หัวข้อนี้มีวิดีโอ หัวข้อนี้มีวิดีโอ

การเข้าถึงบัญชีของคุณโดยใช้โปรแกรมอีเมล IMAP หรือ POP

 

นำไปใช้กับ: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

แก้ไขหัวข้อครั้งล่าสุด: 2012-07-31

ถ้าบัญชีอีเมลของคุณสนับสนุน POP3 และ IMAP4 คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมอีเมล POP3 และ IMAP4 ต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ คุณลักษณะที่สนับสนุนโดยโปรแกรมอีเมลแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกันไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีในโปรแกรมอีเมล POP3 และ IMAP4 โปรดดูเอกสารประกอบที่มีอยู่ในแต่ละโปรแกรม

ถ้าโปรแกรมอีเมลที่คุณใช้งานสนับสนุนบัญชี Exchange (ตัวอย่างเช่น Microsoft Outlook, Microsoft Entourage 2008 หรือ Apple Mail for Mac) เราขอแนะนำให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ Exchange กับบัญชีของคุณแทนการเชื่อมต่อ POP หรือ IMAP การเชื่อมต่อ Exchange สนับสนุนคุณลักษณะต่างๆ มากกว่าการเชื่อมต่อ POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โปรแกรมอีเมลและคุณลักษณะที่สนับสนุน

noteหมายเหตุ:
ถ้าคุณไม่ทราบว่าบัญชีอีเมลของคุณสนับสนุน POP3 และ IMAP4 หรือไม่ โปรดติดต่อผู้จัดการกล่องจดหมายของคุณ (บางครั้งเรียกว่า ผู้ดูแลระบบอีเมล)
คำแนะนำสำหรับ Amazon Kindle Fire

คำแนะนำสำหรับโปรแกรม POP3 และ IMAP4

ถ้าโปรแกรมที่คุณใช้ไม่ปรากฏข้างต้น โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าโปรแกรมเพื่อเรียกอีเมลของคุณ

 • ชื่อผู้ใช้ ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com)

 • รหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านของคุณ

 • การรับรองความถูกต้อง   ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันเพื่อรับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาเข้าหรือขาออก (การส่ง) โปรดอย่าใช้ "Secure Password Authentication"

 • ชื่อเซิร์ฟเวอร์ หมายเลขพอร์ต และวิธีการเข้ารหัสลับ   ก่อนที่คุณจะตั้งค่าโปรแกรมอีเมล POP3 หรือ IMAP4 คุณต้องค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP

  ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับโปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP

  4873755a-8b1e-497e-bc54-101d1e75d3e7

  เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณโดยใช้ Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี ให้คลิก ตัวเลือก > ดูตัวเลือกทั้งหมด > บัญชี > บัญชีของฉัน > การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP, IMAP และ SMTP ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจต้องป้อนจะอยู่ในเพจ การตั้งค่าโพรโทคอล ภายใต้ การตั้งค่า POP หรือ การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP

  noteหมายเหตุ:
  ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจาก การตั้งค่า POP การตั้งค่า IMAP และ การตั้งค่า SMTP บัญชีของคุณอาจไม่ได้รับการตั้งค่าเพื่อใช้โปรแกรมอีเมล POP หรือ IMAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบุคคลที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

ฉันต้องทราบอะไรอีกบ้าง

 • Secure Sockets Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS) เป็นวิธีที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์อีเมล โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมจะเรียก SSL หรือ TLS เป็น "encryption" (การเข้ารหัสลับ) ในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่ คุณต้องเปิดการตั้งค่าหรือแท็บ "ขั้นสูง" เพื่อตั้งค่า SSL สำหรับการเชื่อมต่อ POP และ IMAP และ TLS สำหรับการเชื่อมต่อ SMTP

 • โปรแกรมอีเมลของคุณอาจพยายามใช้พอร์ตโดยอัตโนมัติ ได้แก่พอร์ต 110 ถ้าคุณกำลังใช้ POP หรือพอร์ต 143 ถ้าคุณกำลังใช้ IMAP ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณแสดงพอร์ต 110 หรือ 143 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกการเข้ารหัสลับแบบ SSL จากนั้น ให้ป้อนหมายเลขพอร์ต 995 เพื่อแทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (110) ถ้าคุณกำลังใช้ POP หรือหมายเลขพอร์ต 993 เพื่อแทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (143) ถ้าคุณกำลังใช้ IMAP

 • โปรแกรมอีเมลของคุณอาจพยายามใช้พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ 25 สำหรับ SMTP โดยอัตโนมัติ ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณแสดงพอร์ต 25 สำหรับ SMTP ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกการเข้ารหัสลับแบบ TLS จากนั้น ให้ป้อน 587 เพื่อแทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น ซึ่งตั้งค่าเป็น 25

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นบัญชีประเภทที่กำหนดให้ต้องลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนบัญชีนี้ในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่าน POP3 หรือ IMAP4 ได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้ลงชื่อออก จากนั้น ลองเชื่อมต่อโดยใช้โปรแกรม POP3 หรือ IMAP4 ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้อีเมลของคุณโดยใข้เว็บเบราว์เซอร์ ถ้าคุณพบปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อย: ปัญหาเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่าน หรือติดต่อผู้ที่ทำหน้าที่จัดการบัญชีอีเมลของคุณ

ฉันต้องทำอย่างไรถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 
หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลด...
ไม่พบทรัพยากร