การตั้งค่าอีเมลของคุณบน Android G1

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2014-08-29

คุณสามารถตั้งค่าอีเมลโดยใช้บัญชี Exchange บนโทรศัพท์มือถือ Android ถ้าคุณมีโทรศัพท์อื่น ดูที่ คุณลักษณะต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ หากคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณหลังจากทำตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดดูที่ "ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง" ที่ส่วนท้ายของหัวข้อวิธีใช้นี้

ฉันจะตั้งค่า Exchange ActiveSync บนโทรศัพท์มือถือ Android ได้อย่างไร

 1. จากเมนู Applications ให้เลือก Email โปรแกรมประยุกต์นี้อาจใช้ชื่อ จดหมาย บน Android บางรุ่น

 2. พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณแบบเต็ม ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com และรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก Next

 3. เลือก Exchange account ตัวเลือกนี้อาจมีชื่อว่า Exchange ActiveSync บน Android บางรุ่น

 4. ป้อนข้อมูลบัญชีต่อไปนี้และเลือก Next

  • Domain\Username พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณในกล่องนี้ ถ้า Domain และ Username เป็นคนละช่องใน Android รุ่นที่คุณใช้งานอยู่ ให้ปล่อยช่อง Domain ว่างไว้แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณในช่อง Username

   noteหมายเหตุ:
   ใน Android บางรุ่น คุณจำเป็นต้องใช้รูปแบบ domain\username ตัวอย่างเช่น ถ้าที่อยู่อีเมลของคุณคือ tony@contoso.com ให้พิมพ์ contoso.com\tony@contoso.com ชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลแบบเต็ม
  • Password   ใช้รหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชี

  • Exchange Server   ใช้ที่อยู่ของ Exchange Server ของคุณ เมื่อต้องการค้นหาที่อยู่ โปรดดูที่ “การค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์” ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

 5. ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณยืนยันการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ หน้าจอ Account Options จะแสดงขึ้น ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Android บนอุปกรณ์ของคุณ ตัวเลือกอาจมีดังต่อไปนี้:

  • Email checking frequency   ค่าเริ่มต้นคือ Automatic (push) เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณเมื่อข้อความมาถึง เราแนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้เฉพาะเมื่อคุณมีโปรโมชันการใช้ข้อมูลแบบไม่จำกัด

  • Amount to synchronize   นี่คือจำนวนจดหมายที่คุณต้องการเก็บไว้บนโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกความยาวหลายตัวเลือก รวมทั้ง One day, Three days และ One week

  • Notify me when email arrives   ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ โทรศัพท์มือถือของคุณจะแจ้งคุณเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลใหม่

  • Sync contacts from this account   ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ที่ติดต่อของคุณจะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างโทรศัพท์กับบัญชีของคุณ

 6. เลือก Next แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับบัญชีนี้และชื่อที่คุณต้องการให้แสดงเมื่อคุณส่งอีเมลไปหาผู้อื่น เลือก Done เพื่อทำการตั้งค่าอีเมลให้เสร็จสิ้นและเริ่มการใช้บัญชีของคุณ

  tipเคล็ดลับ:
  คุณอาจต้องรอสิบถึงสิบห้านาทีหลังจากตั้งค่าบัญชีของคุณแล้ว ก่อนที่จะสามารถส่งหรือรับอีเมลได้
การค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App

 2. บนแถบเครื่องมือ Outlook Web App ให้คลิก วิธีใช้ > เกี่ยวกับ

 3. บนหน้า เกี่ยวกับ ภายใต้บรรทัด การตั้งค่า POP ภายนอก ให้ใช้ค่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ เพื่อพิจารณาชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ กล่าวคือ

  • ถ้าค่า การตั้งค่า POP ภายนอก > ชื่อเซิร์ฟเวอร์ มีชื่อองค์กรของคุณอยู่ ตัวอย่างเช่น for example, pop.contoso.com ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะเป็นชื่อเดียวกับชื่อเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web App โดยที่ไม่มี /owa ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่ที่คุณใช้เข้าถึง Outlook Web App คือ https://mail.contoso.com/owa ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณจะเป็น mail.contoso.com

  • ถ้าค่า การตั้งค่า POP ภายนอก > ชื่อเซิร์ฟเวอร์ มีรูปแบบ podxxxxx.outlook.com ชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณคือ m.outlook.com ในบางกรณี อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android อาจพบปัญหาในการเชื่อมต่อเมื่อใช้ m.outlook.com เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ให้ไปที่บรรทัด ชื่อโฮสต์ ที่หน้า เกี่ยวกับ ใช้ค่าที่แสดงภายใต้ ชื่อโฮสต์ สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้นลองเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • เมื่อคุณใช้ ชื่อโฮสต์ เป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในการตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณ คุณควรทราบว่าการตั้งค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น Host name สำหรับกล่องจดหมายของคุณจะเปลี่ยนแปลงถ้ากล่องจดหมายผู้ใช้ของคุณถูกย้ายไปเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือเมื่อถูกย้ายชั่วคราวในระหว่างการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์

 • ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ IT หรือเป็นผู้ดูแลระบบอีเมล โปรดอ่านข้อความติดประกาศในบล็อก การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ Exchange ActiveSync ใน Office 365 เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อที่คุณอาจพบอยู่

  noteหมายเหตุ:
  เนื้อหาของแต่ละบล็อกและ URL ของบล็อกอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ เนื้อหาภายในแต่ละบล็อกมีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันและไม่มีการรับรองสิทธิ์ใดๆ การใช้งานตัวอย่างสคริปต์หรือโค้ดที่ให้มาจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้ของ Microsoft
 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร