การตั้งค่า Outlook 2003 สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-04-30

คุณสามารถเชื่อมต่อ Outlook 2003 กับบัญชีอีเมลของคุณได้โดยใช้ POP3 หรือ IMAP4 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยใช้ POP3 หรือ IMAP4 คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะปฏิทินหรือการทำงานร่วมกันอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยใช้บัญชี Exchange

ถ้ากล่องจดหมายของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Cloud-Based (ตัวอย่างเช่น ใน Microsoft Office 365 for enterprises หรือ Office 365 for professionals and small businesses) และคุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณด้วย Outlook 2003 คุณจะต้องเลือกตัวเลือก POP3 หรือ IMAP4 เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Outlook 2003 โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย "ฉันจะใช้ Outlook 2003 ในการเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของฉันได้หรือไม่" ใน คำถามที่ถามบ่อย: โปรแกรมอีเมล

importantข้อมูลสำคัญ:
ถ้าคุณใช้ Outlook 2003 และกล่องจดหมายของคุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Cloud-Based คุณยังอาจสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลได้ด้วยบัญชี Exchange แทนการเชื่อมต่อผ่าน POP3 หรือ IMAP4 การใช้บัญชี Exchange ช่วยให้คุณใช้ปฏิทินและคุณลักษณะความร่วมมืออื่นๆ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเชื่อมต่อผ่าน IMAP4 หรือ POP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ "ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง" ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้
ฉันจะตั้งค่า Outlook 2003 สำหรับการเข้าถึงแบบ POP3 หรือ IMAP4 ไปยังบัญชีอีเมลได้อย่างไร

 1. เปิด Outlook 2003 หากหน้า การเริ่มต้น Outlook 2003 ไม่เปิดขึ้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชีอีเมล

  2. ในหน้า บัญชีอีเมล ในส่วน อีเมล ให้คลิก เพิ่มบัญชีอีเมล แล้วคลิก ถัดไป เพื่อไปที่ขั้นตอนที่ 2

  หากหน้า การเริ่มต้น Outlook 2003 เปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มต้น Outlook ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1. คลิก ถัดไป ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง

  2. ในหน้า การกำหนดค่าบัญชี ให้คลิก ถัดไป อีกครั้ง

 2. ในหน้า ชนิดเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือก IMAP หรือ POP3 แล้วคลิก ถัดไป พิจารณาการใช้ IMAP เนื่องจากมีการสนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ มากกว่า

 3. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล:

  ในส่วน ข้อมูลผู้ใช้:

  1. ในกล่อง ชื่อของคุณ ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการให้ผู้ใช้มองเห็นเมื่อคุณส่งอีเมลจากบัญชีนี้

  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  ในส่วน ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์:

  1. หากคุณใช้ IMAP ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (IMAP) หากคุณใช้ POP ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP4 ขาเข้า โปรดดูที่ การค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

  2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก โปรดดูที่ การค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

  ในส่วน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ:

  1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

  2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook จดจำรหัสผ่านของคุณ ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก จำรหัสผ่าน

   noteหมายเหตุ:
   โปรดอย่าเลือก เข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication (SPA)
 4. ที่มุมล่างขวาของหน้า ให้คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ดังต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ ทั่วไป ในส่วน บัญชีจดหมาย ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับบัญชีอีเมลนี้

  2. ในแท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์ของฉัน (SMTP) ต้องมีการรับรองความถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า

  3. บนแท็บ ขั้นสูง:

  • ในส่วน เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) หรือ เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3) ให้เลือกกล่องกาเครื่อง เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ (SSL)

  • ในส่วน เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสลับ (SSL) แล้วคลิก ตกลง

  • หากคุณใช้ POP3 และคุณต้องการเก็บสำเนาของข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ในส่วน การนำส่ง ให้คลิก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ ข้อความทั้งหมดจะถูกเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ และเก็บไว้ในระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. ในเพจ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล (IMAP) ให้คลิก ถัดไป

 6. ในเพจ ขอแสดงความยินดี ให้คลิก เสร็จสิ้น

 7. ถ้าคุณใช้ IMAP4 จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มไว้หรือไม่ คลิก ใช่ ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook 2003 เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ในระบบของคุณ จากนั้นคลิกที่ ตกลง

การค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 โปรดพิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • ในกรณีที่กล่องจดหมายของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Cloud-Based เพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App หรือผ่านโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุนการเข้าถึงบัญชี Exchange เช่น Outlook 2007, Outlook 2010, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion, Entourage 2008 Web Services Edition หรือ Outlook for Mac 2011 การเชื่อมต่อบัญชีของคุณโดยใช้ POP3 และ IMAP4 จะไม่มีคุณลักษณะอีเมลและการทำงานร่วมกันให้คุณใช้มากนักเมื่อคุณเชื่อมต่อโดยใช้บัญชี Exchange

 • ถ้าคุณใช้ Outlook 2003 และกล่องจดหมายของคุณไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Cloud-Based คุณอาจสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลได้ด้วยบัญชี Exchange แทนการใช้ POP3 หรือ IMAP4 การใช้บัญชี Exchange ช่วยให้คุณใช้ปฏิทินและคุณลักษณะความร่วมมืออื่นๆ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้งานได้ หากคุณเชื่อมต่อผ่าน IMAP4 หรือ POP3

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร