การทำงานกับโฟลเดอร์

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-11-23

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่ส่งมาถึงคุณจะถูกเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้า แต่คุณสามารถจัดประเภทข้อความของคุณลงในระบบโฟลเดอร์แบบลำดับขั้น และปรับเปลี่ยนตามความต้องการ

ฉันจะสร้างโฟลเดอร์จดหมายใหม่ได้อย่างไร

 1. ใน บานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกที่ อีเมลจดหมาย เพื่อดูรายชื่อของโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ตัวอย่างเช่น การสร้างโฟลเดอร์ย่อยในกล่องจดหมายเข้า ให้คลิกขวาที่ กล่องจดหมายเข้า เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในระดับเดียวกับกล่องจดหมายเข้า ให้คลิกขวาที่ชื่อด้านบนของรายชื่อโฟลเดอร์

 3. คลิกที่ สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

 5. กด ENTER เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะสร้างโฟลเดอร์ปฏิทินใหม่ได้อย่างไร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ ปฏิทินปฏิทิน

 2. คลิกที่ สร้างปฏิทินใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

 4. กด ENTER เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะสร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อใหม่ได้อย่างไร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ ที่ติดต่อที่ติดต่อ

 2. คลิกที่ สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ที่ติดต่อใหม่

 4. กด ENTER เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะสร้างโฟลเดอร์งานใหม่ได้อย่างไร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ งานงาน

 2. คลิกที่ สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์งานใหม่

 4. กด ENTER เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ฉันจะลบโฟลเดอร์ได้อย่างไร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ อีเมลจดหมาย เพื่อดูรายชื่อของโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกที่ ลบ ลบ ในเมนู

ฉันจะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้อย่างไร

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ อีเมลจดหมาย เพื่อดูรายชื่อของโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกด ENTER

ฉันจะย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ได้อย่างไร

คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ได้สองวิธี

การลาก

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ อีเมลจดหมาย เพื่อดูรายชื่อของโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ ให้ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการย้ายไปไว้

 3. เมื่อต้องการคัดลอกโฟลเดอร์ ให้กดแป้น CTRL เมื่อลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการคัดลอกไปไว้ เครื่องหมายบวกจะปรากฏขึ้นถัดจากตัวชี้เมื่อคุณลากโฟลเดอร์

การใช้เมนูแบบคลิกขวา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่ อีเมลจดหมาย เพื่อดูรายชื่อของโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องจดหมายของคุณ

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก จากนั้นคลิกที่ ย้ายโฟลเดอร์ย้ายโฟลเดอร์ หรือ คัดลอกโฟลเดอร์คัดลอกโฟลเดอร์ ในเมนู หน้าต่างใหม่จะปรากฏ ซึ่งแสดงโฟลเดอร์ที่คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกไป เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก จากนั้นคลิกที่ ย้าย หรือ คัดลอก

 3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อมูล โดยคลิกที่ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ในหน้าต่าง ย้ายไปยังโฟลเดอร์ หรือ คัดลอกไปยังโฟลเดอร์

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นสามารถอยู่ในระดับเดียวกับโฟลเดอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นได้ เช่น โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า หรือรายการที่ถูกส่ง หรือคุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์อีเมลที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในกล่องจดหมายเข้า โฟลเดอร์ที่สร้างในปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองาน จะเป็นโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์หลักเหล่านี้ โฟลเดอร์ย่อยจะถูกสร้างเป็นประเภทเดียวกับโฟลเดอร์หลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ปฏิทิน โฟลเดอร์ใหม่จะเป็นโฟลเดอร์ปฏิทินด้วย

 • คุณอาจต้องฟื้นฟูเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อดูโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างในรายชื่อโฟลเดอร์

 • หากคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์จดหมาย คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์แล้วย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ บางโฟลเดอร์ เช่น กล่องจดหมายเข้า จะไม่สามารถย้ายไปยังตำแหน่งอื่น

 • บางโฟลเดอร์ เช่น กล่องจดหมายเข้า ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากโฟลเดอร์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนูจะปรากฏเป็นสีจาง

 • หลังจากคุณลบโฟลเดอร์ โฟลเดอร์นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ระบบจะไม่ลบโฟลเดอร์โดยถาวร จนกว่าคุณจะล้างข้อมูลโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือลบโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบด้วยตนเอง

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร