การตั้งค่าการเข้าถึง Exchange ActiveSync ให้กับกล่องจดหมายของคุณ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2014-08-29

หากคุณมี Windows Mobile phone หรือโทรศัพท์มือถือที่รองรับ Exchange ActiveSync คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถเข้าถึงข้อความอีเมล การนัดหมายและการประชุม ที่ติดต่อ งาน และข้อความจดหมายเสียงของคุณ ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

คุณสามารถตั้งค่า Windows Mobile phone เพื่อเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ คุณสามารถซิงโครไนซ์โทรศัพท์มือถือของคุณกับกล่องจดหมายเพียงกล่องเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่ากล่องจดหมายของคุณให้รับข้อความเสียงจากโทรศัพท์มือถือของคุณได้

สำหรับคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือยอดนิยมจำนวนมาก โปรดดูที่ คุณลักษณะต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ

ฉันจะตั้งค่า Exchange ActiveSync ในโทรศัพท์ที่ใช้ Windows Mobile 6.0 ได้อย่างไร

 1. ในโทรศัพท์มือถือ ให้คลิก เริ่มต้น บนหน้าจอหลัก จากนั้นคลิกที่ ActiveSync

 2. คลิกที่ เมนู และคลิกที่ กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

 3. ป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์คือ m.outlook.com

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL)

 5. คลิกที่ ถัดไป

 6. ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมน ชื่อผู้ใช้ต้องมีชื่อ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้อาจเป็นชื่อ sunya@contoso.com

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่าน

 8. คลิกที่ ถัดไป

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละชนิดข้อมูลที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ฉันจะตั้งค่า Exchange ActiveSync ในโทรศัพท์ที่ใช้ Windows Mobile 5.0 ได้อย่างไร

 1. ในโทรศัพท์มือถือ ให้คลิก เริ่มต้น บนหน้าจอหลัก จากนั้นคลิกที่ ActiveSync

 2. คลิกที่ เมนู และคลิกที่ กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

 3. ป้อนที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์คือ m.outlook.com

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL)

 5. คลิกที่ ถัดไป

 6. ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโดเมน ชื่อผู้ใช้ต้องมีชื่อ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้อาจเป็นชื่อ sunya@contoso.com

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่าน

 8. คลิกที่ ถัดไป

 9. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละชนิดข้อมูลที่คุณต้องการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

ฉันจะตั้งค่า Exchange ActiveSync บน Apple iPhone ได้อย่างไร

 1. แตะ การตั้งค่า > จดหมาย ที่ติดต่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชีผู้ใช้

 2. แตะ Microsoft Exchange

 3. คุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลใดๆ ในช่อง โดเมน ใส่ข้อมูลที่ร้องขอในช่อง อีเมล, ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน คุณจะต้องใส่ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณในช่อง อีเมล และ ชื่อผู้ใช้ (ตัวอย่างเช่น dusit@contoso.com)

 4. แตะ ถัดไป ที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ iPhone จะพยายามค้นหาการตั้งค่าที่จำเป็นในการตั้งค่าบัญชีของคุณ ไปยังขั้นตอนที่ 7 ถ้า iPhone พบการตั้งค่าของคุณ

 5. ถ้า iPhone ไม่พบการตั้งค่าของคุณ คุณจะต้องค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync ของคุณด้วยตนเอง สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหา Exchange ActiveSync ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ดูที่ส่วน การค้นหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ของฉัน ที่ด้านล่าง

 6. ในช่อง เซิร์ฟเวอร์ ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วแตะ ถัดไป

 7. เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการทำให้ตรงกันระหว่างบัญชีของคุณและอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นให้แตะ บันทึก โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลจดหมาย ที่ติดต่อ และปฏิทินจะถูกทำให้ตรงกัน

  Cautionข้อควรระวัง:
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้สร้างรหัสผ่านใหม่ ให้แตะ ดำเนินการต่อ และใส่รหัสผ่านที่เป็นตัวเลข ถ้าคุณไม่ตั้งรหัสผ่าน คุณจะไม่สามารถดูบัญชีอีเมลของคุณบน iPhone ได้ คุณสามารถตั้งรหัสผ่านได้ในภายหลังใน iPhone Settings

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้นลองเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

 • เมื่อคุณกำหนดค่า Windows Mobile phone ของคุณให้ซิงโครไนซ์กับกล่องจดหมายของคุณ นโยบายกล่องจดหมายของ Exchange ActiveSync จะถูกนำไปใช้กับโทรศัพท์ของคุณ นโยบายนี้ทำให้คุณสามารถดำเนินการลบข้อมูลอุปกรณ์ระยะไกลบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

 • คุณสามารถกำหนดค่าบัญชี Exchange ActiveSync ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นบน Windows Mobile phone ของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชี Exchange ActiveSync บนโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณจำเป็นต้องเอาบัญชีที่มีอยู่ออกก่อน จากนั้นจึงเพิ่มบัญชีใหม่

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร