Alternativreferens

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2010-09-07

Du kan anpassa Outlook-webbprogrammet genom att ändra hur funktioner ser ut eller fungerar, till exempel språkinställningar och alternativ för meddelanden och kalendrar. Alla alternativ som listas här är inte tillgängliga för alla konton.

Hur sparar jag ändringar?

När du har ändrat inställningarna i Alternativ tillämpar du ändringarna genom att klicka på Spara i verktygsfältet. Du kan behöva logga ut och in igen för att kunna se ändringarna.

Konto

 

Avsnitt Beskrivning

Kontoinformation

Använd Kontoinformation när du vill anpassa personlig information.

Ordna e-post

 

Flik Beskrivning

Fliken Regler för Inkorgen

Du kan använda Inkorgsregler om du vill sortera meddelanden automatiskt när de kommer in.

Fliken Autosvar

Använd autosvar om du vill meddela när du är borta och inte kan svara på e-post.

Använd fliken Leveransrapporter och få leveransinformation om meddelanden

Med leveransrapporter kan du får reda på om meddelanden du skickat kom fram och när.

Fliken Principer för loggperiod

Visa och hantera loggperiodsprinciper för postlådan.

Groups

 

Flik Beskrivning

Offentliga grupper jag tillhör

Grupper (offentliga)

Gå med i eller lämna en offentlig grupp som visas i den delade adressboken eller läs mer om en grupp som du är med i.

Offentliga grupper jag äger

Grupper (offentliga)

Skapa en ny offentlig grupp som du kan dela med andra. Om du redan äger en grupp kan du ändra gruppen, ange medlemskap och alternativ för godkännande eller ta bort gruppen.

Inställningar

 

Flik Beskrivning

Fliken E-post

Använd fliken Post när du anger inställningar, till exempel en signatur, aviseringar om nya meddelanden och alternativ för läsfönstret.

Fliken Stavning

Använd fliken Stavning när du vill ange inställningar för stavningskontroll.

Fliken Kalender

Använd fliken Kalender när du vill ange inställningar för arbetsvecka, arbetstid, påminnelser och andra kalenderspecifika alternativ.

Fliken Allmänt

På fliken Allmänt kan du ange utseendet för Outlook-webbprogrammet och vilken adresslista som används först när namn i meddelanden som du skickar ska matchas.

Fliken Nationella inställningar

Använd fliken Regionalt när du vill ange ett standardspråk, datum- och tidsformat samt tidszon.

Fliken Lösenord

Du kan använda fliken Lösenord när du vill ändra ditt lösenord.

Fliken S/MIME

Använd S/MIME när du vill göra meddelanden säkrare.

Telefon

 

Flik Beskrivning

Inställningar för röstmeddelanden: Outlook Web App (BPOS)

Använd fliken Telefonsvarare om du vill ange eller ändra inställningarna för röstmeddelanden i Outlook-webbprogrammet.

Fliken Mobiltelefoner

Använd fliken Mobiltelefoner om du vill visa information om den eller de mobiltelefoner som är anslutna till kontot.

Fliken Textmeddelanden

Använd fliken Textmeddelanden om du vill konfigurera inställningar för att skicka och ta emot textmeddelanden på mobiltelefonen från Outlook-webbprogrammet.

Spärra eller tillåt

 

Flik Beskrivning

Inställningar för skräppost

Använd fliken Spärra eller tillåt om du vill hantera listor över betrodda avsändare, betrodda mottagare och blockerade avsändare.

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.