โปรแกรมอีเมลและคุณลักษณะที่สนับสนุน

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-11-01

วิธีการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณมีอยู่หลายวิธี วิธีทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดคือการใช้ Outlook Web App หรือ Microsoft Office Outlook รุ่นที่ติดตั้งไว้ หรือ Microsoft Entourage โปรแกรมดังกล่าวจะให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล และให้คุณลักษณะความร่วมมืออื่นๆ อีกมากมาย นอกเหนือจากโปรแกรมเหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลโดยใช้ Outlook Voice Access โปรแกรมอีเมลอื่นแบบต่างๆ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง โปรดดูที่ ตัวช่วยสร้างวิธีใช้การตั้งค่าอีเมล และ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งโทรศัพท์มือถือ

การเชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลของคุณ

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เชื่อมต่อไปยังบัญชีอีเมลของคุณ

วิธีการที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมายของคุณ

รายการต่อไปนี้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแต่ละวิธี

 • เว็บเบราว์เซอร์   ใช้ Outlook Web App และรุ่น Light ของ Outlook Web App ที่มีเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome และ Apple Safari

 • โปรแกรมอีเมลอินเทอร์เน็ต   ใช้โปรแกรมใดๆ ซึ่งรองรับ IMAP4 หรือ POP3 เช่น Mozilla Thunderbird, Outlook Express หรือ Windows Live Mail

 • แลกเปลี่ยนการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้โดยใช้ Outlook หรือ Entourage   โปรแกรมที่รองรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Exchange ได้แก่ Outlook 2007 Outlook 2010 Outlook 2013 Outlook 2011 สำหรับ Mac และ Entourage 2008 Web Services Edition

 • แลกเปลี่ยนการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้โดยใช้ Windows 8 Mail และ Apple Mail   Windows 8 Mail รองรับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้โดยใช้ Exchange ActiveSync Apple Mail 10.6 Snow Leopard และ Apple Mail 10.7 Lion สนับสนุนการเข้าถึงบัญชี Exchange เช่นกัน Apple Mail 10.5 Leopard รุ่นต่างๆ และ Apple Mail รุ่นก่อนๆ จะใช้ IMAP4 หรือ POP3 Outlook 2003 จะได้รับการสนับสนุนเฉพาะเมื่อคุณใช้ IMAP4 หรือ POP3

 • โทรศัพท์มือถือที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Android, BlackBerry, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, Windows Mobile หรือโทรศัพท์และแท็บเล็ตอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

 • โทรศัพท์ใดๆ ก็ตาม   ใช้ Outlook Voice Access กับโทรศัพท์ใดๆ ก็ตามในการเข้าถึงอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อของคุณ

การเปรียบเทียบคุณลักษณะในโปรแกรมที่สนับสนุน

ตารางต่อไปนี้จะสรุปความแตกต่างบางประการที่คุณอาจต้องพิจารณาก่อนเลือกโปรแกรมอีเมลที่จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณ

 

โปรแกรมอีเมล แก้ไขและดูที่ติดต่อ รายการปฏิทิน งาน และข้อความอีเมล แก้ไขและดูโฟลเดอร์อีเมลนอกเหนือจากกล่องขาเข้า ฟังจดหมายเสียงของคุณ เข้าถึงข้อมูลของคุณแบบออฟไลน์ ตั้งค่าอัตโนมัติ การช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาด้านสายตา

Outlook Web App

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่

รุ่น Light ของ Outlook Web App

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่เกี่ยวข้อง

ใช่

Outlook 2007, Outlook 2010 หรือ Outlook 2013

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

Windows 8 Mail

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

Outlook 2011 for Mac

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

Entourage 2008, Web Services Edition

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

โปรแกรมที่ใช้ Exchange ActiveSync

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

บางโปรแกรมอาจสนับสนุนคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Outlook Voice Access

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถใช้ได้

โปรแกรมที่ใช้ POP3

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

ไม่

บางโปรแกรมอาจสนับสนุนคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

โปรแกรมที่ใช้ IMAP4

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ไม่

บางโปรแกรมอาจสนับสนุนคุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง

Outlook Web App

คุณสามารถเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณผ่านเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ จำนวนมากได้ คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตภายใน ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้าน อยู่ในสำนักงาน หรืออยู่บนท้องถนน คุณสามารถดูและแก้ไขข้อความอีเมล การนัดหมายและการประชุม ที่ติดต่อ และงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังข้อความเสียงของคุณและอ่านข้อความตัวอักษรได้ คุณสามารถใช้ Outlook Web App เพื่อดำเนินการอื่นๆ ได้ เช่น

 • ตรวจการสะกดของคุณ

 • ใช้แบบอักษร สี และขนาดแบบต่างๆ ในข้อความอีเมลของคุณ

 • จัดกลุ่มข้อความอีเมลของคุณในวิธีต่างๆ

 • ได้รับการเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง

Outlook Web App รุ่น Light มีคุณลักษณะบางประการที่เหมือนกับ Outlook Web App รุ่น Light มีการทำงานสำหรับผู้มีปัญหาทางสายตา และเรียกใช้กับเว็บเบราว์เซอร์รุ่นใดก็ได้ คุณลักษณะหลายอย่างไม่มีในรุ่น Light ได้แก่:

 • ตัวเตือน

 • การแสดงปฏิทินเป็นแบบหนึ่งสัปดาห์

 • การเปลี่ยนตัวเลือกจดหมายเสียงของคุณ

 • การเปลี่ยนแบบแผนชุดสี

รุ่นเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้กับ Outlook Web App

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ เว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 และ Outlook 2011 สำหรับ Mac

ถ้าคุณใช้ Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 หรือ Outlook 2011 สำหรับ Mac คุณจะสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณผ่าน Exchange เซิร์ฟเวอร์หรือโดยการใช้ IMAP4 หรือ POP3 การเชื่อมต่อ Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 หรือ Outlook 2011 สำหรับ Mac ผ่านบัญชีผู้ใช้ Exchange จะให้คุณลักษณะได้มากกว่า IMAP4 หรือ POP3 ซึ่งรวมถึง

 • การเข้าถึงอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน ขณะที่คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 • ความสามารถในการเสนอเวลาใหม่สำหรับการเรียกประชุมที่คุณได้รับ

 • ความสามารถในการนำเข้า ส่งออก และเก็บข้อมูลที่ติดต่อของคุณออกจากระบบ และข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บอยู่ใน Outlook

ถ้ากล่องจดหมายของคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบ Cloud-Based (ตัวอย่างเช่น ใน Microsoft Office 365 for enterprises หรือ Office 365 for professionals and small businesses) และคุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณด้วย Outlook 2003 คุณจะต้องเลือกตัวเลือก POP3 หรือ IMAP4 เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับ Outlook 2003 โปรดดูที่คำถามที่ถามบ่อย "ฉันจะใช้ Outlook 2003 ในการเชื่อมต่อบัญชีอีเมลของฉันได้หรือไม่" ใน คำถามที่ถามบ่อย: โปรแกรมอีเมล

Entourage 2008, Web Services Edition

คุณสามารถเชื่อมต่อ Microsoft Entourage 2008 for Mac OS X ไปยังบัญชีของคุณโดยใช้ Entourage 2008, Web Services Edition ในการดำเนินการดังกล่าว ขั้นแรก คุณต้องติดตั้ง Entourage 2008, Web Services Edition Entourage รุ่นนี้มีให้เลือกใช้ได้ซึ่งเป็นการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2008 for Mac

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Services Edition โปรดไปที่เว็บเพจ Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition

แม้ว่าคุณยังสามารถเชื่อมต่อ Entourage for Mac OS X กับบัญชีของคุณ (ทั้ง Entourage 2004 หรือ Entourage 2008) โดยใช้ POP3 หรือ IMAP4 การดำเนินการนี้ไม่ได้ให้คุณลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ เมื่อคุณใช้บัญชี Exchange เพื่อเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Entourage 2008, Web Services Edition คุณจะสามารถซิงโครไนซ์รายการ Notes, Tasks, Calendar และ Categories ระหว่าง Outlook Web App และ Entourage 2008

การใช้ Outlook Voice Access เพื่อเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ

Outlook Voice Access สามารถใช้จากโทรศัพท์ และใช้ในการฟังจดหมายเสียง เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อส่วนบุคคล และจัดการปฏิทินของคุณได้ คุณสามารถใช้เสียงของคุณหรือปุ่มกดของโทรศัพท์เพื่อนำทางเมนู Outlook Voice Access

คู่มืออ้างอิงที่เข้าใจง่ายของ Outlook Voice Access จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูทั้งหมด รวมถึงวิธีเลื่อนผ่านเมนู เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาของคู่มืออ้างอิงที่เข้าใจง่าย โปรดดูที่ Microsoft Download Center

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ

โทรศัพท์เคลื่อนที่หลายรุ่นสามารถตั้งค่าให้เข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่มี Windows Mobile หรือ Apple iPhone คุณสามารถใช้ Exchange ActiveSync เพื่อเข้าถึงข้อความอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และงานบนโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นๆ สนับสนุนทั้งโพรโทคอล IMAP4 และ POP3 ซึ่งจะช่วยให้คุณรับส่งข้อความอีเมลบนโทรศัพท์ของคุณ

การใช้โปรแกรมอีเมลอื่น เพื่อเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณ

ถ้าคุณมีโปรแกรมอีเมลที่สนับสนุน IMAP4 หรือ POP3 คุณสามารถตั้งค่าให้รับส่งอีเมลของคุณ คุณไม่สามารถใช้ IMAP4 หรือ POP3 เพื่อเข้าถึงที่ติดต่อ งาน หรือปฏิทินของคุณ บางโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณด้วย IMAP4 หรือ POP3 ได้แก่:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail for Mac OS X

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณใช้ Mac OS 10.6 Snow Leopard คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลได้โดยใช้ IMAP หรือ POP การเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดย Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard ต้องการการกำหนดค่าด้วยตนเองที่น้อยกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าการเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณโดย Mail for Mac OS 10.6 Snow Leopard

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • การใช้ Outlook Web App บนโทรศัพท์มือถือไม่ได้รับการสนับสนุน

 • ถ้าคุณพยายามเปิด Outlook Web App บนคอมพิวเตอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน จะมีการเปิด Outlook Web App รุ่น Light ขึ้นมาแทน

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร