อีเมลจำนวนมากและขีดจำกัดอัตราผู้รับรายวัน

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-03-07

บัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้ Cloud จะมีขีดจำกัดอัตราผู้รับ ซึ่งมักเรียกว่าขีดจำกัดผู้ส่งหรือขีดจำกัดการส่ง ขีดจำกัดนี้จะกำหนดจำนวนสูงสุดของผู้รับที่สามารถรับข้อความอีเมลที่ส่งจากบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Cloud หนึ่งบัญชีในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ขีดจำกัดอัตราผู้รับสำหรับ ExchangeOnline คือ

 

Microsoft Office 365 for professionals and small businesses

10,000

Microsoft Office 365 for enterprises

10,000

Microsoft Live@edu

1,500*

noteหมายเหตุ:
* เมื่อองค์กร Microsoft Live@edu ได้รับการอัปเกรดเป็น Office 365 for Education ขีดจำกัดอัตราผู้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ผู้รับต่อวัน

ขีดจำกัดอัตราผู้รับจะนำไปใช้กับข้อความที่ส่งถึงผู้รับภายในและภายนอกองค์กรของคุณ หลังจากถึงขีดจำกัดแล้ว ข้อความจะไม่สามารถถูกส่งจากกล่องจดหมายได้จนกระทั่งจำนวนผู้รับที่ถูกส่งข้อความให้ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัด ข้อความหลายข้อความที่ถูกส่งไปยังผู้รับคนเดียวกันจะถูกนับแยก ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ส่งข้อความ 10 ข้อความไปที่ผู้รับคนเดียวกันในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ข้อความ 10 ข้อความเหล่านี้จะถูกนับเป็นผู้รับ 10 คนไปยังขีดจำกัดอัตราผู้รับ

importantข้อมูลสำคัญ:
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการเกินขีดจำกัดอัตราผู้รับคือการใช้กลุ่มการแจกจ่าย หรือกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก เมื่อคุณส่งข้อความไปที่ผู้รับจำนวนมาก กลุ่มจะถูกนับเป็นผู้รับคนเดียวไปยังขีดจำกัดอัตราผู้รับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณส่งข้อความไปที่ผู้รับ 100 คนโดยการเพิ่มผู้รับแต่ละคนบนเขตข้อมูล ถึง: สำเนาถึง: หรือสำเนาลับถึง: และนั่นจะถูกนับเป็นผู้รับ 100 คนไปยังขีดจำกัดอัตราผู้รับ แต่ถ้าคุณเพิ่มผู้รับ 100 คนเดิมที่กลุ่มการแจกจ่าย หรือกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก และจากนั้นส่งข้อความเดิมไปที่กลุ่มนั้น จะถือว่าเป็นผู้รับคนเดียวไปยังขีดจำกัดอัตราผู้รับ ให้ดูที่ กลยุทธ์ต่างๆ สำหรับการรองรับอีเมลจำนวนมาก
ตัวอย่างของขีดจำกัดอัตราผู้รับ

ขีดจำกัดอัตราผู้รับจะยึดตามช่วงเวลา 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ซึ่งหมายความว่าขีดจำกัดอัตราผู้รับถูกคำนวณจากจำนวนผู้รับที่ข้อความถูกส่งถึงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงใดๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนที่แสดงขีดจำกัดอัตราผู้รับ

 • เช้าวันจันทร์ หลังจากที่ไม่ได้ส่งอีเมลเลยตลอดสุดสัปดาห์ คุณใช้แอปพลิเคชันที่ส่งข้อความไปยังผู้รับ 10,000 รายโดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. คุณจะไม่สามารถส่งข้อความอื่นได้อีกจนกว่าจะถึงเวลา 11:00 น. ในวันถัดไป

 • ในอีกเช้าวันจันทร์หนึ่ง คุณส่งข้อความไปยังผู้รับ 500 รายเมื่อเวลา 9:00 น. คุณส่งอีกข้อความหนึ่งไปยังผู้รับ 500 รายทุก 30 นาทีหลังจากนั้น ข้อความสุดท้ายถูกส่งเมื่อเวลา 19:00 น. คุณจะไม่สามารถส่งข้อความอื่นได้อีกจนกว่าจะถึงเวลา 9:00 น. ในวันถัดไป

 • คุณไม่ได้ส่งข้อความใดเลยในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จากนั้นคุณส่งข้อความไปยังผู้รับ 500 รายเมื่อเวลา 7:30 น. คุณยังส่งอีเมลไปให้ผู้รับหลายๆ รายในระหว่างวัน ถ้าคุณส่งข้อความไปยังผู้รับคนที่ 10,000 เมื่อเวลา 17:00 น. คุณจะไม่สามารถส่งข้อความได้อีกจนกว่าจะถึงเวลา 7:30 น. ในวันถัดไป

นอกจากนี้ Exchange Online ยังไม่ยอมรับข้อความสำหรับการส่งบางส่วนไปที่ผู้รับบางคน ถ้าผู้ใช้คนหนึ่งส่งข้อความหนึ่งไปให้ผู้รับหลายคน และจำนวนผู้รับสำหรับข้อความนั้นเกินขีดจำกัดอัตราผู้รับ ข้อความนั้นจะถูกบล็อกสำหรับการส่งไปให้ผู้รับทั้งหมด

ทำไมเราต้องมีขีดจำกัดนี้

ขีดจำกัดอัตราผู้รับจะช่วยกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องจากผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณ แฮกเกอร์ หรือผู้ที่ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้บัญชีผู้ใช้ในทางที่ผิดอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมให้บริการขององค์กรของคุณ

ไมโครซอฟท์มีการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับข้อความที่ส่งไปยังผู้รับที่ใช้ Cloud เช่น การกรองการเชื่อมต่อและการกรองเนื้อหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์และการดูแลข้อความให้ปลอดภัย

เกิดอะไรขึ้นเมื่อกล่องจดหมายเกินขีดจำกัดอัตราผู้รับ

Outlook Web App ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความ และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในแถบข้อมูล โดยระบุว่าผู้ใช้ได้ถึงขีดจำกัดอัตราผู้รับแล้ว ผู้ใช้สามารถคลิก บันทึก เพื่อบันทึกข้อความที่ไม่ถูกส่งไว้ที่โฟลเดอร์ แบบร่าง เมื่อกล่องจดหมายมีข้อความต่ำกว่าขีดจำกัดอีกครั้ง ผู้ใช้จะสามารถเปิดข้อความในโฟลเดอร์ แบบร่าง และส่งข้อความนั้นใหม่ได้

ใน Microsoft Outlook ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ แต่ข้อความจะถูกส่งกลับไปที่ผู้ใช้พร้อมข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าข้อความนั้นไม่สามารถนำส่งได้ และไม่ถูกส่ง อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ไม่สามารถถูกส่งได้นี้มีตัวเลือกให้ส่งข้อความนั้นอีกครั้ง เมื่อกล่องจดหมายมีข้อความต่ำกว่าขีดจำกัด ผู้ใช้จะสามารถคลิก ส่งอีกครั้ง เพื่อส่งข้อความนั้นใหม่

กลยุทธ์ต่างๆ สำหรับการรองรับอีเมลจำนวนมาก

มีเหตุผลที่สมควรหลายประการในการส่งอีเมลจำนวนมากในเวลาสั้นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องส่งข้อความต้อนรับ ใบแจ้งยอด เกรด หรือข้อความเฉพาะอื่นๆ ให้ผู้รับหลายคนพร้อมกัน นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังอาจใช้แอปพลิเคชันการส่งจดหมายแบบอัตโนมัติที่ส่งข้อความอีเมลจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนจากห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือที่เกินกำหนดคืนห้องสมุด การประกาศให้ลูกค้าทราบข้อมูล หรือการโฆษณาการขาย

ลองดูกลยุทธ์ต่างๆ ที่รองรับสถานการณ์ที่มีอีเมลจำนวนมากทั่วไป

 

สถานการณ์ ตัวอย่าง การแก้ไขปัญหา

ข้อความออกอากาศ   ส่งข้อความเดียวกันไปให้ผู้ใช้จำนวนมากในองค์กรที่ใช้ Cloud ของคุณ

 • การประกาศทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

 • ข้อความถึงพนักงานทั้งหมดจาก CEO หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นในบริษัท

ใช้กลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก   เนื่องจากกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกถือเป็นผู้รับรายเดียว จึงช่วยให้คุณไม่เกินขีดจำกัดผู้ส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การส่งข้อความออกอากาศไปยังผู้ใช้ทั้งหมด

ใช้กลุ่มการแจกจ่ายแบบคงที่   กลุ่มการแจกจ่ายปกติ ซึ่งเรียกว่ากลุ่มสาธารณะ จะถือเป็นผู้รับรายเดียว ใช้กลุ่มการแจกจ่ายถ้าสมาชิกกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

สิ่งสำคัญ   สำหรับกลุ่มการแจกจ่ายขนาดใหญ่และกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิก คุณควรดูให้แน่ใจว่าได้จำกัดผู้ที่สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่ม หรือเปิดใช้การอนุมัติข้อความโดยผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยป้องกัน "การตอบกลับทั้งหมดจำนวนมากพร้อมกัน" และอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งถึงกลุ่ม

ข้อความอีเมลจำนวนมากที่ส่งไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ Cloud   ใช้จดหมายเวียนหรือแอปพลิเคชันการส่งจดหมายแบบอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความที่กำหนดเองไปยังผู้รับที่ระบุไว้เฉพาะในองค์กรที่ใช้ Cloud ของคุณ

 • การแจ้งเตือนของห้องสมุด

 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับนักศึกษา

 • ข้อความจาก CEO หรือเจ้าหน้าที่คนอื่นในบริษัท

ใช้เซิร์ฟเวอร์จดหมายภายใน   กำหนดค่าการส่งจดหมายแบบอัตโนมัติหรือแอปพลิเคชันจดหมายเวียนเพื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ภายใน คุณต้องเพิ่มที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายในลงในรายการที่ปลอดภัยของคุณใน Cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สถานการณ์รายการที่ปลอดภัยขาเข้า

ข้อความอีเมลจำนวนมากที่ส่งไปยังกล่องจดหมายภายนอก   ใช้จดหมายเวียนหรือแอปพลิเคชันการส่งจดหมายแบบอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความที่กำหนดเองไปยังผู้ใช้ภายนอก

 • ข้อความต้อนรับที่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับการลงชื่อเข้าใช้ที่ส่งถึงผู้ใช้ใหม่

 • ข้อความถึงศิษย์เก่าหรือผู้ปกครอง

 • ข้อความถึงลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าเป้าหมาย

 • โฆษณาการขายหรือข้อเสนอพิเศษ

ใช้เซิร์ฟเวอร์จดหมายภายใน   กำหนดค่าการส่งจดหมายแบบอัตโนมัติหรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้ระบบภายใน

ใช้กลุ่มการแจกจ่ายแบบคงที่หรือแบบไดนามิก   สร้างที่ติดต่อภายนอกสำหรับผู้รับ เช่น พ่อแม่ ลูกค้า หรือผู้ขาย และจากนั้นเพิ่มที่ติดต่อภายนอกเป็นสมาชิกของกลุ่มการแจกจ่ายแบบคงที่หรือแบบไดนามิก

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร