Fliken Regler för Inkorgen

 

Gäller för: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Ämnet ändrades senast: 2012-07-31

I det här avsnittet, som innehåller videoklipp, beskrivs hur du använder fliken Inkorgsregler när du vill tillämpa särskilda åtgärder automatiskt på meddelanden när de anländer, baserat på specifika villkor som du väljer. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt flyttar alla meddelanden som skickas till en grupp som du är medlem i till en särskild mapp.

Du kan hantera dina regler genom att klicka på Alternativ > Skapa en inkorgsregel.

noteObs!
Den här informationen gäller standardversionen av Outlook-webbprogrammet. Funktionen som beskrivs är inte tillgänglig i light-versionen av Outlook Web App.
Video: Skapa inkorgsregler

Den här videon visar hur du skapar detaljerade regler.

Video: Skapa en regel baserat på ett meddelande

Den här videon visar hur du skapar en regel snabbt genom att högerklicka på ett meddelande.

noteObs!
Om du vill kunna visa det här videoklippet måste Silverlight vara installerat. Information om hur du installerar Silverlight finns i avsnittet Get Silverlight (Hämta Silverlight).
Inkorgsregler

 

Inställningar Beskrivning

reglerNytt

Använd det här alternativet om du vill skapa en ny inkorgsregel.

Information

Om du vill visa och redigera en regel markerar du regeln och klickar på Information.

Ta bortTa bort

Om du vill ta bort en regel högerklickar du på regeln och klickar på Ta bort.

föregåendeFlytta upp

Klicka på den här knappen om du vill flytta upp den markerade regeln i listan.

nästaFlytta ned

Klicka på den här knappen om du vill flytta ned den markerade regeln i listan.

Uppdatera

Klicka på den här knappen om du vill uppdatera listan med regler.

Använd kryssrutan bredvid regeln om du vill aktivera (markerad kryssruta) eller inaktivera den (avmarkerad kryssruta).

Regel

Regelns namn.

Vad behöver jag mer veta?

  • När du skapar en ny regeln i Outlook-webbprogrammet kan en varning visas som anger att du först måste ta bort några regler som skapats i Outlook. Innan du tar bort reglerna kan du logga in på ditt konto med hjälp av Outlook och kontrollera reglerna för att se om du vill behålla dem. Aktivera de regler du vill behålla.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
Närliggande hjälpavsnitt
Läser in...
Inga resurser hittades.