รายการโปรด

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2009-08-16

คุณสามารถใช้โฟลเดอร์ รายการโปรด ในบานหน้าต่างการนำทางเพื่อจัดเก็บทางลัดไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้มากที่สุด

ฉันจะเพิ่มโฟลเดอร์ไปยังรายการโปรดได้อย่างไร

คุณมีสามวิธีในการเพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดของคุณโดยปฏิบัติดังนี้

  • คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการโปรดของคุณ จากนั้นลากไปยัง รายการโปรด

  • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มในรายการโปรด จากนั้นเลือก เพิ่มในรายการโปรด

ฉันจะเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรดได้อย่างไร

  • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเอาออกจากรายการโปรดของคุณ แล้วคลิก เอาออกจากรายการโปรด ถ้าคุณคลิก ลบ ระบบจะถามว่าต้องการลบหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด ให้เลือกสิ่งที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ ตกลง หรือคลิกที่ ยกเลิก เพื่อออกจากการทำงานโดยไม่ลบหรือเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด

  • ถ้าคุณเลือก ลบ โฟลเดอร์จะถูกลบออกจากกล่องจดหมาย

ฉันจะจัดเรียงโฟลเดอร์ในรายการโปรดได้อย่างไร

  • เมื่อคุณลากโฟลเดอร์ไปยังรายการโปรดของคุณ คุณจะเห็นเส้นที่แสดงว่าโฟลเดอร์จะถูกวางในตำแหน่งใด หลังจากเพิ่มโฟลเดอร์ในรายการโปรดของคุณแล้ว คุณสามารถย้ายขึ้นหรือลงในรายชื่อของรายการโปรดได้ โดยคลิกขวาที่รายการและคลิก ย้ายขึ้นย้ายขึ้นในรายการ หรือ ย้ายลงย้ายลงในรายการ

  • คุณไม่สามารถซ้อนโฟลเดอร์ในรายการโปรดได้ ถ้าคุณสร้างทางลัดในรายการโปรดสำหรับโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์ย่อย คุณจะไม่เห็นโฟลเดอร์ย่อยในรายการโปรด

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร