะอธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าแผนการกำหนดเส้นทางนี้สำหรับการปรับใช้แบบผสม

คุณยังสามารถกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางสำหรับการปรับใช้แบบผสมเพื่อให้ระเบียน MX ชี้ไปยัง Cloud เป็นโดเมนที่เป็นทางการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การกำหนดเส้นทางแบบผสม การส่งระเบียน MX ของคุณไปที่ Cloud

โดยทั่วไปการกำหนดค่าการกำหนดเส้นทางจดหมายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะมีบทบาทก็ต่อเมื่อคุณวางแผนที่จะปรับใช้ในระยะยาว ซึ่งระบบการส่งข้อความจะทำงานอย่างครอบคลุมในการปรับใช้ในสถานที่และ Cloud ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณวางแผนที่จะย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดของคุณไปยัง Cloud คุณไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสถานการณ์การกำหนดเส้นทางจดหมายที่ซับซ้อน ข้อยกเว้นนี้อาจเกิดขึ้นสำหรับการย้ายแบบตามขั้นตอนที่ใช้เวลายาวนาน ซึ่งอาจต้องมีการกำหนดเส้นทางจดหมายขั้นสูงเพื่อดูแลรักษาคุณภาพของบริการอีเมลในระหว่างการย้าย

สิ่งสำคัญ   ทั้งการย้าย Exchange แบบตัดระบบและการย้าย Exchange แบบตามขั้นตอนจัดการการทำข้อมูลอีเมลให้ตรงกันในระยะสั้นช่วงการย้าย การย้ายใน Exchange แบบตัดระบบทำข้อมูลอีเมลให้ตรงกันโดยใช้การสมัครสมาชิกจนกระทั่งการย้ายเสร็จสมบูรณ์ การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอนจะกำหนดเส้นทางอีเมลโดยการทำเครื่องหมายที่อยู่ปลายทางของ Cloud ในกล่องจดหมายในสถานที่

กลับไปด้านบนสุด

เครื่องมือและวิธีการย้าย

มีเครื่องมือและวิธีการย้ายดังต่อไปนี้

 • คำขอย้ายด้วย Mailbox Replication Service (MRS)

 • การย้าย Exchange แบบตัดระบบ

 • การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน

 • การย้ายอีเมล IMAP

 • PST Capture

 • โซลูชันของบริษัทอื่น

Exchange Server Deployment Assistant อธิบายวิธีการใช้โซลูชันเหล่านี้ส่วนใหญ่

คำขอย้ายด้วย Mailbox Replication Service (MRS)

Microsoft Exchange Mailbox Replication Service (MRS) ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 Client Access ทั้งหมด คือบริการที่มีหน้าที่ในการย้ายกล่องจดหมาย นำเข้าและส่งออกแฟ้ม .pst และจัดเก็บกล่องจดหมายที่ถูกลบและถูกลบแบบชั่วคราว

คำขอย้ายจำเป็นต้องมีการปรับใช้แบบผสม คำขอย้ายจะช่วยให้คุณสามารถย้ายกล่องจดหมายไปและกลับระหว่างองค์กร Exchange ในสถานที่ของคุณและ Cloud คุณสามารถทำเช่นนี้ใน Exchange Management Console

หากคุณวางแผนที่จะย้ายและดำเนินการการปรับใช้แบบผสมในระยะยาวด้วย Exchange ในสถานที่ ขอแนะนำให้ใช้คำขอย้ายในการย้ายกล่องจดหมาย

นอกจากนี้ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้งาน Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 ในสถานที่ และวางแผนที่จะย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Cloud ในระยะเวลาหลายเดือน การใช้คำขอย้ายเป็นเครื่องมือสำหรับการย้ายตามขั้นตอนในระยะยาว ซึ่งที่จริงแล้วเป็นการปรับใช้แบบผสม ถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญ   คำขอย้ายต้องมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ผสม Exchange 2010 เป็นอย่างน้อยในองค์กร Exchange ในสถานที่ของคุณ คุณต้องใช้งาน Exchange 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเพื่อปรับใช้โซลูชันแบบผสม Exchange Server Deployment Assistant สามารถช่วยคุณสร้างแผนการปรับใช้แบบผสมได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการต่อไปนี้

การย้าย Exchange แบบตัดระบบ

การย้ายใน Exchange แบบตัดระบบเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ที่มีกล่องจดหมายน้อยกว่า 1,000 รายการ และต้องการย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดไปยัง Cloud ในการดำเนินงานครั้งเดียว ใช้การย้ายอีเมลในแผงควบคุม Exchange เพื่อเข้าใช้งานเครื่องมือ

สิ่งสำคัญ

 • การย้ายใน Exchange แบบตัดระบบสนับสนุน Exchange 2003 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น หากคุณกำลังใช้ Exchange รุ่นเก่า คุณต้องใช้การย้ายอีเมล IMAP หรือโซลูชันของบริษัทอื่น

 • หากคุณกำลังใช้ Exchange และมีกล่องจดหมายมากกว่า 1,000 รายการ โปรดพิจารณาใช้การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน

 • หากคุณวางแผนที่จะใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว ให้ทำการย้ายใน Exchange แบบตัดระบบก่อน จากนั้นจึงตั้งค่าการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (และการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันหลังจากการย้ายเสร็จสมบูรณ์) การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันก่อนที่คุณจะดำเนินการย้ายใน Exchange แบบตัดระบบจะทำให้การย้ายล้มเหลว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ Exchange Online ต่อไปนี้

กลับไปด้านบนสุด

การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน

การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอนเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ต้องการย้ายกล่องจดหมายไปยัง Cloud ในระยะเวลาหนึ่ง ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถย้ายกล่องจดหมายบางรายการไปยัง Cloud ขณะที่ยังคงดูแลรักษากล่องจดหมายที่เหลือในองค์กรในสถานที่ของคุณ ใช้การย้ายอีเมลในแผงควบคุม Exchange เพื่อเข้าใช้งานเครื่องมือ

สิ่งสำคัญ

 • การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอนได้รับการออกแบบสำหรับองค์กรที่วางแผนที่จะย้ายกล่องจดหมาย Exchange ในสถานที่ทั้งหมดไปยัง Cloud โดยใช้เวลาระยะหนึ่ง แต่การใช้การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน เพื่อย้ายกล่องจดหมายจำนวนน้อยเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์จำลองการมีอยู่ร่วมกันในระยะยาวไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด

 • การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอนสนับสนุนเฉพาะ Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 เท่านั้น หากคุณกำลังใช้ Exchange รุ่นเก่า คุณต้องใช้การย้ายอีเมล IMAP หรือโซลูชันของบริษัทอื่น หากคุณกำลังใช้ Exchange 2010 คุณต้องดำเนินการการปรับใช้แบบผสมและใช้คำขอย้ายในการย้าย

 • การย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอนต้องมีการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน

 • หากคุณวางแผนที่จะใช้การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับใช้ระยะยาวของคุณ ให้ตั้งค่าการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวและการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกันก่อนที่คุณจะดำเนินการการย้ายใน Exchange แบบตามขั้นตอน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการต่อไปนี้

การย้ายอีเมล IMAP

การย้ายอีเมล IMAP ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือการย้ายข้อมูลอีเมลที่ใช้แทนกันได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลหลากหลายชนิด หากคุณกำลังใช้ Exchange 2000 Server หรือ Exchange Server 5.5 Service Pack 4 หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้มาตรฐาน IMAP ใดๆ เช่น Gmail การย้ายอีเมล IMAP เป็นเพียงตัวเลือกเสริม ใช้การย้ายอีเมลในแผงควบคุม Exchange และแฟ้ม CSV

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ Exchange Online ต่อไปนี้

PST Capture

อีกวิธีหนึ่งในการย้ายรายการกล่องจดหมายไปยังกล่องจดหมายแบบ Cloud คือใช้ Microsoft Exchange PST Capture PST Capture ให้คุณสามารถค้นหาและเก็บรวบรวมแฟ้ม PST ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ในองค์กรแบบในสถานที่ จากนั้นนำเข้าแฟ้ม PST ไปยังกล่องจดหมายแบบ Cloud ได้ โปรดทราบว่าคุณยังสามารถใช้ PST Capture เพื่อนำเข้าแฟ้ม PST ไปยังกล่องจดหมายหลักในสถานที่หรือกล่องจดหมายเก็บถาวรได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Microsoft Exchange PST Capture

โซลูชันของบริษัทอื่น

ต่อไปนี้คือเครื่องมือการย้ายของบริษัทอื่นและพันธมิตรที่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการย้ายใน Exchange จากแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Microsoft

 • Binary Tree   ผู้ให้บริการการย้ายข้อความข้ามแพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์การมีอยู่ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ที่ให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับ, รวมทั้งการมีอยู่ร่วมกันและการย้ายระหว่าง, การส่งข้อความในสถานที่และในองค์กรแบบออนไลน์ และสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันบน IBM Lotus Notes กับ Domino และ Microsoft Exchange กับ Microsoft SharePoint

 • BitTitan  ผู้ให้บริการการย้ายอีเมลด้วยตนเองและโซลูชันการมีอยู่ร่วมกันสำหรับ Exchange 2007 และ Exchange Online

 • Cemaphore   ผู้ให้บริการโซลูชันการย้ายจาก Microsoft Exchange ในสถานที่ไปยัง Microsoft Online

 • Quest   ผู้ให้บริการโซลูชันการย้ายสำหรับ Exchange Online และ SharePoint Online ซึ่งรวมถึงการย้ายจาก Lotus Notes และ Novell GroupWise ไปยัง Exchange Online

 • Metalogix   ผู้ให้บริการโซลูชันการย้ายไปยัง Exchange Online และ SharePoint Online

กลับไปด้านบนสุด

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร