การตั้งค่า Mail for Mac OS X สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณแบบ IMAP หรือ POP

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-05-10

คุณสามารถเชื่อมต่อ Mail for Mac OS X ไปยังบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ POP3 หรือ IMAP4 ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับ Mac OS 10.4 Tiger และ Mac OS 10.5 Leopard

ถ้าคุณใช้ Mac OS 10.6 Snow Leopard หรือ Mac OS 10.7 Lion โปรดดูที่ส่วน "ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ท้ายหัวข้อนี้

ฉันจะตั้งค่า Mail for Mac OS X สำหรับการเข้าถึงแบบ POP3 หรือ IMAP4 ไปยังบัญชีอีเมลได้อย่างไร

 1. เปิด Mail จากนั้นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณยังไม่เคยตั้งค่าบัญชีอีเมลโดยใช้ Mail เพจ ยินดีต้อนรับสู่เมล จะปรากฏขึ้น ไปที่ขั้นตอนที่ 2

  • ถ้าคุณเคยสร้างบัญชีอีเมลโดยใช้ Mail แล้ว บนเมนู จดหมาย ให้คลิก การกำหนดลักษณะ บนแท็บ บัญชี ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างการนำทางเพื่อเปิดหน้าต่าง เพิ่มบัญชี

 2. บนหน้าต่าง ยินดีต้อนรับสู่เมล หรือ เพิ่มบัญชี ให้ดำเนินการดังนี้:

  1. ในกล่อง ชื่อจริง ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏแก่บุคคลที่คุณส่งอีเมลถึง

  2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลหลักของคุณ

  3. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชี Outlook Web App ของคุณ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 3. ในหน้าต่าง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

  1. ถัดจาก ประเภทบัญชี ให้เลือก POP หรือ IMAP IMAP สนับสนุนคุณลักษณะที่เพิ่มมากขึ้น

  2. ในกล่อง คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อที่จะทำให้คุณทราบว่าจะใช้อีเมลนี้เพื่ออะไร

  3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP4 หรือ POP3 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3 or IMAP4) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  4. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลหลักของคุณ

  5. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล ถ้ายังไม่ปรากฏในเขตข้อมูลดังกล่าว

  6. คลิก ดำเนินการต่อ Mail จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าของคุณโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

   noteหมายเหตุ:
   ถ้าการทดสอบไม่สำเร็จ ให้คลิก ดำเนินการต่อ อีกครั้ง คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้หลังจากที่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว
 4. ในหน้าต่าง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในกล่อง คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมายนี้ ตัวอย่างเช่น “Outlook sending server”

  2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  3. ตรวจสอบว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น ไว้

  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การรับรองความถูกต้อง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณป้อนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าจะปรากฏในกล่องข้อความ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ค่าเหล่านี้จะเหมือนกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ขาออก คลิก ดำเนินการต่อ

  5. คลิก ดำเนินการต่อ Mail จะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ขาออกของคุณโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

   noteหมายเหตุ:
   ถ้าการทดสอบไม่สำเร็จ ให้คลิก ดำเนินการต่อ อีกครั้ง คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าของคุณเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนี้
 5. ถ้าคุณใช้ IMAP4 ในกล่อง ข้อมูลสรุปของบัญชี ให้คลิก สร้าง

 6. ถ้าคุณใช้ POP3 เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าไคลเอ็นต์เพื่อเก็บสำเนาของข้อความที่เรียกไปยังคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ได้ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความของคุณจากโปรแกรมจดหมายอื่น ถ้าต้องการเก็บสำเนาของข้อความเหล่านี้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในกล่อง ข้อมูลสรุปของบัญชี ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้บัญชีออนไลน์ แล้วคลิก สร้าง

  2. ใน Mail บนเมนู จดหมาย ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

  3. บนแท็บ บัญชี ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้เลือกบัญชีที่ต้องการ

  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก ขั้นสูง

  5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เอาสำเนาออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากเรียกข้อความ จากนั้นปิดหน้าต่าง บัญชี

 7. ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Mail เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้บัญชีออนไลน์ จากนั้นคลิก สร้าง

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 โปรดพิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • ถ้า Mail ไม่เชื่อมต่อ คุณอาจต้องตรวจสอบว่า Mail ได้รับการตั้งค่าให้รับและส่งจดหมายโดยใช้การตั้งค่าความปลอดภัยที่เรียกว่า Secure Sockets Layer (SSL) คุณสามารถตรวจสอบว่า Mail ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ SSL ได้ดังนี้:

 1. ใน Mail ให้คลิก จดหมาย > การกำหนดลักษณะ >บัญชี

 2. บนแท็บ บัญชี ให้เลือกบัญชีที่ต้องการ จากนั้นคลิก ขั้นสูง

 3. บนแท็บ ขั้นสูง:

  1. ตรวจสอบว่าเลือก ใช้ SSL ไว้

  2. ตรวจสอบว่า พอร์ต เป็น 993 ถ้าคุณใช้ IMAP4 ค่า พอร์ต ควรเป็น 995 ถ้าคุณใช้ POP3

  3. ตรวจสอบว่า การรับรองความถูกต้อง เป็นรหัสผ่าน

  4. ตรวจสอบว่ากล่องข้อความ ชื่อโดเมน ว่างเปล่า

 4. บนแท็บ ข้อมูลบัญชี ให้ทำดังนี้:

  1. ใต้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ตรวจสอบว่าได้เลือก ใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น ไว้

  2. ใต้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้คลิกเมนูแบบหล่นลง และคลิก แก้ไขรายการเซิร์ฟเวอร์ > ขั้นสูง

  3. ใต้ พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบว่าได้เลือก ใช้ Secure Sockets Layer (SSL) ไว้

  4. ตรวจสอบว่า พอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ มีค่าเป็น 25

  5. ใต้ การรับรองความถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าเลือก รหัสผ่าน ไว้ แล้วคลิก ตกลง

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร