หัวข้อนี้มีวิดีโอ หัวข้อนี้มีวิดีโอ

การตั้งค่าอีเมลใน Outlook 2007

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-01-21

คุณสามารถตั้งค่า Office Outlook 2007 ให้เข้าถึงบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้เพียงที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

หากคุณเป็นผู้ใช้ Microsoft Office 365 คุณต้องตั้งค่าเดสก์ท็อปของคุณก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่า Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าเดสก์ท็อปของคุณสำหรับใน Office 365

noteหมายเหตุ:
Outlook 2007 สนับสนุนบัญชีอีเมล Exchange หนึ่งบัญชีต่อโปรไฟล์ Outlook หนึ่งโปรไฟล์เท่านั้น ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดขณะพยายามเพิ่มบัญชีอีเมล Exchange บัญชีที่สองในโปรไฟล์ Outlook 2007 คุณอาจจำเป็นต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ก่อนที่จะสามารถใช้บัญชี Exchange กับ Outlook 2007 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง" ที่จะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่า Outlook 2007

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
วิธีการตั้งค่า Outlook 2007

 1. เปิด Outlook 2007 ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Outlook 2007 แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ บนหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป จากนั้น บนหน้า บัญชีอีเมล ของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ถัดไป อีกครั้งเพื่อติดตั้งบัญชีอีเมล

  ถ้าตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Outlook 2007 ไม่ปรากฏบนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชี ในแท็บ อีเมล คลิก ใหม่

 2. บนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ Outlook อาจพยายามใส่ข้อมูลในการตั้งค่า ชื่อของคุณ และ ที่อยู่อีเมล ให้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าโปรแกรมกรอกข้อมูลการตั้งค่าให้กับคุณและค่าเหล่านั้นถูกต้อง ให้คลิก ถัดไป เพื่อให้ Outlook ทำการตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จสิ้น

  ถ้ายังไม่มีการกรอกข้อมูลการตั้งค่าบนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ หรือค่าเหล่านั้นไม่ถูกต้อง ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ขณะที่คุณแก้ไขการตั้งค่าเหล่านั้น

  • ถ้ายังไม่มีการกรอกข้อมูลบนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ให้กับคุณ ให้พิมพ์การตั้งค่าที่ถูกต้องตามข้อมูลที่บุคคลที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณจัดเตรียมไว้ให้คุณ

  • ถ้าชื่อของคุณในกล่อง ชื่อของคุณ ไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องตั้งค่าตัวเลือกบนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ใหม่ก่อนที่คุณจะแก้ไขชื่อของคุณ เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกใหม่ ให้เลือกแล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง

 3. หลังจากคุณคลิก ถัดไป บนหน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ ของตัวช่วยสร้าง Outlook จะดำเนินการค้นหาแบบออนไลน์เพื่อค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ

  Outlook 2007 จะแสดงข้อความเพื่อขอให้คุณอนุญาตให้เว็บไซต์ตั้งค่าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ Outlook จะต้องเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นั้นเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณมีข้อมูลล่าสุดเสมอ ถ้าคุณไม่ต้องการเห็นข้อความนี้ทุกครั้งที่การตั้งค่าอัตโนมัติทำงาน ให้เลือก ไม่ต้องถามฉันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อีก จากนั้นคลิก อนุญาต

  Outlook 2007 จะดำเนินการตั้งค่าบัญชีของคุณต่อไป ระบบจะขอให้คุณใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนที่ Outlook 2007 จะสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็ม (เช่น dusit@contoso.com) เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ ระบบอาจแสดงพร้อมท์ให้คุณใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหลายครั้งก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อ

  • ถ้า Outlook สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณได้ คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้ บัญชีอีเมลของคุณถูกกำหนดค่าให้ใช้ Microsoft Exchange เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก เสร็จสิ้น

  • ถ้า Outlook ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีของคุณได้ โปรดดูที่ "ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง" ที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อนี้

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน Outlook ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้นให้ลองเชื่อมต่อโดยใช้ Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • ถ้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติเชื่อมต่อคุณกับบัญชีของคุณไม่สำเร็จ ให้เลือกทำหนึ่งหรือหลายสิ่งต่อไปนี้

  • รอสักครู่และลองใหม่อีกครั้ง

  • ถ้าคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณทันที ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน POP หรือ IMAP ในการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP โปรดดูที่ การเข้าถึงบัญชีของคุณโดยใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

  • ถ้าคุณทราบชื่อของผู้ที่จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่าผู้ดูแลระบบอีเมล) ให้ติดต่อบุคคลดังกล่าวและรายงานข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อพยายามเชื่อมต่อด้วย Outlook

 • Outlook 2007 สนับสนุนบัญชีอีเมล Exchange หนึ่งบัญชีต่อโปรไฟล์ Outlook หนึ่งโปรไฟล์เท่านั้น ถ้าคุณพยายามเพิ่มบัญชี Exchange บัญชีที่สองไปยังโปรไฟล์ในขณะที่ Outlook กำลังทำงานอยู่ คุณอาจพบข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้

   

  คุณไม่สามารถเพิ่มบัญชี Microsoft Exchange ไปยังโปรไฟล์นี้ขณะที่ Outlook กำลังทำงานอยู่ได้ ให้ออกจาก Outlook แล้วใช้ไอคอนจดหมายในแผงควบคุมเพื่อเพิ่มบัญชี Microsoft Exchange

   

  ถ้าคุณมีบัญชี Exchange ในโปรไฟล์ Outlook ของคุณอยู่แล้ว คุณอาจต้องลบโปรไฟล์ปัจจุบันออก หรือสร้างโปรไฟล์ใหม่ก่อนที่คุณจะสามารถทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ Outlook โปรดดูที่ การเพิ่มหรือเอาบัญชีออก ที่เว็บไซต์ Microsoft Office Online

  นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณได้โดยใช้ POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่า Outlook 2007 สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร