การสร้างข้อความ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

คุณสามารถสร้างข้อความได้ในฟอร์มสร้างข้อความ ซึ่งเหมือนกับฟอร์มที่ใช้สำหรับการตอบกลับและส่งต่อข้อความ

ฉันจะสร้างข้อความใหม่ได้อย่างไร

 1. ในโฟลเดอร์จดหมาย ให้คลิกที่ สร้าง ข้อความใหม่ หรือกด CTRL+N บนแป้นพิมพ์

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างข้อความใหม่ได้ขณะที่กำลังดูสมุดรายชื่อ ในแถบเครื่องมือ ให้คลิกที่ สมุดที่อยู่ สมุดที่อยู่ แล้วใช้กล่องข้อความค้นหา เพื่อค้นหาบุคคลหรือกลุ่มที่คุณต้องการส่งข้อความไปถึง คลิกขวาที่ชื่อผู้รับในรายการ และคลิกที่ สร้างข้อความไปยังที่ติดต่อสร้างข้อความ

 2. ป้อนผู้รับที่ต้องการในบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับ โปรดดูที่ การเพิ่มหรือลบผู้รับ

 3. พิมพ์เรื่อง

 4. พิมพ์ข้อความในส่วนเนื้อหาข้อความ

 5. เมื่อคุณพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ ส่งส่ง หรือกด ALT+S เพื่อส่ง

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • คุณสามารถได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบของคุณให้ส่งข้อความในฐานะเป็นอีกคนหนึ่งในองค์กรของคุณ หลังการอนุญาตถูกกำหนดค่าเพื่อให้คุณส่งข้อความในฐานะเป็นอีกคนหนึ่ง คุณสามารถใช้เส้น From สร้างข้อความโดยที่บุคคลนั้นจะปรากฎเป็นผู้ส่ง ในการทำให้เส้น From ปรากฎ ให้คลิก Options ในแถบเครื่องมือของข้อความ ตรวจดู Show From จากนั้้นให้คลิก OK เพื่อกลับไปที่หน้าต่างข้อความ ในการใช้เส้น From ให้พิมพ์ชื่อของคนที่คูณได้รับอนุญาตให้ใช้ส่งข้อความแทน หรือคลิกลูกศรถัดจาก From เลือก Other e-mail address จากนั้นเลือกที่อยู่ที่คุณต้องการส่งในนามจาก สมุดที่อยู่

  คุณสามารถใช้ส่วน Message Options ของแท็บจดหมาย เพื่อเปิดเส้น From สำหรับข้อความทั้งหมด

 • เมื่อคุณตอบกลับข้อความ ข้อมูลส่วนหัว (ถึง, จาก และ เรื่อง) จะแสดงข้อมูลให้คุณอัตโนมัติ เมื่อคุณส่งต่อข้อความหนึ่ง To จะถูกปล่อยให้ว่างเปล่าเพื่อให้คุณกรอกชื่อ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ การตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ

 • ขณะที่คุณกำลังสร้างข้อความ คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบข้อความให้เป็น HTML หรือ ข้อความล้วน โดยใช้รายการที่ด้านบนของฟอร์มข้อความได้ หากคุณเลือก HTML แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบข้อความจะปรากฏขึ้นเหนือส่วนเนื้อหาข้อความ คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรของทั้งข้อความหรือเฉพาะส่วนที่เลือก นอกจากตัวเลือกการจัดรูปแบบค่าเริ่มต้นแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มตัวเลือกในแถบเครื่องมือโดยคลิกที่ปุ่ม กำหนดเอง ไอคอนขยาย ที่ด้านท้ายของแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากตัวเลือกที่คุณต้องการเพิ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดรูปแบบข้อความ โปรดดูที่ การจัดรูปแบบข้อความ

 • ถ้าคุณส่งข้อความอีเมลจำนวนมาก หรือส่งข้อความไม่กี่ข้อความหาผู้รับจำนวนมาก คุณอาจส่งข้อความถึงขีดจำกัดการส่งสำหรับกล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดการส่งนี้ถูกพิจารณาจากจำนวนผู้รับที่คุณส่งข้อความหาในช่วง 24 ชั่วโมง และแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณ ถ้าคุณส่งข้อความเกินขีดจำกัด คุณจะเห็นข้อความเตือนเมื่อคุณพยายามส่งข้อความครั้งต่อไป

  อีเมลที่คุณสร้างขึ้นในขณะที่คุณส่่งข้อความเกินขีดจำกัดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไว้ที่โฟลเดอร์ ดราฟท์ ของคุณ หลังจากที่คุณคอยสักพัก คุณสามารถเปิดอีเมลนั้นจากโฟลเดอร์ ดราฟท์ และพยายามส่งข้อความนั้นอีกครั้ง ถ้าคุณยังส่งข้อความเกินขีดจำกัดอยู่ คุณจะเห็นข้อความเตือนอีกครั้ง อีเมลนั้นจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ ดราฟท์ จนกว่าคุณจะส่งหรือลบข้อความนั้น ถ้าคุณรอถึง 24 ชั่วโมงเต็มแล้วยังคงได้รับข้อความเตือนเดิมอยู่ เมื่อคุณพยายามส่งข้อความหนึ่ง ให้ลองลดจำนวนผู้รับลง

 • ตัวเลือกต่อไปนี้มีในแถบเครื่องมือเมื่อคุณสร้างข้อความ

   

  ปุ่ม คำอธิบาย

  ส่ง ส่ง

  ส่งข้อความถึงผู้รับ

  บันทึก

  บันทึกข้อความในโฟลเดอร์แบบร่าง แต่ยังไม่ส่งข้อความ

  ไอคอนสิ่งที่แนบมา

  แนบแฟ้มไว้กับข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแนบแฟ้ม โปรดดูที่ การทำงานกับสิ่งที่แนบมา

  สมุดที่อยู่

  เปิดสมุดที่อยู่เพื่อค้นหาชื่อผู้รับ

  ตรวจสอบชื่อ

  ตรวจสอบชื่อของผู้รับข้อความในสมุดรายชื่อ หรือในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขชื่อ โปรดดูที่ การเพิ่มหรือลบผู้รับ

  ความสำคัญสูง

  กำหนดความสำคัญของข้อความเป็นสูง

  ความสำคัญต่ำ

  กำหนดความสำคัญของข้อความเป็นต่ำ

  ลายเซ็น

  เพิ่มลายเซ็นที่ท้ายข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็น โปรดดูที่ การเพิ่มลายเซ็น

  คุณต้องสร้างลายเซ็นก่อนที่ปุ่มนี้จะดำเนินการใดๆ

  ตรวจการสะกด

  ตรวจสอบการสะกดในข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบการสะกด โปรดดูที่ ข้อมูลเกี่ยวกับการสะกด

  ตัวเลือก

  แสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกของข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกข้อความ โปรดดูที่ กำหนดตัวเลือกข้อความ

  รายการรูปแบบข้อความ

  ตั้งค่ารูปแบบข้อความเป็น HTML หรือ ข้อความล้วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ารูปแบบ โปรดดู การจัดรูปแบบข้อความ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร