จดหมาย

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

ข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจะถูกเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้าของกล่องจดหมาย

ฉันจะจัดการข้อความได้อย่างไร

 

การสร้างข้อความ

การเปิดกล่องจดหมายอื่น

การปิดข้อความ

การเปิดข้อความ

กู้คืนรายการที่ถูกลบ

การลบข้อความ

การบันทึกข้อความ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ถูกลบ

การตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ

การเพิ่มหรือลบผู้รับ

บันทึกย่อ

สมุดที่อยู่

การจัดรูปแบบข้อความ

การค้นหารายการ

ค่าสถานะและตัวเตือน

การย้ายหรือคัดลอกรายการ

การจัดเรียงรายการ

การเพิ่มลายเซ็น

การทำงานกับสิ่งที่แนบมา

รายการโปรด

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข้อความ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา

การสนทนาใน Outlook Web App

การศึกษาเกี่ยวกับข้อความอีเมลขยะ

การศึกษาเกี่ยวกับกฎของกล่องขาเข้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการสะกด

   

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร