ซ่อมแซมการเชื่อมต่อไปยังบัญชีของคุณใน Outlook

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2010-06-15

ถ้าคุณพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับอีเมลโดยใช้ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ Outlook วินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาดในแฟ้มโปรไฟล์ Outlook ของคุณ การซ่อมแซมโปรไฟล์ของคุณอาจช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ

ฉันจะซ่อมแซมโปรไฟล์ Outlook 2007 ได้อย่างไร

  1. ใน Outlook 2007 บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี ในแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีของคุณ แล้วคลิก ซ่อมแซม ทำตามพร้อมท์จากตัวช่วยสร้างการซ่อมแซม

  3. เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้น ให้เริ่มต้น Outlook 2007 ใหม่

ฉันจะซ่อมแซมโปรไฟล์ Outlook 2010 ได้อย่างไร

  1. ใน Outlook 2010 บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิกลูกศรถัดจาก การตั้งค่าบัญชี แล้วจึงคลิก การตั้งค่าบัญชี

  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี ในแท็บ อีเมล ให้เลือกบัญชีของคุณ แล้วคลิก ซ่อมแซม ทำตามพร้อมท์จากตัวช่วยสร้างการซ่อมแซม

  3. เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้น ให้เริ่มต้น Outlook 2010 ใหม่

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

หากขั้นตอนนี้ไม่ได้เชื่อมต่อคุณกับบัญชีอีกครั้ง โปรดติดต่อฝ่ายให้ความช่วยเหลือของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร