การตั้งค่า Outlook Express สำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

คุณสามารถเชื่อมต่อ Outlook Express กับบัญชีอีเมลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ POP3 หรือ IMAP4

ฉันจะตั้งค่า Outlook Express สำหรับการเข้าถึง Outlook Live ได้อย่างไร

 1. เปิด Outlook Express ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะทำงานในครั้งแรกที่คุณเปิด Outlook Express ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ทำงานเมื่อคุณเปิด Outlook Express ในครั้งแรก ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

  2. ในกล่องโต้ตอบ บัญชีอินเทอร์เน็ต ให้คลิกที่ เพิ่ม จากนั้นคลิกที่ จดหมาย

 2. ในเพจ ชื่อของคุณ ให้ป้อนชื่อของคุณในกล่อง ชื่อที่แสดง

 3. ในเพจ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตอีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในกล่อง ที่อยู่อีเมล

 4. ในเพจ ชื่อเซิร์ฟเวอร์อีเมล ในเมนูแบบหล่นลงใต้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉันเป็นเซิร์ฟเวอร์ <ชนิด> ให้เลือก IMAP หรือ POP3 IMAP4 สนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 5. ในส่วน เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า (POP3, IMAP หรือ HTTP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3 หรือ IMAP4 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3 or IMAP4) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

 6. ในส่วน เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) โปรดดูที่ ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร ในส่วนถัดไปของหัวข้อนี้

  หลังจากที่ป้อนชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้คลิก ถัดไป

 7. บนเพจ การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณต้องการให้ Outlook Express จดจำรหัสผ่านของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก จำรหัสผ่าน คลิกที่ ถัดไป

 8. ในเพจ ขอแสดงความยินดี ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น

 9. บนเพจ บัญชีอินเทอร์เน็ต ให้เลือกบัญชีที่คุณเพิ่งตั้งค่า จากนั้นคลิก คุณสมบัติ

  noteหมายเหตุ:
  เมื่อต้องการเปิดเพจ บัญชีอินเทอร์เน็ต บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิกที่ บัญชี
 10. บนเพจ คุณสมบัติ สำหรับบัญชี ให้คลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ในส่วน หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ จดหมายขาออก (SMTP) ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

  2. ใต้ จดหมายขาเข้า (IMAP) หรือ จดหมายขาเข้า (POP3) ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

  3. ถ้าคุณใช้ POP3 คุณควรเก็บสำเนาของข้อความที่คุณเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ภายในของคุณไว้บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ใต้ การส่ง ให้คลิก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ การดำเนินการนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความของคุณจากโปรแกรมอีเมลอื่นๆ ได้

  4. คลิกที่ นำไปใช้

 11. ในแท็บ เซิร์ฟเวอร์ ใต้ เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก ให้คลิกที่ เซิร์ฟเวอร์ของฉันต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

 12. คลิก นำไปใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

 13. ในเพจ บัญชีอินเทอร์เน็ต ให้คลิก ปิด

 14. ถ้าคุณใช้ IMAP4 จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดโฟลเดอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่คุณเพิ่มไว้หรือไม่ คลิก ใช่ ใช้ Outlook Express เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ในระบบของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Outlook Express โปรดดูเอกสารวิธีใช้ที่มาพร้อมกับ Outlook Express

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชีผู้ใช้ > บัญชีผู้ใช้ของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องใส่จะอยู่ในหน้า การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีผู้ใช้ของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าให้ใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าคุณไม่ทราบว่าจะใช้ POP3 หรือ IMAP4 โปรดพิจารณาใช้ IMAP4 เนื่องจากสนับสนุนคุณลักษณะมากกว่า

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร