การกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์และการดูแลข้อความให้ปลอดภัย

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-12-04

บริการอีเมลแบบ Cloud-Based ของ Microsoft ทุกรุ่นจะใช้ Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) เพื่อจัดการกับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์และฟิชชิ่ง เมื่อเกตเวย์เซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการอีเมลแบบ Cloud-Based ได้รับข้อความ ระบบจะประเมินและกำหนดค่าระดับความมั่นใจอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ (SCL) ให้กับข้อความ ค่าการประเมิน SCL ที่กำหนดให้ข้อความจะแสดงโอกาสที่ข้อความจะเป็นสแปม บนพื้นฐานของลักษณะดังกล่าวเป็นเนื้อหา ส่วนหัวของข้อความ และอื่นๆ SCL จะถูกเพิ่ม Metadata ข้อความเป็นข้อความที่เดินทางผ่านโครงสร้างพื้นฐานของบริการอีเมลแบบ Cloud-Based

ค่า SCL เป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 9 ค่าการประเมิน SCL ที่สูงขึ้นแสดงว่าข้อความมีโอกาสที่จะเป็นสแปมมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของบริการอีเมลแบบ Cloud-Based มีขีดจำกัด SCL ที่ตายตัวซึ่งจะกำหนดการดำเนินการใน SCL ที่ระบุ

 

ขีดจำกัด SCL

การดำเนินการ

SCL เป็น 5 หรือมากกว่า

ข้อความจะถูกส่งไปยังบริการอีเมลแบบ Cloud-Based ซึ่งจะส่งต่อข้อความไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของผู้ใช้

SCL เป็น 4 หรือน้อยกว่า

ข้อความจะถูกส่งไปยังบริการอีเมลแบบ Cloud-Based ซึ่งจะส่งต่อข้อความไปยังกล่องขาเข้าของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถกำหนดค่ารายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย ซึ่งอีเมลของผู้ส่งเหล่านี้จะไม่ถูกกำหนดให้เป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ และกำหนดค่าผู้ส่งที่ถูกบล็อก ซึ่งอีเมลของผู้ส่งเหล่านี้จะถูกกำหนดเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์เสมอ

การกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่จัดการโดยผู้ใช้

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการเปิดใช้งานการกรองอีเมลขยะบนกล่องจดหมายทั้งหมดในบริการอีเมลแบบ Cloud-Based ผู้ใช้สามารถจัดการกับการตั้งค่าอีเมลที่ไม่พึงประสงค์บางรายการสำหรับกล่องจดหมายของตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้สามารถจัดการกับอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ โปรดดูที่ การตั้งค่าอีเมลขยะ

ข้อความที่ปลอดภัยใน FOPE ที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบ

แม้ว่าระบบอีเมลบนอินเทอร์เน็ตของ Microsoft ทั้งหมดจะได้รับการป้องกันโดยโครงสร้างพื้นฐาน FOPE แต่ความสามารถในการจัดการคุณลักษณะการดูแลข้อความให้ปลอดภัยด้วย FOPE Administration Center ถูกจำกัดไว้ที่ผู้ดูแลระบบของ Microsoft Office 365 for enterprises และ Live@edu

ตารางต่อไปนี้อธิบายคุณลักษณะการดูแลข้อความให้ปลอดภัยที่คุณสามารถจัดการใน FOPE Administration Center

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการคุณลักษณะเหล่านี้สำหรับ Microsoft Office 365 for enterprises โปรดดูที่ ความแตกต่างกันของคุณลักษณะ FOPE ใน Office 365

 

ขอบเขต

คำอธิบาย

ระบบป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

การกรองการเชื่อมต่อโดยใช้รายการที่บล็อกตาม Microsoft DNS

ระบบป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

การกรองเนื้อหาจากทีมวิเคราะห์อีเมลที่ไม่พึงประสงค์ของ Microsoft สำหรับการปรับปรุงอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในเวลาจริง

ระบบป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

การสนับสนุนผู้ส่งที่ปลอดภัย

ระบบป้องกันไวรัส

เครื่องมือป้องกันไวรัสหลายระบบที่สแกนในเกตเวย์ FOPE

ตัวควบคุมจดหมายขาเข้า

การทำรายการที่ปลอดภัย, การทำรายการที่ข้าม

ตัวควบคุมจดหมายขาเข้า

การกำหนดค่าการเข้ารหัส TLS และการบังคับใช้

ตัวควบคุมจดหมายขาเข้า

การกรองการเชื่อมต่อ เนื้อหา และนโยบาย

ตัวควบคุมจดหมายขาออก

การกำหนดเส้นทาง SMTP ขาออกที่กำหนดเอง

ตัวควบคุมจดหมายขาออก

การกำหนดค่าการเข้ารหัส TLS และการบังคับใช้

ขั้นตอนการกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

วิธีการกรองอีเมลที่ไม่พึงประสงค์สองวิธีจะถูกนำไปใช้ก่อนที่จะมีการส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายบนอินเทอร์เน็ต:

  • การกรองการเชื่อมต่อ   จะมีการตรวจสอบจำนวนข้อความที่ส่งจากที่อยู่ IP ที่อยู่เดียว การเชื่อมต่อจากที่อยู่ IP เดียวที่ส่งอีเมลเป็นจำนวนมากไปยังผู้รับอย่างน้อยหนึ่งรายในโดเมนของคุณจะถูกสงสัยว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์

  • การกรองเนื้อหา   จะมีการตรวจสอบวลีหรือคำสำคัญภายในเรื่องและเนื้อหาของข้อความที่อาจแสดงว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่ไม่พึงประสงค์

ข้อความที่เป็นไปตามเกณฑ์การกรองจะถูกบล็อกหรือถูกส่งไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะของผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้กฎแบบทั่วทั้งองค์กรเพื่อควบคุมโฟลว์ข้อความอีเมลในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น กฎที่อาจปฏิเสธอีเมลทั้งหมดที่มีคำสำคัญที่ระบุ หรือมาจากแหล่งที่เฉพาะเจาะจง

ข้อความฉุกเฉินและข้อความออกอากาศ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน องค์กรของคุณอาจต้องส่งข้อความออกอากาศไปยังผู้ใช้ทั้งหมดในบริการอีเมลแบบ Cloud-Based องค์กรบางแห่งจะใช้บริการแจ้งเตือนฉุกเฉินของบริษัทอื่นเพื่อดำเนินการนี้

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความเหล่านี้จะไม่ถูกถือว่าเป็นสแปมจาก FOPE และผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับข้อความเหล่านี้โดยเร็วที่สุด ให้ดำเนินการตามวิธีต่อไปนี้

ถ้าคุณกำลังส่งข้อความออกอากาศไปยังผู้ใช้จำนวนมากในครั้งเดียว โปรดจำไว้ว่าจะมีการยอมรับข้อความ 100 ข้อความเท่านั้นต่อการเชื่อมต่อหนึ่งรายการ ถ้ามีข้อความมากกว่า 100 ข้อความอยู่ในคิวการส่งไปยังบริการอีเมลแบบ Cloud-Based การเชื่อมต่อจะหยุดหลังจากส่ง 100 ข้อความ และเซิร์ฟเวอร์อีเมลในสถานที่ของคุณต้องสร้างการเชื่อมต่อใหม่เพื่อส่งอีก 100 ข้อความในแบทช์ถัดไป ดังนั้น คุณต้องวางแผนเกี่ยวกับข้อความออกอากาศฉุกเฉินที่จะให้คุณสามารถส่งอีเมลให้กับผู้ใช้ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่เกินขีดจำกัด 100 ข้อความต่อการเชื่อมต่อหนึ่งรายการ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดำเนินการดังกล่าวคือการใช้กลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกเพื่อลดจำนวนข้อความที่จะส่งภายในครั้งเดียว กลุ่มจะได้รับการดำเนินการเป็นผู้รับหนึ่งรายตามข้อจำกัดในการส่งอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การส่งข้อความออกอากาศไปยังผู้ใช้ทั้งหมด

ถ้าคุณใช้บริการแจ้งเตือนฉุกเฉินของบริษัทอื่นเพื่อออกอากาศข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ใช้ของคุณ โปรดติดต่อตัวแทนของบริการอีเมลแบบ Cloud-Based เพื่อให้ตรวจสอบว่าบริการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Windows Live

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร