ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาธารณะ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-03-19

กลุ่มสาธารณะในสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในองค์กรของคุณมีการทำงานเช่นเดียวกับรายชื่อผู้รับอีเมล ผู้ใช้สามารถส่งข้อความอีเมลไปยังที่อยู่ของกลุ่มสาธารณะเพื่อกระจายข้อความไปยังสมาชิกทั้งหมดในกลุ่ม คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่หรือสร้างกลุ่มของตัวเองในส่วน ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > กลุ่ม สร้างและจัดการกลุ่มของคุณเองโดยใช้บานหน้าต่าง กลุ่มสาธารณะที่ฉันเป็นเจ้าของ เข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มที่มีอยู่ในสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันโดยใช้แท็บ กลุ่มสาธารณะที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่

noteหมายเหตุ:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_FeatureNotAvailable>)

กลุ่มสาธารณะสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลากหลาย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วน:

  • กลุ่มชื่อ coffeeklatsch สำหรับให้ผู้ใช้เข้าร่วมหากต้องการส่งข้อความไปยังกลุ่มเกี่ยวกับหัวเรื่องและประสบการณ์เกี่ยวกับกาแฟ

  • กลุ่มชื่อ InsuranceTalk ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับตัวแทนของบริษัทประกันภัยสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย

เกี่ยวกับกลุ่มสาธารณะ
การทำความเข้าใจผู้ใช้ที่แตกต่างกันในกลุ่ม

กลุ่มสาธารณะประกอบด้วยผู้ใช้ประเภทต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับกลุ่มของผู้ใช้

เจ้าของ   หากคุณสร้างกลุ่มสาธารณะที่คุณเป็นเจ้าของ ในฐานะเจ้าของ คุณสามารถลบกลุ่ม เพิ่มหรือเอาสมาชิกออก ระบุผู้ที่สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่ม และกำหนดตัวเลือกการอนุมัติสำหรับข้อความก่อนที่สมาชิกจะส่งข้อความไปยังกลุ่ม

เจ้าของรายอื่น   หากมีการเพิ่มให้คุณเป็นเจ้าของกลุ่ม คุณจะมีการควบคุมกลุ่มในระดับเดียวกันกับผู้สร้างกลุ่ม

สมาชิก   หากคุณเข้าร่วมกลุ่มจากสมุดที่อยู่หรือมีการเพิ่มเป็นสมาชิก คุณสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มและรับข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยังกลุ่ม คุณสามารถดูข้อมูลของเจ้าของ สมาชิก ผู้ควบคุม และข้อมูลกลุ่มอื่นๆ จากสมุดที่อยู่ได้โดยการคลิก รายละเอียด ของกลุ่ม

ผู้ควบคุม   หากคุณเป็นเจ้าของกลุ่มและคุณสร้างกลุ่ม คุณจะเป็นผู้ควบคุมกลุ่มตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิด การอนุมัติข้อความ สำหรับกลุ่ม หากมีการเพิ่มให้คุณเป็นเจ้าของ แต่คุณไม่ได้เป็นผู้สร้างกลุ่ม คุณสามารถเพิ่มให้ตัวเองเป็นผู้ควบคุมของกลุ่มได้ ในฐานะผู้ควบคุม คุณสามารถเพิ่มผู้ควบคุมรายอื่น อนุมัติหรือปฏิเสธข้อความก่อนที่จะมีการส่งไปยังกลุ่ม และตัดสินเลือกวิธีการแจ้งเตือนผู้ส่งข้อความเมื่อข้อความไม่ผ่านการอนุมัติ

ผู้ส่ง   คุณไม่ต้องเป็นสมาชิกเพื่อส่งข้อความไปยังกลุ่ม ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ทุกคน (รวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน) สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มสาธารณะได้

การสร้างหรือการลบกลุ่ม

คุณสามารถสร้างและจัดการกลุ่มของคุณเองโดยใช้บานหน้าต่าง กลุ่มสาธารณะที่ฉันเป็นเจ้าของ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ การสร้างกลุ่มสาธารณะ เมื่อต้องการลบกลุ่มที่คุณเป็นเจ้าของ โปรดดูที่ การลบกลุ่มสาธารณะที่คุณเป็นเจ้าของ

การจัดการกลุ่มของคุณ

เมื่อคุณสร้างกลุ่ม คุณจะได้เลือกตัวเลือกแบบด่วนสองถึงสามตัวเลือกและตั้งชื่อที่แสดง นามแฝง และคำอธิบาย เมื่อต้องการจัดการกับการตั้งค่าทั้งหมดของกลุ่ม ให้คลิก รายละเอียด เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าทั้งหมดที่มีอยู่ โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับกลุ่มสาธารณะที่คุณสร้าง

ต่อไปนี้เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมบางอย่างที่คุณสามารถใช้จัดการกับกลุ่มของคุณ:

  • ความเป็นเจ้าของ   ตามค่าเริ่มต้น คุณเป็นเจ้าของกลุ่มที่คุณสร้าง เพราะเป็นผู้สร้างกลุ่ม คุณจึงเป็นเจ้าของหลักและไม่สามารถเอาตัวคุณเองออกจากการเป็นเจ้าของได้ หากคุณพยายามเอาตัวเองออก ระบบจะแสดงข้อผิดพลาด แต่คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้รายอื่นจากสมุดที่อยู่ของคุณให้เป็นเจ้าของได้เช่นกัน ในฐานะเจ้าของกลุ่ม คุณสามารถเพิ่มและเอาสมาชิกออก ควบคุมผู้ที่สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่ม ควบคุมการอนุมัติข้อความที่ส่งไปยังกลุ่ม และอื่นๆ อีกมาก คุณจะได้กำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ในส่วน ความเป็นเจ้าของ

  • สมาชิก   ในส่วนนี้ คุณสามารถเพิ่มสมาชิกในกลุ่มหรือเอาสมาชิกออกจากกลุ่ม

  • การอนุมัติเป็นสมาชิก   ใช้ส่วนนี้เพื่อเลือกว่าผู้ใช้ต้องขอรับการอนุมัติเพื่อเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มหรือไม่

  • การจัดการการจัดส่ง   คุณสามารถควบคุมผู้ที่สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มของคุณ จำกัดสิทธิ์การส่งข้อความไปยังกลุ่มในส่วน การจัดการการจัดส่ง

  • การอนุมัติข้อความ   คุณสามารถเปิดการอนุมัติข้อความสำหรับกลุ่มของคุณ เมื่อคุณเปิดการอนุมัติข้อความ ข้อความที่ส่งไปยังกลุ่มจะไปที่กล่องขาเข้าเพื่อขอการอนุมัติก่อน คุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธข้อความจากผู้ส่งได้ ข้อความของผู้ส่งจะไม่ส่งถึงสมาชิกกลุ่ม จนกว่าคุณหรือผู้ควบคุมกลุ่มคนอื่นจะอนุมัติข้อความ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มผู้ใช้หลายคนเป็นผู้ควบคุมของกลุ่มได้ ให้จัดการตัวเลือกเหล่านี้ในส่วน การอนุมัติข้อความ

การเข้าร่วมหรือการออกจากกลุ่ม

คุณสามารถเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มที่มีอยู่ในสมุดที่อยู่ของคุณได้โดยใช้แท็บ กลุ่มสาธารณะที่ฉันเป็นสมาชิกอยู่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม ให้คลิก รายละเอียด ของกลุ่มที่เลือก คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม เช่น บุคคลที่เป็นเจ้าของกลุ่ม และบุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มได้ในกล่องโต้ตอบรายละเอียด เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ การเข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มสาธารณะ

การกำหนดการทำงานกฎของกล่องขาเข้า

ถ้าคุณตั้งค่ากฎของกล่องขาเข้าเพื่อให้ทำงานกับข้อความที่ส่งถึงกลุ่มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ คุณสามารถระบุตัวเลือกให้หยุดประมวลผลกฎเพิ่มเติมสำหรับข้อความเหล่านี้ ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการใช้กฎเพียงกฎเดียวเพื่อให้ทำงานกับข้อความ โดยจะมีการประมวลผลกฎตามลำดับ จากด้านบนสุดไปยังด้านล่างสุดของรายการ ถ้าข้อความตรงกับเกณฑ์มากกว่าหนึ่งกฎ ทุกกฎจะมีผลกับข้อความนั้น คุณสามารถสร้างกฎเพื่อช่วยจัดระเบียบข้อความที่จะส่งมาในกล่องขาเข้าของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การศึกษาเกี่ยวกับกฎของกล่องขาเข้า

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร