การตั้งค่า Windows Mail สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-05-01

คุณสามารถเชื่อมต่อ Windows Mail สำหรับ Windows Vista กับบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ POP3 หรือ IMAP4

ฉันจะตั้งค่า Windows Mail สำหรับการเข้าถึงบัญชีอีเมลของฉันได้อย่างไร

 1. เริ่มต้น Windows Mail ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะทำงานในครั้งแรกที่เปิดโปรแกรม ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ทำงานเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมในครั้งแรก ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  2. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีอินเทอร์เน็ต ให้คลิก เพิ่ม

  3. บนหน้า เลือกชนิดบัญชี ให้คลิก บัญชีอีเมล แล้วคลิก ถัดไป

 2. บนหน้า ชื่อของคุณ ให้ป้อนชื่อของคุณในกล่อง ชื่อที่แสดง

 3. บนหน้า ที่อยู่อินเทอร์เน็ตอีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในกล่อง ที่อยู่อีเมล แล้วคลิก ถัดไป

 4. บนหน้า ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมล ให้เลือก IMAP หรือ POP3 ภายใต้ ชนิดเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้า ในเมนูดรอปดาวน์ คุณอาจต้องการใช้ IMAP เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ มากกว่า ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ในส่วน เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3 หรือ IMAP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP หรือ POP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3 หรือ IMAP4) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  2. ในส่วน ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออก (SMTP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก เซิร์ฟเวอร์ขาออกต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ หากคุณต้องการให้ Windows จดจำรหัสผ่านของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก จำรหัสผ่าน หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลนี้แล้ว ให้คลิก ถัดไป

 6. บนหน้า ขอแสดงความยินดี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายกล่องใดกล่องหนึ่งต่อไปนี้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  • ถ้าคุณใช้ IMAP4 ข้อความของกล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏเป็น ไม่ต้องดาวน์โหลดอีเมลและโฟลเดอร์ของฉันในขณะนี้

  • ถ้าคุณใช้ POP3 ข้อความของกล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏเป็น ไม่ต้องดาวน์โหลดอีเมลของฉันในขณะนี้

 7. บนหน้า บัญชีอินเทอร์เน็ต ในส่วน จดหมาย ให้เลือกบัญชีที่คุณเพิ่งตั้งค่า แล้วคลิก คุณสมบัติ

  noteหมายเหตุ:
  เมื่อต้องการเปิดหน้า บัญชีอินเทอร์เน็ต บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ บัญชี
 8. บนหน้า คุณสมบัติ สำหรับบัญชีของคุณ ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้ หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ให้ค้นหา จดหมายขาออก (SMTP) ภายใต้ส่วนนั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

  2. ในส่วน จดหมายขาเข้า (IMAP) หรือ จดหมายขาเข้า (POP3) ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

  3. ถ้าคุณใช้ POP3 ขอแนะนำให้คุณตั้งค่าไคลเอ็นต์ของคุณให้เก็บสำเนาของข้อความที่คุณดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณไว้ในเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ใต้ การนำส่ง การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความของคุณจากโปรแกรมอีเมลอื่นๆ ได้

  4. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

 9. บนหน้า บัญชีอินเทอร์เน็ต ให้คลิก ปิด

 10. ถ้าคุณใช้ IMAP4 คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ดาวน์โหลดโฟลเดอร์จากเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มไว้ คลิก ใช่ ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Windows เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการซิงโครไนซ์ข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ในระบบของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ Windows Mail โปรดดูเอกสารวิธีใช้ที่มาพร้อมกับ Windows Mail

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 โปรดพิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากให้การสนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ มากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • ถ้า Windows Mail ไม่เชื่อมต่อหลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว คุณอาจต้องตรวจสอบว่าคุณใช้การตั้งค่าการรับรองความถูกต้องที่ถูกต้องหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบโดยดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  2. บนหน้า บัญชีอินเทอร์เน็ต ให้เลือกบัญชีของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. บนหน้า คุณสมบัติ สำหรับบัญชีของคุณ ให้คลิกแท็บ เซิร์ฟเวอร์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก เข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร