การตั้งค่า Outlook 2007 สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-01-22

คุณสามารถเชื่อมต่อ Microsoft Office Outlook 2007 ไปยังบัญชีอีเมลของคุณ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ POP3 หรือ IMAP4

importantข้อมูลสำคัญ:
ถ้าคุณใช้ Outlook 2007 ขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณด้วยบัญชี Exchange แทนการเชื่อมต่อผ่าน POP3 หรือ IMAP4 การใช้บัญชี Exchange ช่วยให้คุณใช้ปฏิทินและคุณลักษณะความร่วมมืออื่นๆ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเชื่อมต่อผ่าน IMAP4 หรือ POP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อ Outlook 2007 โดยใช้บัญชี Exchange ให้ดูที่ การตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2007
ฉันจะตั้งค่า Outlook 2007 สำหรับการเข้าถึงแบบ POP3 หรือ IMAP4 ไปยังบัญชีอีเมลได้อย่างไร

 1. เริ่มต้น Outlook กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี จะเปิดขึ้นในครั้งแรกที่คุณเริ่ม Outlook หากกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี ไม่เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Outlook เป็นครั้งแรก ให้ทำดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

  2. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี ให้คลิก ใหม่ บนแท็บ อีเมล

 2. ในหน้า เลือกบริการอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Microsoft Exchange, POP, IMAP หรือ HTTP จากนั้นคลิก ถัดไป

 3. ที่ด้านล่างของหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ด้วยตนเอง

 4. คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมล จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ในหน้า การตั้งค่าอินเตอร์เน็ตอีเมล ให้ใส่ข้อมูลต่อไปนี้

  ในส่วน ข้อมูลผู้ใช้:

  1. ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้มองเห็นเมื่อคุณส่งอีเมลจากบัญชีนี้

  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  ในส่วน ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์:

  1. ใต้ ชนิดบัญชี ให้เลือก IMAP หรือ POP3 พิจารณาใช้ IMAP

  2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP4 ขาเข้า โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้

  3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  ในส่วน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ:

  1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จดจำรหัสผ่านของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก จำรหัสผ่าน

 6. ที่มุมล่างขวาของหน้า ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วใส่ข้อมูลในกล่อง การตั้งค่าอินเตอร์เน็ตอีเมล ดังต่อไปนี้

  ในแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ของฉัน (SMTP) ต้องมีการรับรองความถูกต้อง

  บนแท็บ ขั้นสูง:

  1. ใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) หรือ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) ถัดจาก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสต่อไปนี้ ให้เลือก SSL ในกล่องดรอปดาวน์

  2. ใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ถัดจาก ใช้ชนิดการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสต่อไปนี้ เลือก TLS และคลิก ตกลง

  3. ถ้าคุณใช้ POP3 และคุณต้องการเก็บสำเนาของข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ การนำส่ง ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ข้อความทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ และเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 7. บนหน้า เพิ่มการตั้งค่าอีเมลใหม่ ให้คลิก ถัดไป

 8. บนหน้า ขอแสดงความยินดี ให้คลิก เสร็จสิ้น ปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี

 9. บนหน้า การตั้งค่าบัญชี ให้คลิก ปิด

 10. ถ้าคุณใช้ IMAP4 คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณได้เพิ่มไว้ คลิก ใช่ ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook 2007 เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะให้ซิงโครไนซ์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ในระบบของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook 2007 โปรดดูเอกสารวิธีใช้ที่มาพร้อมกับ Outlook 2007

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าควรใช้ POP3 หรือ IMAP4 ให้พิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร