การล้างข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้ใช้

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2010-09-14

ถ้าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้สูญหายหรือถูกขโมย คุณอาจต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ทันที เพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เช่น รหัสประจำตัว หรือ การติดต่อสื่อสารอันเป็นความลับ ยกเว้นแต่เจ้าของกล่องจดหมายเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังอาจต้องการลบข้อมูลทั้งหมดจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้อื่น คุณสามารถล้างข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้กับผู้ใช้เมื่อมีการทำข้อมูลเนื้อหาของกล่องจดหมายให้ตรงกันด้วย Exchange ActiveSync

การล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงจริงจะเรียกว่า การลบข้อมูลอุปกรณ์ระยะไกล

คุณสามารถล้างข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้หลายวิธีดังนี้

นอกจากนี้อุปกรณ์เคลื่อนที่ยังสามารถถูกล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติได้โดยนโยบายอุปกรณ์ Exchange ActiveSync ถ้าคุณได้ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ล้มเหลวเกินจำนวนสูงสุดที่กำหนดไว้ก่อนที่อุปกรณ์จะถูกล้างข้อมูล

ก่อนที่จะเริ่มต้น

คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มบทบาท การจัดการองค์กร หรือ ฝ่ายให้ความช่วยเหลือ ที่มีอยู่แล้วภายใน เพื่อเข้าถึงหน้าตัวเลือกของผู้ใช้ เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มหรือเอาสมาชิกกลุ่มบทบาทออก บทบาท RBAC ของตัวเลือกผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์เฉพาะที่จำเป็นต่อการเข้าถึงหน้าตัวเลือกของผู้ใช้

หมายเหตุ   อุปกรณ์บางรายการเท่านั้นที่สนับสนุนการลบข้อมูลในอุปกรณ์ระยะไกล เมื่อต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรของคุณ คุณอาจต้องการจำกัดการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุนการทำงานดังกล่าว

ข้อควรระวัง   เนื่องจากการล้างข้อมูลในอุปกรณ์ระยะไกลจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คุณยังควรบังคับใช้การล็อกอุปกรณ์และจำนวนครั้งในการเข้าสู่ระบบที่ล้มเหลวโดยใช้นโยบายอุปกรณ์ Exchange ActiveSync โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้: การสร้างนโยบายอุปกรณ์ ActiveSync ใหม่

ข้อควรระวัง   หลังจากอุปกรณ์ได้รับการตั้งค่าใหม่ด้วยการลบอุปกรณ์ระยะไกล การกู้คืนข้อมูลอาจยังคงทำได้โดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่

แจ้งให้ผู้ใช้ล้างข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน

ถ้าผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมายได้โดยใช้ Outlook Web App ให้แจ้งให้ผู้ใช้ทำการล้างข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ใน การจัดการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ล้างข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่จากรายการกล่องจดหมาย

 1. ในแผงควบคุม Exchange ในเขตข้อมูล เลือกสิ่งที่ต้องการจัดการ ให้เลือก จัดการองค์กรของฉัน > ผู้ใช้และกลุ่ม > กล่องจดหมาย

 2. ในรายการกล่องจดหมาย ให้เลือกผู้ใช้ แล้วคลิก รายละเอียด

 3. ภายใต้ คุณลักษณะโทรศัพท์และเสียง ให้เลือก Exchange ActiveSync แล้วคลิก แก้ไข

 4. ภายใต้ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สูญหาย และคลิก ล้างอุปกรณ์

 5. คลิก บันทึก

คุณสามารถดูสถานะการล้างข้อมูลในอุปกรณ์ได้โดยเลือกสถานะและคลิก รายละเอียด

หมายเหตุ   อุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่ได้รับคำสั่งลบระยะไกลจนกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะพยายามทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Microsoft Exchange ในครั้งถัดไป ถ้าคุณพบโทรศัพท์ที่สูญหายก่อนที่จะถูกลบข้อมูล คุณสามารถย้อนกลับการลบข้อมูลในอุปกรณ์ระยะไกลได้ตามที่อธิบายไว้ใน การเรียกคืนการล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าถ้าผู้ใช้พบโทรศัพท์ ผู้ใช้ควรติดต่อคุณเพื่อให้ย้อนกลับการลบระยะไกลก่อนที่จะพยายามทำข้อมูลให้ตรงกัน อีเมลยืนยันจะส่งไปยังผู้ใช้ทันทีที่การลบข้อมูลอุปกรณ์ระยะไกลเสร็จสมบูรณ์

กลับไปด้านบนสุด

ล้างข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่จากหน้าตัวเลือกของผู้ใช้

 1. ในแผงควบคุม Exchange บริเวณเขตข้อมูล เลือกสิ่งที่ต้องการจัดการ ให้เลือก ผู้ใช้อื่น

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกกล่องจดหมาย ให้เลือกบัญชีของผู้ใช้ แล้วคลิก ตกลง หน้า ตัวเลือก ของผู้ใช้ที่คุณเลือกไว้จะปรากฏขึ้น ที่ด้านบนของหน้าจะมีหมายเหตุที่ระบุกล่องจดหมายที่คุณกำลังทำงานอยู่

 3. เลือก โทรศัพท์ > โทรศัพท์มือถือ

 4. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบข้อมูลแล้วคลิก ล้างอุปกรณ์

 5. กล่องโต้ตอบจะปรากฏและถามว่า คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ คลิก ใช่ สถานะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงเป็น การลบที่รอดำเนินการ จนกว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเชื่อมต่อกับบัญชีในครั้งถัดไป

 6. หลังจากการลบข้อมูลอุปกรณ์ระยะไกลเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเอาอุปกรณ์นั้นออกจากรายชื่อโทรศัพท์มือถือได้

 7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดหน้าต่างเพื่อกลับไปยังแผงควบคุม Exchange สำหรับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ   อุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่ได้รับคำสั่งลบระยะไกลจนกว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะพยายามทำข้อมูลให้ตรงกันกับ Microsoft Exchange ในครั้งถัดไป ถ้าคุณพบโทรศัพท์ที่สูญหายก่อนที่จะถูกลบข้อมูล คุณสามารถย้อนกลับการลบข้อมูลในอุปกรณ์ระยะไกลได้ตามที่อธิบายไว้ใน การเรียกคืนการล้างอุปกรณ์เคลื่อนที่ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าถ้าผู้ใช้พบโทรศัพท์ ผู้ใช้ควรติดต่อคุณเพื่อให้ย้อนกลับการลบระยะไกลก่อนที่จะพยายามทำข้อมูลให้ตรงกัน อีเมลยืนยันจะส่งไปยังผู้ใช้ทันทีที่การลบข้อมูลอุปกรณ์ระยะไกลเสร็จสมบูรณ์

กลับไปด้านบนสุด

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร