ขีดจำกัดของข้อความและผู้รับ

[หัวข้อนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ]  

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2014-01-31

หลังจากที่คุณลงทะเบียนองค์กรของคุณ ผู้ใช้อาจมีคำถามที่มีผลโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งานอีเมลของตนดังต่อไปนี้

  • มีขีดจำกัดเกี่ยวกับขนาดในการส่งที่ใช้กับข้อความอีเมลหรือไม่

  • ขีดจำกัดเกี่ยวกับผู้รับที่ใช้กับข้อความอีเมลมีอะไรบ้าง

ขีดจำกัดเกี่ยวกับข้อความ กล่องจดหมาย ผู้รับ และไคลเอ็นต์อีเมลมีการจัดแบ่งเป็นประเภทต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ   มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้

  • ขีดจำกัดที่ใช้กับโดเมนของคุณอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนโดเมนในบริการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดในศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟท์ อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งานกับลูกค้าที่มีอยู่ทั้งหมด

  • คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนขีดจำกัดส่วนใหญ่เหล่านี้ แต่คุณและผู้ใช้ของคุณควรทราบในขีดจำกัดเหล่านี้

  • ขีดจำกัดเหล่านี้จะนำไปใช้กับทั้งผู้รับภายในและผู้รับภายนอก

ขีดจำกัดของข้อความ

ขีดจำกัดเหล่านี้จะนำใช้กับข้อความอีเมลทั้งหมด

 

ขีดจำกัด ค่า

ขีดจำกัดขนาดของข้อความ   ขนาดรวมสูงสุดของข้อความอีเมล ขนาดรวมประกอบด้วยเนื้อหาข้อความ ส่วนหัวของข้อความ และไฟล์ที่แนบมา

หมายเหตุ   ไคลเอ็นต์อีเมลอาจจำกัดขนาดของไฟล์สิ่งที่แนบมาแต่ละชนิดให้เป็นค่าที่น้อยกว่าขีดจำกัดขนาดของข้อความ ตัวอย่างเช่น ใน Outlook Web App ขนาดสูงสุดของไฟล์สิ่งที่แนบมาแต่ละชนิดคือ 10 เมกะไบต์

25 เมกะไบต์

ขีดจำกัดไฟล์สิ่งที่แนบมา   จำนวนไฟล์สิ่งที่แนบมาสูงสุดที่อนุญาตในข้อความอีเมล ถึงแม้ว่าขนาดรวมของไฟล์สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่ละเมิดขีดจำกัดขนาดข้อความ แต่ยังมีขีดจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสิ่งที่แนบมาในข้อความอยู่

สิ่งที่แนบมา 125 รายการ

ขีดจำกัดความยาวของชื่อเรื่อง   จำนวนอักขระสูงสุดของข้อความที่อนุญาตในบรรทัดชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

255 อักขระ

ขีดจำกัดข้อความหลายส่วน   จำนวนสูงสุดของส่วนเนื้อหาของข้อความที่อนุญาตในข้อความ MIME หลายส่วน

250 ส่วน

ขีดจำกัดความลึกของข้อความที่ฝัง   จำนวนสูงสุดของข้อความอีเมลที่ส่งต่อที่อนุญาตในข้อความอีเมล

ข้อความที่ฝัง 30 ข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดผู้รับและผู้ส่ง

ขีดจำกัดเหล่านี้นำไปใช้กับข้อความ ผู้ส่ง และผู้รับเพื่อต่อสู้กับสแปมและหนอนไวรัสหรือไวรัสประเภทส่งเป็นจำนวนมาก

หมายเหตุ   สำหรับกลุ่มการแจกจ่ายที่จัดเก็บในสมุดรายชื่อที่แชร์ กลุ่มดังกล่าวจะนับเป็นผู้รับเพียงรายเดียว สำหรับกลุ่มการแจกจ่ายที่จัดเก็บในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของกล่องจดหมาย สมาชิกของกลุ่มจะถูกนับจำนวนในลักษณะแยกต่างหาก

 

ขีดจำกัด ค่า

ขีดจำกัดผู้รับ   จำนวนสูงสุดของผู้รับข้อความที่อนุญาตในเขตข้อมูล ถึง สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

ผู้รับ 500 คน

ขีดจำกัดอัตราข้อความ   จำนวนสูงสุดของข้อความอีเมลที่สามารถส่งจากไคลเอ็นต์อีเมลหนึ่งไคลเอ็นต์ต่อนาที ไคลเอ็นต์ถูกระบุตามบัญชีผู้ใช้

30 ข้อความต่อนาที

ขีดจำกัดอัตราผู้รับ   จำนวนสูงสุดของผู้รับที่สามารถรับข้อความอีเมลที่ส่งจากกล่องจดหมายที่ใช้ Cloud หนึ่งรายการในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากถึงขีดจำกัดแล้ว ข้อความจะไม่สามารถถูกส่งจากกล่องจดหมายได้จนกระทั่งจำนวนผู้รับที่ถูกส่งจดหมายให้ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาลดลงมาอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัด ขีดจำกัดอัตราผู้รับนำไปใช้กับข้อความที่ส่งถึงผู้รับภายในและภายนอกองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ อีเมลจำนวนมากและขีดจำกัดอัตราผู้รับรายวัน

  • Microsoft Live@edu: ผู้รับ 1,500 รายต่อวัน*

  • Office 365 for professionals and small businesses: ผู้รับ 10,000 รายต่อวัน

  • Office 365 for enterprises: ผู้รับ 10,000 รายต่อวัน

ขีดจำกัดผู้ถูกส่งต่อ จำนวนสูงสุดของผู้รับที่สามารถถูกกำหนดค่าสำหรับกฎกล่องจดหมายเข้าหรือการส่งที่มีการดำเนินการการเปลี่ยนเส้นทาง ถ้ากฎได้รับการกำหนดค่าให้เปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยังผู้รับเกินจำนวนนี้ กฎนั้นจะไม่ถูกใช้และข้อความใดๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎจะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังผู้รับใดๆ ที่แสดงรายการอยู่ในกฎนั้น

ผู้รับ 10 คน

noteหมายเหตุ:
* เมื่อองค์กร Microsoft Live@edu ได้รับการอัปเกรดเป็น Office 365 for Education ขีดจำกัดอัตราผู้รับจะเพิ่มเป็นผู้รับ 10,000 รายต่อวัน

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดการเก็บรักษา

ขีดจำกัดเหล่านี้จะควบคุมระยะเวลาที่สามารถเข้าถึงรายการในโฟลเดอร์เฉพาะในกล่องจดหมายเข้าได้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ได้โดยปรับเปลี่ยนแท็กนโยบายการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าและการจัดการนโยบายการเก็บข้อมูลใน Exchange Online

 

ขีดจำกัด ค่า

ช่วงเวลาการเก็บรักษาโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ   จำนวนวันสูงสุดที่สามารถเก็บรายการไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบก่อนที่จะมีการเอารายการเหล่านั้นออกโดยอัตโนมัติ

30 วัน

ช่วงเวลาการเก็บรักษาสำหรับรายการที่เอาออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ   จำนวนวันสูงสุดที่เก็บรักษารายการที่เอาออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบก่อนที่รายการเหล่านั้นจะถูกลบอย่างถาวร

14 วัน

ช่วงเวลาการเก็บรักษาโฟลเดอร์อีเมลขยะ   จำนวนวันสูงสุดที่สามารถเก็บรายการไว้ในโฟลเดอร์อีเมลขยะก่อนที่จะมีการเอารายการออกโดยอัตโนมัติ

30 วัน

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดกลุ่มการแจกจ่าย

ขีดจำกัดเหล่านี้มีผลใช้กับกลุ่มการแจกจ่าย

 

ขีดจำกัด ค่า

จำนวนสูงสุดของสมาชิกกลุ่มการแจกจ่าย   จำนวนผู้รับทั้งหมดจะถูกกำหนดหลังจากการขยายกลุ่มการแจกจ่าย

สมาชิก 100,000 คน

จำกัดการส่งข้อความไปยังกลุ่มการแจกจ่ายขนาดใหญ่   กลุ่มการแจกจ่ายที่มีจำนวนสมาชิกกำหนดไว้ตามขีดจำกัดนี้จะต้องมีการกำหนดค่าตัวเลือกการจัดการการจัดส่งหรือการอนุมัติข้อความ การจัดการการจัดส่งจะกำหนดรายชื่อผู้ส่งที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความไปยังกลุ่มการแจกจ่าย การอนุมัติข้อความจะกำหนดผู้ควบคุมอย่างน้อยหนึ่งรายที่ต้องอนุมัติข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติของกลุ่มการแจกจ่าย

สมาชิก 5,000 คนขึ้นไป

ขนาดข้อความสูงสุดสำหรับกลุ่มการแจกจ่ายขนาดใหญ่   ถ้าข้อความถูกส่งไปยังผู้รับ 5,000 คนขึ้นไป ขนาดของข้อความจะต้องไม่เกินขีดจำกัดนี้ ถ้าขนาดของข้อความเกินขีดจำกัดนี้ ข้อความจะไม่ถูกส่ง และผู้ส่งจะได้รับรายงานที่ไม่มีการส่ง (NDR) จำนวนผู้รับทั้งหมดจะถูกกำหนดหลังจากการขยายกลุ่มการแจกจ่าย

2 เมกะไบต์

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดกฎการนำส่ง

ขีดจำกัดเหล่านี้จะควบคุมกฎแบบทั่วทั้งองค์กร หรือที่รู้จักในชื่อ กฎการนำส่ง

 

ขีดจำกัด ค่า

จำนวนกฎการนำส่งสูงสุด   จำนวนกฎสูงสุดที่สามารถมีอยู่ในองค์กร

100 กฎ

ขนาดสูงสุดของกฎการนำส่งแต่ละรายการ   จำนวนอักขระสูงสุดที่สามารถใช้ในกฎการนำส่งเดียว อักขระที่ใช้ในเงื่อนไข ข้อยกเว้น และการกระทำ

4,000 อักขระ

ขีดจำกัดอักขระสำหรับนิพจน์ปกติที่ใช้ในกฎการนำส่ง   จำนวนอักขระทั้งหมดที่ใช้โดยนิพจน์ปกติทั้งหมด ในเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกฎการนำส่งทั้งหมดในองค์กร คุณสามารถมีกฎเพียงไม่กี่ข้อซึ่งใช้นิพจน์ปกติที่ยาวและซับซ้อน หรือคุณสามารถมีกฎหลายข้อที่ใช้นิพจน์ปกติแบบง่าย

20,000 อักขระ

จำนวนผู้รับสูงสุดที่เพิ่มในข้อความโดยกฎการนำส่งทั้งหมด   เมื่อข้อความถูกดำเนินการโดยกฎการนำส่งต่างๆ จะสามารถเพิ่มผู้รับในข้อความได้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้น หลังจากถึงขีดจำกัดแล้ว ผู้รับที่เหลือจะไม่ถูกเพิ่มลงในข้อความ และจะไม่สามารถเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายลงในข้อความโดยกฎการนำส่ง

ผู้รับ 100 คน

จำนวนครั้งที่ข้อความเปลี่ยนเส้นทาง   จำนวนครั้งที่ข้อความจะถูกเปลี่ยนเส้นทาง ส่งต่อ หรือตอบกลับโดยอัตโนมัติตามกฎกล่องจดหมายเข้า ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ ก มีกฎกล่องจดหมายเข้าที่จะเปลี่ยนเส้นทางข้อความไปยังผู้ใช้ ข โดยยึดตามผู้ส่ง ผู้ใช้ ข มีกฎกล่องจดหมายเข้าที่จะส่งต่อข้อความไปยังผู้ใช้ ค โดยยึดตามคำสำคัญในบรรทัดเรื่อง ถ้ามีข้อความที่เป็นไปตามทั้งสองเงื่อนไข ข้อความนั้นจะส่งไปยังผู้ใช้ ข เท่านั้น แต่จะไม่ถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้ ค เนื่องจากอนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางได้เพียงหนึ่งครั้ง ในกรณีนี้ ข้อความจะถูกทิ้งไปโดยไม่มีการส่งรายงานที่ไม่มีการส่ง (NDR) ไปยังผู้ใช้ ข เพื่อบ่งชี้ว่าข้อความนั้นไม่ได้ถูกส่งไปยังผู้ใช้ ค ในทำนองเดียวกัน ถ้าผู้ใช้ ข กำหนดค่าการตอบกลับอัตโนมัติ (ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อความ ไม่อยู่ที่สำนักงาน) ข้อความที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางหรือถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้ ข จะไม่ทำให้เกิดการตอบกลับอัตโนมัติ

ขีดจำกัดนี้จะป้องกันการเกิดการวนรอบของอีเมลที่จะเป็นผลให้กล่องจดหมายของผู้ใช้ถูกใส่จนเต็มความจุสูงสุด

1 การเปลี่ยนเส้นทาง

ด้านบนของหน้า

ขีดจำกัดการควบคุม

ขีดจำกัดเหล่านี้จะควบคุมการตั้งค่าการควบคุมที่ใช้สำหรับการอนุมัติข้อความ ซึ่งนำไปใช้ในกลุ่มการแจกจ่ายและกฎการนำส่ง

 

ขีดจำกัด ค่า

ขนาดสูงสุดของกล่องจดหมายที่รอการอนุมัติ   ถ้ากล่องจดหมายที่รอการอนุมัติมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ ข้อความที่ต้องมีการควบคุมจะถูกส่งกลับไปยังผู้ส่งในรายงานที่ไม่มีการส่ง (NDR)

10 กิกะไบต์

จำนวนผู้ควบคุมสูงสุด   จำนวนผู้ควบคุมสูงสุดที่คุณสามารถกำหนดให้กับหนึ่งกลุ่มการแจกจ่ายที่มีการควบคุม หรือที่สามารถเพิ่มให้กับข้อความที่ใช้หนึ่งกฎการนำส่ง โปรดสังเกตว่าคุณไม่สามารถระบุกลุ่มการแจกจ่ายเป็นผู้ควบคุมได้

ผู้ควบคุม 10 คน

การหมดอายุของข้อความที่รอการควบคุม   ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่รอการควบคุมจะหมดอายุภายในสองวัน อย่างไรก็ตาม การประมวลผลข้อความที่มีการควบคุมที่หมดอายุจะเกิดขึ้นทุกๆ เจ็ดวัน ซึ่งหมายความว่าข้อความที่มีการควบคุมอาจหมดอายุเมื่อใดก็ได้ในระหว่างสองถึงเก้าวัน

2 วัน

อัตราสูงสุดสำหรับข้อความแจ้งเตือนการควบคุมที่หมดอายุ   ขีดจำกัดนี้จะกำหนดจำนวนข้อความแจ้งเตือนสูงสุดสำหรับข้อความที่มีการควบคุมที่หมดอายุภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง ขีดจำกัดนี้มีผลใช้ในฐานข้อมูลกล่องจดหมายแต่ละรายการในศูนย์ข้อมูล

ในช่วงที่มีการใช้งานจำนวนมาก ผู้ส่งบางรายอาจไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่มีการควบคุมที่หมดอายุแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งยังคงสามารถค้นหาข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ได้โดยใช้รายงานการส่ง

การแจ้งเตือนการหมดอายุ 300 รายการต่อชั่วโมง

ด้านบนของหน้า

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร