การเชื่อมต่อ Windows PowerShell กับบริการ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-01-24

หลังจากที่คุณติดตั้งและกำหนดค่า PowerShell Windows และ Windows Remote Management (WinRM) บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณต้องเชื่อมต่อ PowerShell Windows บนคอมพิวเตอร์ภายในของคุณเข้ากับบริการ Cloud-Based เพื่อดำเนินการงานต่างๆ ในองค์กร Cloud-Based ของคุณ

เมื่อคุณเริ่ม Windows PowerShell คุณจะอยู่ในเซสชัน Windows PowerShell ของคอมพิวเตอร์ภายในของคุณ เซสชันคืออินสแตนซ์ของ Windows PowerShell ที่มีคำสั่งทั้งหมดที่คุณสามารถใช้งานได้

เซสชัน Windows PowerShell ของคอมพิวเตอร์ภายในของคุณเรียกว่า รายการฝั่งไคลเอ็นต์ ซึ่งมีเฉพาะคำสั่ง Windows PowerShell พื้นฐานเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน ด้วยการเชื่อมต่อกับบริการ Cloud-Based คุณจะเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟท์ที่เรียกว่า เซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีคำสั่งที่ใช้ในบริการ Cloud-Based

ก่อนที่จะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ ดูให้แน่ใจว่าคุณมี Windows PowerShell และ WinRM เวอร์ชันที่ถูกต้องติดตั้งและกำหนดค่าอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การติดตั้งและกำหนดค่า Windows PowerShell

ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้ที่คุณจะใช้ในการเชื่อมต่อนั้นได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อโดยการใช้ Windows PowerShell สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การควบคุมการเข้าถึง Windows Remote Management ของผู้ใช้

การเชื่อมต่อ Windows PowerShell บนคอมพิวเตอร์ในระบบไปยังบริการ Cloud-Based

 1. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก Windows PowerShell แล้วคลิก Windows PowerShell

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  $LiveCred = Get-Credential
  
 3. ในหน้าต่าง การร้องขอข้อมูลประจำตัวของ Windows PowerShell ให้พิมพ์ข้อมูลประจำตัวของบัญชีผู้ใช้ในองค์กร Cloud-Based ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
  
  noteหมายเหตุ:
  พารามิเตอร์ AllowRedirection ช่วยให้องค์กร Cloud-Based ในศูนย์ข้อมูลทั้งหมดทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อ Windows PowerShell เข้ากับบริการที่ใช้ Cloud ได้โดยใช้ URL เดียวกัน
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Import-PSSession $Session
  

  ขณะนี้คำสั่งที่ใช้ในบริการ Cloud-Based จะถูกนำเข้าไปยังรายการฝั่งไคลเอ็นต์ของคอมพิวเตอร์ภายในของคุณ ซึ่งติดตามโดยแถบความคืบหน้า เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ได้

การยกเลิกการเชื่อมต่อ Windows PowerShell จากบริการ Cloud-Based

เมื่อคุณใช้เซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Windows PowerShell เสมอโดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Remove-PSSession <session variable>

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดโดยตัวแปร $Session ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

Remove-PSSession $Session

สิ่งสำคัญ   ถ้าคุณปิดหน้าต่าง Windows PowerShell โดยไม่ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อของคุณจะยังคงเปิดอยู่ต่อไปอีก 15 นาที บัญชีผู้ใช้ของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเซสชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้เพียงครั้งละสามจุดเท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจงใช่หรือไม่

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับเซสชันด้านเซิร์ฟเวอร์ คุณก็พร้อมที่จะดำเนินงานในบริการ Cloud-Based แล้ว สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูที่ ใช้ Windows PowerShell ใน Exchange Online

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ดูวิดีโอต่อไปนี้ Office 365: การแก้ไขปัญหา PowerShell สำหรับ Exchange Online

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows PowerShell: คำถามที่ถามบ่อยสำหรับผู้ดูแลระบบ

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร