หัวข้อนี้มีวิดีโอ หัวข้อนี้มีวิดีโอ

การค้นหารายการ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2013-07-23

เนื้อหาและวิดีโอในหัวข้อนี้จะแสดงวิธีการค้นหารายการใน Outlook Web App โปรแกรม Outlook Web App จะช่วยให้คุณค้นหารายการใดๆ ในกล่องจดหมายหรือรายการที่อยู่ของคุณได้ ปฏิทินจะไม่มีหน้าต่างค้นหา แต่การเรียกประชุมและการตอบกลับจะอยู่ในผลลัพธ์การค้นหาของโฟลเดอร์จดหมายที่ใช้เก็บข้อมูล

ฉันจะค้นหารายการได้อย่างไร

 • คุณจะพบหน้าต่างค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อรายการในโฟลเดอร์จดหมาย ที่ติดต่อ หรืองาน คลิกลูกศรแบบหล่นลงในหน้าต่างการค้นหาเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการทำการค้นหา ตัวอย่างเช่น

  • โฟลเดอร์นี้

  • โฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อย

  • ทุกโฟลเดอร์และทุกรายการ (จดหมาย)

  • ค้นหารายการที่ติดต่อทั้งหมด (ที่ติดต่อ)

  • ค้นหารายการงานทั้งหมด (งาน)

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับการค้นหาให้กับตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ได้

 • คลิกเครื่องหมายบั้ง ไอคอนขยาย ทางขวาของหน้าต่างค้นหาเพื่อเลือกตัวเลือกอื่น ซึ่งจะลดกรอบการค้นหาของคุณ ในจดหมาย คุณสามารถลดกรอบการค้นหาของคุณดังนี้:

  • ผลลัพธ์ในเรื่องและเนื้อหาข้อความ เฉพาะเนื้อหาข้อความ หรือเฉพาะเรื่องเท่านั้น

  • รายการที่มาจากหรือส่งถึงบุคคลหรือกลุ่มหนึ่ง

  • รายการต่างๆ ในประเภทใดประเภทหนึ่ง (เมื่อค้นหาใน ที่ติดต่อ หรือ งาน เท่านั้น ตัวเลือกนี้จึงจะใช้งานได้)

 • หลังจากกำหนดค่าการค้นหาแล้ว ให้คลิกที่ ป้อน หรือ ไอคอนค้นหาค้นหา เพื่อเริ่มต้นการค้นหาของคุณ เมื่อต้องการยกเลิกหรือล้างการค้นหา ให้คลิกที่ ยกเลิกการค้นหา

วิดีโอ: การค้นหารายการ

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการใช้หน้าต่างการค้นหาเพื่อค้นหารายการในกล่องจดหมายของคุณ

4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7
noteหมายเหตุ:
เมื่อต้องการดูวิดีโอนี้ คุณต้องติดตั้ง Silverlight สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Silverlight ให้ดูที่ การรับ Silverlight
ฉันจะค้นหาที่อยู่ได้อย่างไร

 • ใช้ ค้นหาบุคคล ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง Outlook Web App พิมพ์บางส่วนของชื่อบุคคลที่คุณต้องการค้นหาแล้วกด ENTER เพื่อดูรายชื่อที่เป็นไปได้ทั้งหมด คลิกชื่อของบุคคลนั้นๆ เพื่อดูข้อมูลที่ติดต่อ

ฉันจะใช้ตัวกรองได้อย่างไร

 1. คลิกที่ลูกศรถัดจาก ตัวกรอง ตัวกรอง เพื่อเลือกเกณฑ์ตั้งแต่หนึ่งเกณฑ์ขึ้นไปสำหรับตัวกรองของคุณ

 2. เมื่อคุณคลิกลูกศร จะแสดงรายการแบบหล่นลงของเกณฑ์ คลิกเกณฑ์ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก นำไปใช้

 3. เมื่อต้องการเอาตัวกรองออก ให้คลิก ล้างตัวกรอง ล้างตัวกรอง

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • เมื่อต้องการค้นหาโดยใช้จุดเริ่มต้นของคำหรือชื่อ ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) หลังคำที่ใช้ค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหารายการใดๆ ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า "บาง" ให้พิมพ์ "บาง*" ในหน้าต่างการค้นหา

 • คุณสามารถค้นหารายการได้โดยใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า การค้นหาด้วยแบบสอบถามขั้นสูง (AQS) เมื่อต้องการใช้ AQS ให้คุณพิมพ์คำสำคัญตามด้วยเครื่องหมายโคลอน (:) และคำที่คุณต้องการค้นหาลงในหน้าต่างการค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหารายการใดก็ตามด้วยเรื่องที่มีคำว่า "tomorrow" ให้พิมพ์ "เรื่อง:พรุ่งนี้"

   

  คำศัพท์สำหรับ AQS คำอธิบาย

  From

  ค้นหาบรรทัด จาก

  To

  ค้นหาบรรทัด ถึง

  Cc

  ค้นหาบรรทัด สำเนาถึง

  สำเนาลับถึง

  ค้นหาบรรทัด สำเนาลับถึง

  Participants

  ค้นหาบรรทัด ถึง, สำเนาถึง และ สำเนาลับถึง

  Subject

  ค้นหา เรื่อง

  Body or Content

  ค้นหาเนื้อความ

  Sent

  ค้นหาวันที่ส่ง คุณสามารถค้นหาวันที่ที่เจาะจงหรือช่วงของวันที่โดยใช้จุดสองจุด (..) เป็นตัวคั่น คุณยังสามารถค้นหาวันที่ที่ใกล้เคียงได้: วันนี้, พรุ่งนี้, เมื่อวานนี้, สัปดาห์นี้, สัปดาห์หน้า, สัปดาห์ที่แล้ว, เดือนที่แล้ว คุณสามารถค้นหาวันในสัปดาห์หรือเดือนของปีได้

  ได้รับแล้ว

  ค้นหาวันที่รับ คุณสามารถใช้วันที่ค้นหาเดียวกันกับวันที่ส่งได้

  Category

  ค้นหาประเภท

  Attachment

  ค้นหาสิ่งที่แนบมาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น "สิ่งที่แนบมา:letter.doc" เพื่อค้นหาสิ่งที่แนบมาที่มีชื่อว่า letter.doc

  Has

  ใช้ "มี:สถานะ" เพื่อค้นหารายการที่มีการตั้งค่าสถานะ

 • เมื่อคุณใช้ AQS คุณสามารถค้นหาด้วยหลายคำที่ใช้ค้นหาได้ เมื่อคุณป้อนคำที่ใช้ค้นหาหลายคำ คุณสามารถค้นหาวลีใดๆ วลีทั้งหมด หรือวลีที่ตรงกันทุกประการได้

  • เรื่อง: แผนการผลิตภัณฑ์ จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มี "ผลิตภัณฑ์" หรือ "แผนการ" อยู่ในเรื่อง

  • เรื่อง: (แผนการผลิตภัณฑ์) จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีทั้ง "ผลิตภัณฑ์" และ "แผนการ" อยู่ในเรื่อง

  • เรื่อง: "แผนการผลิตภัณฑ์" จะค้นหาข้อความใดๆ ที่มีวลี "แผนการผลิตภัณฑ์" อยู่ในเรื่อง

 • คุณสามารถค้นหาบุคคลได้โดยคลิก สมุดที่อยู่ สมุดที่อยู่ ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง ตัวกรอง ตัวกรอง เพื่อดูและค้นหาองค์กรของคุณในโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ค้นหาตามตัวกรองโดยคลิก เพิ่มตัวกรองไปยังรายการโปรด เพิ่มในรายการโปรด เมื่อคุณคลิก เพิ่มตัวกรองไปยังรายการโปรด โฟลเดอร์การค้นหาใหม่จะปรากฏใน รายการโปรด ที่ใช้เกณฑ์ของตัวกรองนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก เพิ่มตัวกรองลงในรายการโปรด เมื่อตัวกรองที่แสดงข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะในกล่องขาเข้าของคุณมีสถานะใช้งานอยู่ โฟลเดอร์ที่แสดงข้อความที่กำหนดสถานะในกล่องขาเข้าของคุณจะถูกเพิ่มไปยังรายการโปรด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโปรด โปรดดูที่ รายการโปรด

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร