การแก้ไขปัญหา DNS

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-12-16

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการส่งจดหมายไปยังองค์กร Exchange แบบ Cloud-Based หรือปัญหาในการเปิดกล่องจดหมาย Cloud-Based โดยใช้ Outlook คุณสามารถใช้ ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Microsoft Exchange (ExRCA) ในการทดสอบโดเมนของคุณ หรือคุณสามารถใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Nslookup เพื่อดูระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ

การทดสอบโดเมนของคุณด้วย Exchange Remote Connectivity Analyzer

ใช้การทดสอบที่ https://www.testexchangeconnectivity.com เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโดเมนต่อไปนี้:

หมายเหตุ   ExRCA มีการทดสอบอื่นอีกเป็นจำนวนมากที่สามารถดำเนินการได้บนโดเมนของคุณ อย่างไรก็ตาม การทดสอบเหล่านี้บางรายการมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร Microsoft Exchange ที่มีอยู่ในสถานที่เท่านั้น

การทดสอบโฟลว์จดหมายเข้า

เมื่อต้องการทดสอบโฟลว์จดหมายเข้าโดยใช้ ExRCA ภายใต้ การทดสอบอีเมลอินเทอร์เน็ต ให้เลือก อีเมล SMTP ขาเข้า การทดสอบนี้จะเรียกระเบียน MX ที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับโดเมน แล้วทำการทดสอบต่อไปนี้บนระเบียน MX แต่ละระเบียน

 1. พยายามแก้ไขชื่อโฮสต์ที่ระบุไว้ในระเบียน MX เป็นที่อยู่ IP

 2. ทดสอบการเชื่อมต่อ TCP พอร์ต 25 กับชื่อโฮสต์ที่ระบุไว้ในระเบียน MX TCP พอร์ต 25 เป็นพอร์ตที่ใช้โดย SMTP

 3. ส่งข้อความอีเมลทดสอบไปยังบัญชีในโดเมนที่คุณระบุ

 4. ทดสอบชื่อโฮสต์ที่ระบุไว้ในระเบียน MX สำหรับรีเลย์แบบเปิด รีเลย์แบบเปิด ทำให้สามารถส่งข้อความใหม่หรือ "รีเลย์" โดยใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นเพื่อมาสก์ต้นทางจริงของข้อความ โปรดทราบว่าการทดสอบล่าสุดไม่เกี่ยวข้องกับ Exchange แบบ Cloud-Based เพราะคุณไม่สามารถกำหนดให้เป็นรีเลย์แบบเปิด ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม

การใช้การทดสอบอีเมล SMTP ขาเข้าในการทดสอบโฟลว์จดหมาย และการตรวจสอบระเบียน MX การกำหนดเส้นทางจดหมายสำหรับโดเมนของคุณ

 1. เปิด https://www.testexchangeconnectivity.com

 2. ภายใต้ การทดสอบอีเมลอินเทอร์เน็ต ให้เลือก อีเมล SMTP ขาเข้า แล้วคลิก ถัดไป

 3. ในส่วน อีเมล SMTP ขาเข้า ให้ป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีในโดเมนของคุณ เช่น admin@contoso.edu

  หมายเหตุ   การทดสอบจะพยายามส่งข้อความไปยังบัญชีอีเมลที่คุณระบุ หากคุณไม่มีบัญชีที่ใช้งานได้ในโดเมน Cloud-Based การทดสอบในส่วนนั้นจะล้มเหลว

 4. ในส่วน การตรวจสอบความถูกต้อง ให้ป้อนตัวอักษรที่แสดงในอิมเมจ CAPTCHA แล้วคลิก ทำการทดสอบ

 5. เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

  • คลิก คัดลอก เพื่อบันทึกข้อมูลในรายงาน จากนั้น คุณสามารถวางข้อมูลลงในแฟ้มข้อความ

  • คลิก ขยายทั้งหมด เพื่อดูผลการทดสอบ

และหากคุณได้สร้างระเบียน MX เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมน การทดสอบ อีเมล SMTP ขาเข้า โดยรวมจะล้มเหลวทุกครั้ง หากต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์การทดสอบ โปรดดูส่วน ขั้นตอนการทดสอบ สำหรับระเบียน MX แต่ละรายการ คุณจะเห็นการทดสอบ Testing Mail Exchanger สองรายการ:

 • Testing Mail Exchanger <โทเค็น>.mail.outlook.com.   สิ่งนี้จะทดสอบระเบียน MX ที่ใช้สำหรับการกำหนดเส้นทางจดหมาย ขั้นตอนนี้และขั้นตอนย่อยทั้งหมดควรเสร็จสมบูรณ์

 • การทดสอบ Mail Exchanger <โทเค็น>.msv1.invalid   สิ่งนี้จะทดสอบระเบียน MX ที่ใช้สำหรับพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมน การทดสอบนี้จะล้มเหลวเสมอเนื่องจากระเบียน MX นี้ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อกำหนดเส้นทางอีเมล

ด้านบนของเพจ

การทดสอบการเชื่อมต่อ Outlook ไปยังกล่องจดหมาย

เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายโดยใช้ ExRCA ภายใต้ Microsoft Office Outlook Connectivity Tests ให้เลือก Outlook Autodiscover การทดสอบมีวิธีการติดต่อบริการ Autodiscover สำหรับโดเมนของคุณสามวิธี เฉพาะ "HTTP redirect method" คาดว่าจะเป็นผลสำเร็จ การทดสอบนี้จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. พยายามแก้ไข "autodiscover.<ชื่อโดเมน>" ของโฮสต์เป็นที่อยู่ IP

 2. ทดสอบการเชื่อมต่อของ TCP พอร์ต 80 เข้ากับ "autodiscover.<ชื่อโดเมน>" ของโฮสต์ TCP พอร์ต 80 เป็นพอร์ตที่ใช้โดย HTTP

 3. ทดสอบ "autodiscover.<ชื่อโดเมน>" สำหรับการตอบสนองการเปลี่ยนเส้นทาง HTTP

 4. ทดสอบช่วงเวลาที่ใช้ได้ของ URL การเปลี่ยนเส้นทาง HTTP จากผลลัพธ์ก่อนหน้า

ใช้การทดสอบ Outlook Autodiscover เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Outlook ไปยังกล่องจดหมาย และเพื่อตรวจสอบระเบียน Autodiscover CNAME สำหรับโดเมนของคุณ

 1. เปิด https://www.testexchangeconnectivity.com

 2. ภายใต้ Microsoft Office Outlook Connectivity Tests ให้เลือก Outlook Provider Autodiscover แล้วคลิก Next

 3. ในส่วน Outlook Autodiscover ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้

  • ที่อยู่อีเมล   ป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชีในโดเมน Cloud-Based ของคุณ เช่น testuser@contoso.edu

  • โดเมน/ชื่อผู้ใช้ (หรือ UPN)   ป้อนที่อยู่อีเมลเดียวกันกับที่คุณป้อนในเขตข้อมูลก่อนหน้า เช่น admin@contoso.edu

  • รหัสผ่าน   ป้อนและยืนยันรหัสผ่านสำหรับบัญชีที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

  • Ignore Trust for SSL   ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยอมรับคำเตือนด้านความปลอดภัย

  หมายเหตุ   ตามที่อธิบายไว้ในคำเตือนด้านความปลอดภัยในส่วน Notice เราขอแนะนำให้คุณใช้บัญชีทดสอบชั่วคราว และลบบัญชีที่คุณทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว

 5. ในส่วน การตรวจสอบความถูกต้อง ให้ป้อนตัวอักษรที่แสดงในอิมเมจ CAPTCHA แล้วคลิก ทำการทดสอบ

 6. เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

  • คุณสามารถคลิก คัดลอก เพื่อบันทึกข้อมูลในรายงาน จากนั้น คุณสามารถวางข้อมูลลงในแฟ้มข้อความ

  • คุณสามารถคลิก ขยาย/ยุบ เพื่อดูผลการทดสอบ

ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผลการทดสอบภายใต้ "Attempting to contact the Autodiscover service using the HTTP redirect method" การทดสอบทั้งหมดควรดำเนินการได้สำเร็จ หากระเบียน Autodiscover CNAME สำหรับโดเมน Cloud-Based ของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

โปรดทราบว่าการทดสอบต่อไปนี้ภายใต้ "Attempting each method of contacting the AutoDiscover Service" จะล้มเหลว ถึงแม้ว่าระเบียน Autodiscover CNAME จะมีการกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง

 • กำลังพยายามที่จะทดสอบ AutoDiscover URL ที่มีความเป็นไปได้ https://< ชื่อโดเมน >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

 • กำลังพยายามที่จะทดสอบ AutoDiscover URL ที่มีความเป็นไปได้ https://autodiscover.< ชื่อโดเมน >/AutoDiscover/AutoDiscover.xml

ด้านบนของเพจ

ดูระเบียน DNS ด้วย Nslookup

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Nslookup ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่นใดๆ เพื่อดูระเบียน DNS สำหรับโดเมนของคุณ

หมายเหตุ   ข้อจำกัดของไฟร์วอลล์หรืออินเทอร์เน็ตพร็อกซีที่บังคับให้เครือข่ายภายในขององค์กรของคุณทำให้เครื่องมือ Nslookup ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

และในขั้นตอนต่อไปนี้ ให้ป้อนชื่อโดเมนของคุณพร้อมด้วยจุดต่อท้ายทุกครั้ง เครื่องหมายจุด (.) ที่ต่อท้ายจะแสดงชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) การใช้จุดต่อท้ายช่วยป้องกันส่วนต่อท้าย DNS ค่าเริ่มต้นที่กำหนดค่าไว้สำหรับเครือข่ายของคุณจากการเพิ่มชื่อโดเมนโดยไม่ตั้งใจ

ดูระเบียน MX

เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=MX <domain name>.

ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ contoso.edu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=MX contoso.edu.

ให้ระบุจุดต่อท้ายหลังชื่อโดเมน หากคุณมีระเบียน MX สองรายการ หนึ่งรายการสำหรับการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมน และอีกหนึ่งรายการสำหรับการกำหนดเส้นทางจดหมาย การแสดงผลของคำสั่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

contoso.edu  MX preference=10, mail exchanger = e0e792760b25459f40912aae164e0a.mail.outlook.com
contoso.edu  MX preference=100, mail exchanger = msv1.invalid

ด้านบนของเพจ

ดูระเบียน Autodiscover CNAME

เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.<domain name>.

ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ contoso.edu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=CNAME autodiscover.contoso.edu.

ให้ระบุจุดต่อท้ายหลังชื่อโดเมน การแสดงผลของคำสั่งจะประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

autodiscover.contoso.edu  canonical name = autodiscover.contoso.edu

ด้านบนของเพจ

ดูระเบียน TXT

เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=TXT <domain name>.

ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ contoso.edu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=TXT contoso.edu.

ให้ระบุจุดต่อท้ายหลังชื่อโดเมน หากคุณมีระเบียน TXT สองรายการ หนึ่งรายการสำหรับตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบอีเมลปลายทางจะเชื่อถือข้อความที่ส่งจากโดเมนของคุณ และอีกหนึ่งรายการสำหรับการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของโดเมน การแสดงผลของคำสั่งจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

contoso.edu  text = "v=spf1 include:outlook.com ~all"
contoso.edu  text = "v=msv1 t=e0e792760b25459f40912aae164e0a"

ด้านบนของเพจ

ดูระเบียน SRV

หมายเหตุ   ระเบียน SRV ที่อธิบายไว้ในตัวอย่างนี้จะใช้ใน Live@edu เท่านั้น

เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.<domain name>.

ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ contoso.edu ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

Nslookup -type=SRV _sipfederationtls._tcp.autodiscover.contoso.edu.

ให้ระบุจุดต่อท้ายหลังชื่อโดเมน การแสดงผลของคำสั่งจะประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

_sipfederationtls._tcp.contoso.edu  SRV service location:
  priority  = 10
  weight  = 2
  port  = 5061
  svr hostname  = federation.messenger.msn.com

ด้านบนของเพจ

การแก้ไขปัญหาผลลัพธ์ Nslookup

หากระเบียน DNS ของคุณดูเหมือนไม่ถูกต้อง หรือบริการที่เชื่อมโยงกับระเบียน DNS ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้เหล่านี้:

 • อาจเกิดข้อผิดพลาดในการสะกดคำได้ง่ายเมื่อคุณสร้างระเบียน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ค่าที่ถูกต้องเมื่อคุณสร้างระเบียน DNS

 • บริการโฮสต์ DNS บางอย่างจะสนับสนุนการจัดการหลายๆ โดเมนโดยใช้ส่วนติดต่อการจัดการผ่านเว็บ และคุณจำเป็นต้องป้อน @ เพื่อระบุชื่อโดเมนหลักสำหรับระเบียน DNS บางประเภท การป้อนชื่อโดเมนจริงแทน @ อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดในระเบียน DNS

 • บริการโฮสต์ DNS บางอย่างอาจไม่สนับสนุนค่าหลักของ MX ซึ่งคือ 0 แทนที่จะเป็นค่า 0 ให้ลองใช้ค่า 10 ในระเบียนการกำหนดเส้นทางจดหมาย MX

ด้านบนของเพจ

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร