การรายงานสำหรับ Microsoft Live@edu

 

นำไปใช้กับ: Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2010-05-27

คุณสามารถใช้หน้าการรายงานที่ Windows Live Admin Center เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับโดเมนของโรงเรียนของคุณ รายงานเหล่านี้ให้ข้อมูลระดับโดเมนสำหรับโดเมนที่โรงเรียนของคุณเป็นเจ้าของ รายงานผลลัพธ์สามารถช่วยให้คุณระบุถึงสิ่งต่อไปนี้

 • จำนวนกล่องจดหมายในโดเมน

 • จำนวนผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาการรายงาน 30 วัน

 • แนวโน้มจำนวนของกล่องจดหมายที่ใช้งานในแต่ละโดเมนของคุณ กล่องจดหมายได้รับการพิจารณาว่าใช้งานอยู่หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบระยะเวลาการรายงาน 30 วัน

 • แนวโน้มในจำนวนกล่องจดหมายสำหรับโรงเรียนของคุณและจำนวนกล่องจดหมายที่เปิดใช้งานอยู่เหล่านั้น

มีรายงานประเภทใดบ้างที่ใช้ได้

คุณสามารถสร้างประเภทรายงานได้สามประเภทสำหรับโดเมน Microsoft Live@edu ของคุณ ดังนี้

 • ข้อมูลสรุปโดเมน   ให้ข้อมูลกิจกรรมโดเมนทั่วไป เช่น จำนวนกล่องจดหมายทั้งหมดและจำนวนกล่องจดหมายที่เปิดใช้งาน

 • แนวโน้มการใช้บริการ   ให้จำนวนกล่องจดหมายที่เปิดใช้งานในแต่ละเดือน

 • แนวโน้มบัญชีโดเมน  เปรียบเทียบจำนวนกล่องจดหมายที่เปิดใช้งานกับจำนวนรวมของกล่องจดหมาย

คุณสามารถดูรายงานแบบกราฟิกได้ที่ Windows Live Admin Center หรือส่งออกผลลัพธ์ไปที่ Microsoft Office Excel

ข้อมูลมีการปรับปรุงบ่อยเพียงใด

ที่ Windows Live Admin Center ข้อมูลใหม่สำหรับโดเมน Microsoft Live@edu มีให้บริการทุกสิ้นเดือน หากคุณลงทะเบียนโดเมนใหม่เมื่อเริ่มต้นเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนนั้นจะไม่มีให้บริการจนกว่าจะถึงสิ้นเดือน หากคุณเรียกใช้รายงานก่อนหน้านั้น จะไม่มีผลลัพธ์ใดๆ ในรายงาน

การสร้างรายงาน

ในการสร้างรายงาน ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ https://domains.live.com/

 2. ลงชื่อเข้าใช้ Windows Live Admin Center และคลิก การรายงาน

 3. ในแท็บรายงาน Commercial เลือกหนึ่งในรายงานต่อไปนี้

  • ข้อมูลสรุปโดเมน

  • แนวโน้มการใช้บริการ

  • แนวโน้มบัญชีโดเมน

   หมายเหตุ  ในปัจจุบัน รายงานแนวโน้มการจัดเก็บอีเมลรองรับเฉพาะ Hotmail เท่านั้น การรองรับ Outlook Live จะมีให้บริการในโอกาสต่อไป

 4. เลือกตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกใดต่อไปนี้

  • เดือนเริ่มต้น

  • เดือนสิ้นสุด

  • โดเมน

 5. คลิก เรียกใช้รายงาน

  หมายเหตุ   หากสามารถส่งออกรายงานไปยัง Excel ได้ คุณสามารถคลิก ส่งออก แทน เรียกใช้รายงาน ปุ่มส่งออกไม่ปรากฏหากไม่มีการส่งออกรายงาน

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร