การเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมต่อ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีอีเมลได้มากที่สุดห้าบัญชีจากบัญชี Cloud-Based ของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถส่ง รับ และอ่านข้อความอีเมลจากบัญชีที่เชื่อมต่อเหล่านั้นใน Outlook Web App เริ่มต้นใช้งานโดยไปที่ ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ

noteหมายเหตุ:
ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีของคุณ
การเชื่อมต่อเข้ากับบัญชีอีเมลอื่นๆ

บัญชีที่คุณเชื่อมต่ออนุญาตการเข้าถึง POP หรือ IMAP บริการอีเมลบางรายต้องการให้คุณเปิดใช้การเข้าถึง POP หรือ IMAP โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี บริการอื่นๆ จะอนุญาตการเข้าถึง POP หรือ IMAP โดยอัตโนมัติ ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อจาก Outlook Web App ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP บนบัญชีที่คุณเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการเข้าถึง POP หรือ IMAP สำหรับบริการอีเมลที่ถูกใช้งานเป็นประจำ โปรดดู การเปิดการเข้าถึง POP หรือ IMAP เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับบัญชีอื่น

Post Office Protocol (POP) รุ่น 3 จะช่วยให้โปรแกรมอีเมลดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลบนอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดข้อมูลนั้นมายังโปรแกรมอีเมลบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ Internet Message Access Protocol (IMAP) รุ่น 4rev1 ไม่เพียงแต่จะดึงอีเมลจากบัญชีที่เชื่อมต่อ แต่ยังคัดลอกโครงสร้างโฟลเดอร์หรือป้ายชื่อจากบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณมายังคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POP และ IMAP โปรดดูที่ การใช้โปรแกรมอีเมล POP3 และ IMAP4

รับอีเมลจากบัญชีอื่น
การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ของบัญชีที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถตอบกลับหรือส่งอีเมลจากบัญชี Cloud-Based ของคุณได้โดยใช้ที่อยู่ของบัญชีที่เชื่อมต่อ จากข้อความอีเมล ให้เลือกที่อยู่อีเมลของบัญชีที่เชื่อมต่อในรายการแบบหล่นลง จาก เมื่อคุณส่งข้อความโดยใช้ที่อยู่บัญชีที่เชื่อมต่อ ข้อความที่ส่งโดยบัญชี Cloud-Based ของคุณในนามของที่อยู่อีเมลของบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ ถ้าคุณไม่สามารถส่งจดหมายโดยใช้ที่อยู่ของบัญชีที่เชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ตรวจสอบความเป็นเจ้าของของบัญชีนั้นแล้วหรือไม่ เพื่อให้คุณสามารถส่งโดยใช้ที่อยู่ของบัญชีนั้นได้ ใน ตัวเลือก > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ ให้คลิกการเชื่อมโยงของบัญชีที่เชื่อมต่อซึ่งแสดงในคอลัมน์ การดำเนินการ เพื่อส่งอีเมลการตรวจสอบไปยังบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ จากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้นและคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลการตรวจสอบเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง ส่ง และ ตอบกลับ โดยใช้ที่อยู่นั้นจากบัญชี Cloud-Based ของคุณ

การใช้ กฎของกล่องขาเข้า เพื่อเรียงลำดับข้อความที่ดาวน์โหลด

หลังจากที่คุณได้เพิ่มบัญชีที่เชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถใช้กฎของกล่องขาเข้า ได้รับผ่านการเชื่อมต่อกับบัญชีนี้ เพื่อย้ายข้อความจากบัญชีนั้นไปยังโฟลเดอร์ที่คุณระบุ

 1. เมื่อต้องการสร้างกฏของคุณ ให้คลิก ตัวเลือก > สร้างกฎกล่องขาเข้า

 2. คลิก ใหม่

 3. ในหน้าต่าง สร้างกฎกล่องขาเข้า ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. ใน เมื่อข้อความมาถึง และ คลิก มีการส่งและรับข้อความ จากนั้นคลิก ได้รับผ่านบัญชีนี้

 5. เลือกบัญชีที่เชื่อมต่อที่คุณกำลังสร้างกฎนี้

 6. ใน ดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้เลือก ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นทำตามพร้อมท์เพื่อเลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ที่จะย้ายข้อความนั้นไป

 7. คลิก บันทึก เพื่อเสร็จสิ้นการสร้างกฎของคุณ

การตรวจสอบสถานะบัญชีที่เชื่อมต่อและความถี่ในการดาวน์โหลดอีเมล

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว ให้ดูในคอลัมน์ สถานะ สำหรับบัญชีที่เลือกใน ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชี > บัญชีที่เชื่อมต่อ หรือคลิก รายละเอียด ของบัญชีเพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อโดยละเอียดในส่วน สถานะปัจจุบัน ส่วน สถานะปัจจุบัน จะแสดงข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับบัญชีที่เชื่อมต่อ ถ้าบัญชีที่เชื่อมต่อไม่ดาวน์โหลดอีเมล ส่วนจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหา หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับการแนะนำในส่วน สถานะปัจจุบัน คลิก บันทึก และ Outlook Web App จะพยายามดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชี เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหาของบัญชีที่เชื่อมต่อโดยใช้ข้อมูลในส่วน สถานะปัจจุบัน แทนการลบการเชื่อมต่อบัญชี ถ้าคุณลบและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ ข้อความที่คุณดาวน์โหลดก่อนหน้าจะถูกดาวน์โหลดอีกครั้ง

เมื่อคุณเพิ่มบัญชีที่ถูกเชื่อมต่อครั้งแรก อีเมลจะดาวน์โหลดได้ทันที หลังการดาวน์โหลดครั้งแรก อีเมลจะถูกดาวน์โหลดจากบัญชีที่มีการเชื่อมต่อทุกชั่วโมง เมื่อคุณได้ไม่ลงชื่อเข้าใช้ใน Outlook Web App เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ใน Outlook Web App อีเมลจะถูกดาวน์โหลดถี่มากขึ้น เมื่อต้องการดาวน์โหลดอีเมลจากบัญชีเชื่อมต่อของคุณเวลาใดก็ตาม ให้คลิกปุ่ม Check Messages ที่ด้านบนของภาพรายการข้อความ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับบัญชีที่อนุญาตให้เข้าถึง POP ลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นคือการเก็บข้อความอีเมลไว้ทั้งในกล่องจดหมายของบัญชีที่เชื่อมต่อและในอีเมลของคุณในบัญชี Cloud-Based ของคุณ อย่างไรก็ตาม บริการบางส่วนอาจไม่เก็บสำเนาไว้ในกล่องขาเข้า เว้นแต่คุณจะไปที่การตั้งค่าบัญชีนั้นและเลือกตัวเลือกให้เก็บสำเนาไว้ในบัญชีนั้น

 • หากคุณมีการเชื่อมต่ออยู่กับบัญชี Hotmail เพื่อส่งและรับอีเมลสำหรับบัญชีนั้น ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Hotmail ของคุณทุกๆ 120 วัน เพื่อให้บัญชี Hotmail ของคุณไม่ถูกลบออกไป (Hotmail จะลบบัญชีที่ไม่ใช้งานเพื่อช่วยป้องกันอีเมลขยะ)

 • คุณสามารถเพิ่มบัญชีอีเมล Hotmail บัญชีอีเมลที่เปิดใช้งาน IMAP หรือบัญชีที่เปิดใช้งาน POP ได้ ถ้าคุณต้องการรับจดหมายจากบัญชีที่ไม่ใช่ Hotmail ซึ่งไม่สนับสนุนการเข้าถึง POP หรือ IMAP คุณจะต้องตั้งค่าการส่งต่ออีเมล ตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัญชีอีเมลเพื่อดูว่ามีการสนับสนุนการส่งต่ออีเมลหรือไม่ ถ้ามีการตั้งค่าอยู่แล้ว คุณสามารถส่งต่อข้อความอีเมลของคุณจากบัญชีอื่นไปยังบัญชีของคุณในบัญชี Cloud-Based ได้

 • เมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ากับบัญชีหนึ่งโดยใช้การเข้าถึง POP คุณอาจไม่สามารถรับข้อความทั้งหมดในกล่องจดหมายของบัญชีอื่นได้ ถ้าคุณไม่สามารถรับข้อความได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP ในบัญชีอื่นของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร