ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2009-09-14

ตามค่าเริ่มต้น Outlook Web App จะใช้มุมมองการสนทนาในโฟลเดอร์อีเมลทุกโฟลเดอร์ ทุกครั้งที่มีการเปิดบานหน้าต่างการอ่าน มุมมองการสนทนาจะแสดงทุกข้อความในการสนทนาในมุมมองเดียว

ฉันจะใช้มุมมองการสนทนาได้อย่างไร

มุมมองการสนทนาจะแสดงข้อความทั้งหมดในการสนทนา ไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ใด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตอบกลับข้อความในกล่องขาเข้าของคุณ คุณจะเห็นทั้งข้อความต้นฉบับและข้อความตอบกลับของคุณในมุมมองการสนทนา

ในมุมมองรายการ ให้ใช้ลูกศรที่อยู่ถัดจากการสนทนาเพื่อขยายหรือยุบการสนทนา มุมมองรายการจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูล เรื่อง ที่ด้านบนของการสนทนา

 • บุคคลที่ส่งข้อความแต่ละข้อความ

 • เวลาที่ได้รับข้อความ ถ้าข้อความถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 • โฟลเดอร์ที่เก็บข้อความนั้น ถ้าข้อความไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 • ความสัมพันธ์ของข้อความนั้นกับข้อความอื่นๆ ในการสนทนา ซึ่งแสดงด้วยเส้นแนวตั้งและจุด

คุณสามารถคลิกข้อความใดๆ ในมุมมองการสนทนาเพื่อดูข้อความนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน

ในบานหน้าต่างการอ่าน คุณสามารถใช้ลูกศรที่อยู่ถัดจากข้อความเพื่อขยายหรือยุบข้อความนั้น บานหน้าต่างการอ่านจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูล เรื่อง ที่ด้านบนของบานหน้าต่างการอ่าน

 • ผู้ส่งข้อความแต่ละข้อความ

 • เวลาที่ได้รับแต่ละข้อความ

เมื่อคุณขยายข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน คุณจะเห็นข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อความใดที่ข้อความนี้ตอบสนองถึง (ถ้ามี)

 • โฟลเดอร์ที่เก็บข้อความนั้นโดยตรงภายใต้ชื่อผู้ส่ง ถ้าข้อความไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 • สถานะความพร้อมใช้งานสำหรับ IM ของผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งแสดงด้วยจุดสีถัดจากชื่อของบุคคลเหล่านั้น คลิกที่จุด เพื่อดูรายการการกระทำที่คุณสามารถดำเนินการได้

 • ในเมนู การกระทำ คลิก การกระทำ เพื่อดูรายการสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการกับข้อความนั้น

 • ความสัมพันธ์ของข้อความนั้นกับข้อความอื่นๆ ในการสนทนา ซึ่งแสดงด้วยเส้นแนวตั้งและจุด

ฉันจะตอบกลับไปยังข้อความในมุมมองการสนทนาได้อย่างไร

เมื่อคุณคลิกข้อความในมุมมองการสนทนา ข้อความล่าสุดจะถูกเน้นไว้ ถ้าคุณคลิก ตอบกลับ ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ส่งต่อ จะเป็นการส่งต่อหรือตอบกลับข้อความนั้น

เมื่อต้องการตอบกลับหรือส่งต่อข้อความต่างๆ ในการสนทนา ให้เลือกที่ข้อความนั้นเพื่อทำการเน้น แล้วคลิก ตอบกลับ ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ส่งต่อ คุณสามารถเลือกข้อความในมุมมองรายการ หรือในบานหน้าต่างการอ่าน

คุณยังสามารถคลิก การกระทำ บนข้อความเพื่อดูรายการสิ่งที่คุณสามารถดำเนินการกับข้อความนั้น รวมทั้งตอบกลับข้อความ

ฉันจะเปิดหรือปิดมุมมองการสนทนาได้อย่างไร

ในมุมมองรายการ ให้คลิก จัดเรียงตาม แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก การสนทนา เพื่อเปิด (ทำเครื่องหมายเพื่อเลือก) หรือปิด (ทำเครื่องหมายเพื่อล้าง) มุมมองการสนทนา

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • คุณสามารถเลือกการสนทนาทั้งหมดหรือการสนทนาเพียงบางส่วน นอกจากนี้ คุณยังสามารถละเว้นการสนทนา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การลบข้อความ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร