การค้นหารายงานการจัดส่งข้อความ

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2011-03-19

คุณสามารถใช้แท็บ รายงานการจัดส่ง เพื่อรับข้อมูลสถานะการส่งสำหรับข้อความที่คุณส่งหรือส่งถึงคุณ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยใช้รายงานการจัดส่ง

 • ค้นหาข้อความที่คุณส่งไปยังบุคคลอื่น

 • ค้นหาข้อความที่บุคคลอื่นส่งถึงคุณ

 • ใช้กล่อง ค้นหาคำเหล่านี้ในบรรทัดหัวเรื่อง เพื่อจำกัดการค้นหาของคุณให้แคบลง

noteหมายเหตุ:
UNRESOLVED_TOKEN_VAL(<rte:Alert_NotSupportedinLight>)
ฉันจะรับข้อมูลการจัดส่งเกี่ยวกับข้อความได้อย่างไร

 1. จาก Outlook Web App ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมดจัดระเบียบอีเมล > รายงานการจัดส่ง

 2. เลือกกล่องใดกล่องหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ค้นหาข้อความที่ฉันส่งไปยัง เว้นว่างกล่องนี้เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง คลิก เลือกผู้ใช้ เพื่อเลือกผู้รับจากสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มของผู้รับแต่ละรายโดยคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคหรือจุลภาคในกล่อง ถึง เมื่อคุณทำการเพิ่มผู้รับสำหรับการค้นหาเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  • ค้นหาข้อความที่ฉันได้รับจาก   คุณสามารถป้อนที่อยู่สำหรับแต่ละการค้นหาได้เพียงหนึ่งที่อยู่เท่านั้น คลิก เลือกผู้ใช้ เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลของผู้ส่งข้อความจากสมุดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลเต็มของผู้ส่งในกล่อง เลือก เมื่อคุณทำการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง

  • ค้นหาคำเหล่านี้ในบรรทัดหัวเรื่อง ใช้กล่องนี้เพื่อจำกัดผลลัพธ์การค้นหาของคุณ พิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบรรทัดหัวเรื่องของข้อความที่คุณต้องการข้อมูลการจัดส่งในเครื่องหมายอัญประกาศ

  คลิก ค้นหา หรือคลิก ล้าง เพื่อเริ่มการค้นหาใหม่

ฉันจะดูข้อมูลการส่งสำหรับข้อความได้อย่างไร

ในบานหน้าต่าง ผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความเพื่อดูข้อมูลการจัดส่ง หรือเลือกข้อความ แล้วคลิก รายงานการจัดส่ง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในรายงานนี้ โปรดดูที่ ข้อมูลที่อยู่ในรายงานการจัดส่ง ถ้าคุณไม่สามารถดูรายงานการจัดส่งหรือไม่เห็นแท็บรายงานการจัดส่งในตัวเลือกอีเมลของคุณใน Outlook Web App ให้ตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของคุณสนับสนุน Outlook Web App หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนสำหรับ Outlook Web App

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร