การตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณในโทรศัพท์มือถือของคุณ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-03-28

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลในบัญชีของคุณ ถ้าคุณตั้งค่าบัญชี Exchange ActiveSync ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลนี้อาจได้แก่ข้อความอีเมล ข้อความเสียง รวมถึงปฏิทิน ที่ติดต่อ และข้อมูลงาน ถ้าคุณตั้งค่าบัญชี POP3 หรือ IMAP4 คุณจะสามารถส่งและรับอีเมลได้เท่านั้น

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ โปรดดูที่ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโทรศัพท์มือถือ และ คุณลักษณะต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ

importantข้อมูลสำคัญ:
ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้นลองเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ
การเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync, POP3 และ IMAP4

เมื่อต้องการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync, POP3, หรือ IMAP4 ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับบัญชีของคุณ

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุน Exchange ActiveSync, POP3 หรือ IMAP4 หรือไม่ โปรดดูเอกสารประกอบของโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

Exchange ActiveSync

Exchange ActiveSync ออกแบบมาเพื่อทำข้อมูลอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และข้อมูลงานรวมทั้งข้อความเสียงให้ตรงกัน ถ้าคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange ActiveSync โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเหมือนกับกล่องจดหมายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การทำข้อมูลให้ตรงกัน

POP3 หรือ IMAP4

บัญชี POP3 และ IMAP4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งและรับข้อความอีเมล ถ้าคุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ IMAP4 หรือ POP3 โทรศัพท์ของคุณจะส่งและรับข้อความอีเมลบนกำหนดเวลาที่คุณเลือก ถ้าคุณเลือกได้ระหว่าง POP3 และ IMAP4 เราขอแนะนำให้คุณเลือก IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ ได้มากกว่า

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร